You are currently viewing Nysa – legendarna marka pojazdów powraca w wielkim stylu

Nysa – legendarna marka pojazdów powraca w wielkim stylu


Nazwa Nysa w sferze motoryzacyjnej nieodparcie kojarzy się z lekkimi autami dostawczymi, jakie przez kilka dekad – w latach 1958-2003 – powstawały w tym mieście. Obecnie marka ta powraca – stoi za nią polska firma, zarejestrowana we Wrocławiu, o całkowicie rodzimym kapitale, która właśnie pod marką Nysa przygotowuje się do uruchomienia produkcji nowoczesnych, w pełni elektrycznych samochodów dostawczych, o wielu innowacyjnych i unikatowych rozwiązaniach technicznych.
Firma o nazwie Nysa Zakład Pojazdów S.A. powstała w lutym 2014 roku w wyniku wieloletniej działalności spółki Smirnow Truck, która świadczy usługi serwisowe samochodów osobowych oraz ciężarowych do 12 ton oraz jest regionalnym dealerem lekkich ciężarówek marki Isuzu. W czasie rozwoju serwisu powstała koncepcja wprowadzenia na rynek własnego wariantu dostawczego. Rezultatem było utworzenie nowej spółki, pod nazwą właśnie Nysa Zakład Pojazdów S.A. Spółka ta świadczy usługi konstruktorskie na zlecenie MKR Group Sp. z o.o. Poza tym początkowo rozpoczęła działania badawczo-rozwojowe w branży automotive. Obejmowały one testy połączeń klejonych oraz prace projektowe nad budową zabudowy kontenerowej.
W samym obszarze budowy nowoczesnego polskiego auta w pełni elektrycznego Nysa Zakład Pojazdów S.A. postawiła na przygotowanie projektu całkowicie od podstaw. W tym celu realizuje wielotorowe, powiązanie posunięcia. Rozwija program częściowo w oparciu o zasoby własnego, stale rozbudowywanego działu konstrukcyjnego. Jednocześnie, doskonale zdając sobie sprawę ze stojących wyzwań, stawia na współpracę z najlepszymi parterami zewnętrznymi. Dlatego, wiedząc że powodzenie całego pomysłu w znacznej mierze zależy od zdolności do przedstawienia ciekawych technologii i układów, doszło do nawiązania współpracy z wrocławskimi uczelniami wyższymi, a w szczególności z Politechniką Wrocławską.
Realizując tak ambitne przedsięwzięcie Nysa Zakład Pojazdów S.A. częściowo bazuje na kapitale własnym, ale w zasadniczym stopniu wspartym finansowaniem ze źródeł zewnętrznych. W przypadku tych ostatnich spółka wystąpiła o przyznanie dofinansowania z kilku projektów europejskich, w tym:

  • pt. „badanie technologii budowy nadwozi pojazdów samochodowych z zastosowaniem struktur hybrydowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020;
  • pt. „Elektryczny modułowy pojazd typu VAN budowany ze względu na recykling, regenerację części oraz podwyższoną niezawodność”, planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Nysa Zakład Pojazdów S.A. ostatecznie uzyskała współfinansowanie z projektu pt. „Nysa. Ultralekki modularny pojazd ciężarowy zasilany energią elektryczną” realizowanego w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorców” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (Konkurs_6/1.2/2016_INNOMOTO). Wartość projektu wynosi 9442544 PLN, w tym wkład funduszy europejskich 7197598,8 PLN. Planowanym rezultatem jest funkcjonalny prototyp ciężarowego pojazdu elektrycznego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg.
Cel prowadzonych badań stanowi zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie pięciu prototypów elektrycznego auta dostawczego, umożliwiającego jego komercyjne wykorzystanie oraz uzyskanie konkurencyjnej pozycji na światowym rynku motoryzacyjnym. Projekt obejmuje też opracowanie zaawansowanych technologii wytwarzania monolitycznych ram konstrukcyjnych oraz ram hybrydowych, wykonanych ze stopów aluminium i materiałów kompozytowych. Wprowadzone tu zaawansowane technologie wytwarzania będą się cechować unikatowym sposobem modularnego łączenia komponentów z zachowaniem wymaganej wytrzymałości doraźnej oraz ram nośnych pojazdów. Obniżenie masy własnej, modularyzacja oraz wdrożenie systemu produkcyjnego, określanego mianem „Design for Recycling”, umożliwi zastosowanie zasilania wyłącznie elektrycznego oraz pozwoli na redukcję kosztów wytwarzania poprzez zwiększenie zakresu odzyskiwania materiałów w procesie utylizacji. Docelowo projekt ten ma zaowocować powstaniem rodziny nowoczesnych elektrycznych pojazdów ciężarowych oraz jej wdrożeniem do produkcji.
Projekt ten doskonale wpisuje się w realizowaną przez rządy wielu państw, w tym krajów należących do Unii Europejskiej, strategię ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz stawiania w transporcie drogowym na paliwa alternatywne i alternatywne systemy napędowe. Wybierając jako nośnik energii energię elektryczną Nysa Zakład Pojazdów S.A. kieruje się zaletami tego „paliwa” w kontekście zastosowania go do napędu modeli wykorzystywanych głównie w miastach. W środowisku miejskiego ekosystemu wersje z napędem w pełni elektrycznym wykazują bowiem szereg przewag w porównaniu ze swoimi odpowiednikami z napędem czysto spalinowym. Z tych kluczowych przewag trzeba wymieć m.in. brak emisji substancji szkodliwych, brak emisji hałasu – cichobieżność oraz – ze względu na charakterystykę pracy silnika elektrycznego – idealne wręcz nadawanie się do eksploatacji w ruchu miejskim. Kwestia dotyczy możliwości odzysku energii kinetycznej i zamiany jej na energię elektryczną podczas częstego wykonywania operacji start&stop. Do tego w pełni elektryczne układy napędowe są kompaktowe, dają opcje różnej docelowej konfiguracji oraz pozwalają na uzyskanie wysokiej modułowości budowy.
Nysa Zakład Pojazdów S.A. stawia na proekologiczny, zrównoważony rozwój, przygotowując wyrób w pełni odpowiadający potrzebom miejskiej ekologicznej mobilności – miejskiej eko-mobilności. Będzie to produkt w pełni polski – zaprojektowany przez polskich specjalistów przy wsparciu czołowych polskich wyższych uczelni i instytutów badawczych, produkowany w Polsce oraz z założenia w układzie eksploatacyjnym w pełni odpowiadający wymogom i potrzebom naszego rynku na tego rodzaju środki transportu.
Robert Smirnow – właściciel ocenia sytuację „Teraz panuje swoista moda na ekologizację. Mi jednak decyzję o tym, że zbudujemy w nowoczesny polski lekki samochód dostawczy podjęliśmy już wiele lat temu. Mamy dopracowane prototypy, niemniej szybki rozwój w branży powoduje, że chcemy wprowadzić na rynek pojazd wyprzedzający koncepcyjnie rzeczywistość, a nie za nią podążający – to nasza produktowo-wytwórcza strategia predykcyjno-przewidująca, a nie naśladowczo-kopiująca”
Nysa Zakład Pojazdów S.A. – polska wiedza, kompetencje i produkcja dla zrównoważonego ekorozwoju polskich miast. Nysa Zakład Pojazdów S.A. – gracz wart zaufania.
Pierwszy oficjalny pokaz nowego w pełni elektrycznego samochodu dostawczego marki Nysa odbędzie się na targach motoryzacyjnych w Poznaniu, zaczynających się w dniu 30 marca.
Tekst: Jarosław Brach
Zdjęcia: Producent