You are currently viewing Autonomiczne ciężarówki wchodzą na rynek – Scania otwiera zamówienia w segmencie wydobywczym

Autonomiczne ciężarówki wchodzą na rynek – Scania otwiera zamówienia w segmencie wydobywczym

Scania rozpoczyna sprzedaż autonomicznych ciężarówek górniczych, otwierając się na bezpieczniejsze, wydajniejsze i bardziej zrównoważone operacje wydobywcze.
Realizacja transportu autonomicznego stanowi duży krok naprzód, gdyż Scania otwiera się na zamówienia na autonomiczne rozwiązania górnicze. Obecnie można składać zamówienia na 40-tonową autonomiczną ciężką wywrotkę Scanii do zastosowań górniczych, a wkrótce potem pojawi się model 50-tonowy. W pierwszym kroku firma rozpocznie sprzedaż swoich autonomicznych rozwiązań górniczych w Australii, a pierwsze dostawy i rozpoczęcie działalności zaplanowano na 2026 rok. Następnym rynkiem najprawdopodobniej będzie Ameryka Łacińska – region, w którym Scania ma znaczącą obecność w segmencie wydobywczym.Peter Hafmar, wiceprezes i dyrektor ds. rozwiązań autonomicznych w Scanii, stwierdza „Przejście od badań i rozwoju do wprowadzenia produktu komercyjnego jest dla nas kamieniem milowym i ogólnie dla autonomicznego transportu ciężkiego. To najbardziej zaawansowany produkt, jaki Scania wprowadziła dotychczas na rynek”.
Łatwiej przejść na energię elektryczną i osiągnąć zrównoważone wydobycie
Kopalnie od dawna są postrzegane jako jedno z najbardziej obiecujących środowisk pracy dla pojazdów autonomicznych, ponieważ mogą przyczynić się do bezpieczniejszych warunków wykonywania zadań i wydajniejszej działalności. Rozwiązania koncernu dla górnictwa wykorzystujące mniejsze ciężarówki klasy cywilnej mają również generalną potencjalną przewagę nad tradycyjnymi pojazdami do transportu ciężkiego w branży, zarówno pod względem emisji, jak i produktywności. Wykorzystując autonomiczne ciężarówki górnicze Scanii, można zmniejszyć ogólny ślad wydobywczy, w tym wymagania dotyczące energii i infrastruktury, co oznacza, że da się też zredukować wydatki kapitałowe i operacyjne w odpowiednich lokalizacjach. Poza tym autonomiczne ciężarówki przedsiębiorstwa można bezproblemowo zintegrować z istniejącym systemem operacyjnym w kopalni dzięki ich interoperacyjności z innymi systemami i pojazdami.
Hafmar kontynuuje „Kolejną korzyścią wynikającą z naszego rozwiązania jest to, że umożliwia ono firmom wydobywczym szybsze wykonanie kolejnego kroku w kierunku działalności o zerowej emisji. Autonomicznymi ciężarówkami Scanii łatwiej jest zelektryfikować operacje w porównaniu z tradycyjnymi samochodami do transportu ciężkiego”.
Opracowane w ścisłej współpracy z klientami z branży wydobywczej
W ciągu ostatnich dziesięciu lat Scania poczyniła znaczne inwestycje w rozwój pojazdów autonomicznych. Innowacje obejmują zastosowania w transporcie od węzła do węzła na autostradach oraz pojazdy autonomiczne do stosowania w obszarach zamkniętych, takich jak kopalnie. Autonomiczna wywrotka marki została opracowana w ścisłej współpracy własnego działu badawczo-rozwojowego z klientami z branży wydobywczej, po szeroko zakrojonych testach w najtrudniejszych rzeczywistych warunkach. Peter Hafmar podsumowuje „To prawdopodobnie najbardziej ambitny projekt badawczo-rozwojowy, jaki do tej pory wykonaliśmy wspólnie z klientem i jestem bardzo zadowolony z efektu. Dzięki rygorystycznym kontrolom i licznym testom na miejscu udało nam się opracować optymalne rozwiązanie w zakresie autonomicznego transportu dla kopalń”.

Tekst: Jarosław Brach

Zdjęcia: Producent