Na podstawie ogłoszonych w kwietniu i maju tego roku wyników procedur selekcyjnych Generalnej Dyrekcji Straży Pożarnej i Ratownictwa Republiki Czeskiej (DG HZS CR), w kolejnych latach producent samochodów Tatra Trucks wyprodukuje we współpracy z innym podmiotami do 232 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pojazdy te powstaną w ramach kooperacji z dwoma znanymi czeskimi firmami zabudowującymi – tzn. THT Polička i KOBIT-THZ. Umowa ramowa przewiduje dostawę do 100 sztuk pojazdów CAS 20, 45 sztuk CAS 30 i 87 sztuk gaśniczych CAS 30 do gaszenia dużych pożarów, wraz z opcjonalnym osprzętem przeciwpożarowym i urządzeniami komunikacyjnymi. Pojazdy będą przeznaczone zarówno dla jednostek zawodowych, jak i oddziałów strażaków ochotników.
Pod koniec sierpnia 2023 roku DG HZS CR zawarła z THT Polička dwie umowy ramowe na dostawę ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o oznaczeniu CAS 20/4000/240 – S2R w ilości do 100 sztuk, z przewidywaną wartością kontraktu 867.605.455 CZK bez VAT, i 45 samochodów ratowniczo-gaśniczych cysternowych o oznaczeniu CAS 30/8500/510 – S2R, z przewidywaną wielkością realizacji 388.267.377 CZK bez VAT. W tym samym okresie DG HZS CR zawarła także umowę ramową na dostawę do 87 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych o dużych zdolnościach bojowych, w tym dużej zabieranej ilości środka gaśniczego. Wariant ten, oznaczony jako CAS 30/9000/540 – S3VH, zabuduje KOBIT-THZ, a szacunkowa wartość dostawy wynosi 918 170 580 CZK bez VAT.
Obie firmy będą odpowiedzialne za produkcję nadwozi do specjalnie budowanych oraz finalizację umów. Tatra Trucks – jako podwykonawca – wyprodukuje natomiast dla typu CAS 20 dwuosiowe podwozie Force T815–75RA3T najnowszej trzeciej generacji, dla CAS 30 trzyosiowe podwozie Terra T815–2T5RB3 oraz dla CAS 30 o dużych możliwościach bojowych trzyosiowe podwozie Force T815 – 7T5R31 drugiej generacji. Warianty zbiornikowe CAS 20 zostaną wyposażone w nową sześciomiejscową integralną czterodrzwiową kabinę Tatra z klimatyzacją i niezależnym ogrzewaniem oraz w nowe elementy zwiększające bezpieczeństwo załogi. Pojazdy CAS 30 otrzymają sprawdzoną długą czterodrzwiową kabinę gamy Terra, również 6-miejscową, z wyposażeniem podobnym do CAS 20. Z kolei wysokowydajne CAS 30 będą wyposażone w dwudrzwiowe kabiny o pojemności czterech osób załogi, ponownie z klimatyzacją, niezależnym ogrzewaniem i centralnym zamkiem.
Poza tym te auta strażackie dostaną automatyczne skrzynie biegów z przemiennikiem hydrodynamicznym, które zapewnią załodze większe bezpieczeństwo podczas dojazdu na miejsce zdarzenia, oraz hamulce tarczowe na kołach wszystkich osi. Maksymalna prędkość będzie ograniczona do prędkości konstrukcyjnej samochodów. Specjalnie zaprojektowane zabudowy z profili ze stopów metali lekkich produkowane będą w technologii połączeń śrubowych pryzmatycznych i klejenia. Oprócz specjalnego sprzętu gaśniczego znajdą się w nich zbiorniki na środki gaśnicze. W przypadku CAS 20 pomieszczą one 4000 litrów wody i 240 litrów środka pianotwórczego, w przypadku CAS 30 będzie to 8500 litrów wody i 510 litrów środka pianotwórczego, podczas gdy pojemność wysokowydajnego CAS 30 przy gaszeniu dużych objętości będzie wynosić wynosić 9000 litrów wody i 540 litrów środka pianotwórczego. Instalacje elektryczne oraz dystrybucja paliwa i powietrza na podwoziu zostaną zabezpieczone przed działaniem ciepła promieniowania pochodzącego z pożarów.

       Tekst: Jarosław Brach

       Zdjęcia: Producent