Ziegler Fire Brigade B.V. i Rotterdam Joint Fire Brigade (GB) podpisały umowę na dostawę i budowę ciężkich gaśniczych samochodów pianowych wraz z ramieniem gaśniczym. Dodatkowo umowa zawiera opcjonalnie osiem analogicznych ciężkich samochodów gaśniczych pianowych ale bez ramienia gaśniczego. Pianowe pojazdy gaśnicze bazują na 4-osiowym podwoziu ciężarówki Volvo z krótką, dzienną kabiną i z tylnymi osiami w układzie tridem (układ osi 1+3).. Ich specyfikacje są następujące:

 • podwozie Volvo FM 8×2 z silnikiem 540 KM;

 • obsługa Zieglera Z-Control;

 • nadwozie ALPAS z 7 skrytkami, w tym po symetrycznie po trzy na każdą stronę i tylna przedziału autopompy;

 • zbiornik na wodę o pojemności 4000 litrów z filtrem hydrantowym Ziegler;

 • zbiornik SVM na środek pianotówrczy o pojemności 4000 litrów;

 • jednostopniowa odśrodkowa pompa pożarnicza z brązu – typ 15-8000 – o wydajności 8000 l/min;

 • system dozowania środlka pianotwórczego Ziegler Z-PF;

 • dachowe działko wodno-pianowe Ziegler ZT-8000 na podnośniku;

 • ramię gaśnicze Ziegler Z-Attack 23-360 z dyszą wodną, pianową i proszkową ZT-8000;

 • system CAF;

 • system zarządzania pojazdami Ziegler Z-Remote i Z-Connect;

 • system obserwacji dookreżnej Ziegler Z; Vision;

 • pomiar natężenia pola.

W ostatnich latach Ziegler dostarczył już do Rotterdam Joint Fire Brigade (GB) dziewięć cięzkich pianowych samochodów gaśniczych. Pojazdy gaśnicze pianowe Joint Fire Brigade Rotterdam 2013 – 2019 Połączona Straż Pożarna Rotterdam Połączona Straż Pożarna w Rotterdamie to partnerstwo między około sześćdziesięcioma firmami z obszaru portowego i przemysłowego Rotterdamu oraz gminy Rotterdam. Organizacja prowadzi działalność ratowniczo-gaśniczą i pomocową w tym zakresie oraz przejęła obowiązek utrzymywania zakładowej straży pożarnej (w związku z art. 3 ust. 1 o podstawowej straży pożarnej i art. które są połączone). Nazywają je tak zwanymi „firmami członkowskimi”. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i gmina Rotterdam finansują całość działalności straży pożarnej świadczonej przez Połączoną Straż Pożarną.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent