You are currently viewing Scania rewolucjonizuje cyfryzację wraz z pojawieniem się My Scania

Scania rewolucjonizuje cyfryzację wraz z pojawieniem się My Scania

My Scania to nowy cyfrowy ekosystem, zunifikowany, spersonalizowany i wzajemnie połączony. Klient może uzyskać dostęp do wszystkich cyfrowych produktów i usług Scanii oraz kontrolować je za pomocą jednego kliknięcia. Teraz jest w 100% dostępny na my.scania.com
Scania zaprezentowała swój nowy cyfrowy ekosystem My Scania. To prosta i intuicyjna platforma, za pośrednictwem której można uzyskać dostęp do wszystkich cyfrowych produktów i usług. Celem jest zapewnienie klientowi wartości biznesowej za pomocą ekosystemu opartego na jego danych i potrzebach. Daniel Norte, dyrektor ds. usług w Scania Ibérica, wskazuje „My Scania to cyfrowy ekosystem obejmujący wszystko dla klienta. Za pomocą jednego kliknięcia będzie mieć dostęp do wszystkich spersonalizowanych produktów i usług cyfrowych, co pozwoli mu zwiększyć efektywność w codziennych operacjach, jak i w perspektywie długoterminowej”.
W My Scania wszystkie usługi i aplikacje są ze sobą powiązane, pozwalając na wymianę danych, co zwiększa efektywność ogółu narzędzi, oferując użytkownikowi globalną wizję całokształtu aspektów jego działalności w obszarze transportu. Platforma ma spersonalizowany pulpit nawigacyjny z łatwym dostępem do wszystkich aplikacji i usług odpowiednich dla danej roli, niezależnie od tego, czy użytkownik jest menedżerem, menedżerem floty czy kierowcą. My Scania to pierwsza platforma, która wykorzystuje nowe dane uwierzytelniające użytkownika Scania ID, aby zapewnić dostęp do całego ekosystemu, co oznacza, że z tego samego utworzonego teraz konta można korzystać przez wiele lat. Dane dostępowe uzyskuje menadżer firmy, który będzie mógł nadawać uprawnienia do platformy menadżerom flot i kierowcom z funkcjonalnościami dostosowanymi do każdego profilu. Te poświadczenia użytkownika będą działać zarówno w przypadku nowych, jak i starych aplikacji oraz usług, w miarę integrowania większej liczby usług. Oczywiście Scania spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i zgodności z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), aby zapewnić bezpieczeństwo danych.
Usługi cyfrowe w My Scanii
Klient będzie miał bezpośredni dostęp do usług cyfrowych, takich jak Raport planowania i monitorowania usług, narzędzia, które znacząco pomogą mu w zarządzaniu flotą. Są to:
1, Planowanie serwisu: narzędzie do tworzenia i zarządzania raportami o awariach i czynnościami serwisowymi, historią warsztatu, prośbą o wizytę w warsztacie, kalendarzem konserwacji i zakresem usług.

2. Raport monitorowania: raporty tygodniowe, miesięczne i/lub roczne zawierające dane takie jak przebyty dystans, jazda na biegu jałowym, praca na biegu jałowym, przekroczenie prędkości, nagłe hamowanie itp.

Ponadto klient może zamówić szeroką gamę usług cyfrowych, aby włączyć je do ekosystemu My Scania:

 • Aplikacja Scania Driver: to główny punkt kontaktu kierowcy z cyfrowym ekosystemem Scanii. Do jego funkcji należy przeprowadzanie kontroli przed jazdą, kontakt z pomocą techniczną Scania Assistance, umawianie wizyt serwisowych czy wyszukiwanie warsztatu.
 • Usługa oceny kierowcy: obiektywnie analizuje pracę kierowcy i wystawia ocenę od A do E, a także doradza, co i jak poprawić.
 • Pakiet monitorowania Scania – to zbiór usług cyfrowych, który umożliwia śledzenie zarówno ciężarówek, jak i podłączonych do nich zasobów, analizowanie wydajności kierowców oraz śledzenie własnego śladu węglowego.
 • Pakiet śledzenia Scania – aby uzyskać przegląd wydajności floty. Monitorowanie parametrów takich jak zużycie paliwa, licznik kilometrów, przebyty dystans, emisja CO2, nagłe hamowanie itp.
 • Dostęp do danych Scanii: bezpośredni dostęp do standardowych danych FMS ze wszystkich pojazdów Scanii w celu integracji z systemami zarządzania flotą lub innymi typami systemów innych firm.
 • Strefa Scania – Scania Zone: usługa dostosowywania pojazdu oparta na pozycji, umożliwiająca określenie geograficznych warunków ograniczeń prędkości, hałasu i emisji w poszczególnych strefach.
 • Wydajność pojazdu Scania: narzędzie do monitorowania osiągów pojazdu, kluczowy punkt pozwalający zminimalizować zużycie paliwa i spełnić cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.
 • Pozycjonowanie floty Scania – umożliwia śledzenie i monitorowanie floty 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Śledząc skumulowany czas jazdy, mapy pokazujące prędkość, trasę i lokalizację każdego pojazdu, funkcję geofencingu i połączenie z flotą Scanii, klient ma do dyspozycji ważne narzędzia, które pomogą mu zmaksymalizować wydajność i produktywność.
 • Usługi tachografów Scanii: Aby zapewnić zgodność z przepisami, usługi tachografów dostępne na stronie My Scania oferują przegląd, łatwą administrację oraz automatyczne pozyskiwanie i zdalne przechowywanie danych.
 • Scania BEV Control – zbiór usług cyfrowych skupiających się bezpośrednio na konkretnych aspektach działania i wydajności pojazdów elektrycznych zasilanych akumulatorowo.
 • Raport środowiskowy Scania — raporty środowiskowe pokazujące obliczoną emisję w dowolnym okresie, dla pojazdu lub całej floty.

Nowy ekosystem już działa na stronie my.scania.com

Tekst: Jarosław Brach

Zdjęcia: Producent