You are currently viewing Ziegler, VRLN i VRBZO zawierają umowę na dostawę i budowę czterech pianowych samochodów ratowniczo-gaśniczych

Ziegler, VRLN i VRBZO zawierają umowę na dostawę i budowę czterech pianowych samochodów ratowniczo-gaśniczych

15 grudnia 2022 roku holenderski Ziegler Fire Brigade B.V. otrzymał zlecenie na dostawę i budowę czterech pianowych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z 15-letnim okresem konserwacji – kontraktem obsługowo-naprawczym.
Dwa takie pojazdy zostaną dostarczone do regionu bezpieczeństwa Limburg-Noord i dwa kolejne do regionu bezpieczeństwa Brabancja-południowo-wschodnia. Pojazdy są zbudowane na specjalnie zmodyfikowanym 3-osiowym podwoziu Mercedes-Benz typu Arocs 6×6/4 z krótką, dzienną kabiną oraz silnikiem o mocy maksymalnej 530 KM. Dodatkowo oś ostatnia została przesunięta do tyłu – tzw. zwiększony rozstaw osi – WS – oraz zaopatrzona w funkcję przeciwbieżnego skrętu kół, dla poprawy manewrowości, w tym redukcji promienia skrętu.
Specyfikacja pojazdu jest następująca:

 • nadwozie Ziegler ALPAS z czterema bocznymi skrytkami na sprzęt i wyposażenia – po dwie na każdą stronę; z
 • zbiornik na wodę o pojemności 10 000 litrów;
 • zbiornik na środki pianotwórcze o pojemności 1000 litrów;
 • napędzana z przystawki odbioru mocy autopompa Zieglera FPN 10-8.000-1H o wydajności 8000 l/min;
 • system operacyjny nowej generacji Ziegler Z-Control;
 • system dozowania środka pianotwórczego Ziegler Z-PF;
 • dachowe działko wodno-pianowe Ziegler ZT-8000 o regulowanej wydajności w zakresie 1000 – 8000 l/min;
 • dodatkowe zderzakowe działko wodno–pianowe ALCO APF2 o regulowanej wydajności w zakresie 400 – 2000 l/min;
 • system kamer 360° z funkcją widoku z lotu ptaka;
 • dookólne oświetlenie Ziegler Z-Vision;
 • wysuwany maszt oświetleniowy z obrotowym i przechylanym modułem z oświetleniem wykonanym w technice LED;
 • jedna linia szybkiego natarcia. D.

O regionie bezpieczeństwa Limburg-Noord
VRLN to wspólne rozporządzenie, które wywodzi się z ustawy o regionach bezpieczeństwa. VRLN ma na celu lepszą organizację ważnych części bezpieczeństwa publicznego i publicznej opieki zdrowotnej w regionie oraz zwalczanie skutków katastrof i kryzysów. W tym celu VRLN łączy siły straży pożarnej, zarządzania kryzysowego, GGD, GHOR, RiskFactory i 15 gmin od Mook i Middelaar po Echt-Susteren. Ambicją VRLN jest: „Bezpieczny region Limburg-Noord chce być regionem najbezpieczniejszym i najzdrowszym. Wymaga to nieustannych wysiłków, aby region był bezpieczniejszy i zdrowszy”. W VRLN działa około 1400 pracowników: około 600 pracowników stałych i 800 wolontariuszy (straż pożarna).
O południowo-wschodnim regionie bezpieczeństwa Brabancji
Obszar działania straży pożarnej Brabant-Zuidoost obejmuje 21 gmin. W gminach tych mieszka około 750 000 mieszkańców. W południowo-wschodniej Brabancji jest wszystkiego po trochu. Eindhoven, Helmond i ich najbliższe otoczenie to obszary miejskie, w przeciwnym razie to region wiejski. Na obszarach wiejskich znajduje się wiele firm rolniczych oraz kilka obszarów leśnych, torfowych i wrzosowiskowych. Ale region ten jest również znany jako najbardziej innowacyjny region w Holandii. Poza tym pełni ważną funkcję logistyczną. Istnieją główne autostrady z ruchliwymi węzłami komunikacyjnymi. Istnieje też kilka połączeń kolejowych i są 2 lotniska (lotnisko Eindhoven i lotnisko Kempen). Zarówno drogi, jak i koleje odgrywają ważną rolę w transporcie ładunków z portów w Antwerpii i Rotterdamie do reszty Europy.
Współpraca ponad (regionalną) granicą
Region Brabancji Południowo-Wschodniej graniczy z Brabancją Środkową i Zachodnią, Brabancją Północną i Limburgią Północną. Każdy region ma swoją własną straż pożarną. Współpraca odgrywa tu bardzo ważną rolę. Poszczególne gminy wspierają się nawzajem w zdarzeniach, które mają miejsce w okolicach granicy regionalnej. Wiadomo również, gdzie się znaleźć w przypadku bardzo poważnych incydentów. Dotyczy to też belgijskich partnerów z prowincji Limburg (B) i Antwerpia.

Tekst: Jarosław Brach

Zdjęcia: Producent