Na początku lutego Mercedes-Benz Trucks i federalna spółka Autobahn GmbH wspólnie przetestowały akumulatorowo-elektrycznego eActrosa 600 w wymagających zimowych warunkach serwisowych. W tym celu Autobahn GmbH wykorzystał prototyp elektrycznej ciężarówki na odcinku A2 pomiędzy Hamm a Bielefeld wraz z naczepą Epoke. Jako środek zapobiegawczy przeciwko gołoledziom Autobahn GmbH zastosował solankę składającą się z wody i soli, będącą bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą niż konwencjonalna sól drogowa. Naczepa opryskiwacza solanki umożliwia jej rozprowadzanie z prędkością 80 km/h w ruchu ciągłym do szerokości rozsypywania 12 metrów. Napęd rozrzutnika odbywa się niezależnie od pojazdu ciągnącego poprzez tylne koło naczepy. Sterowanie opryskiwaczem solanki realizuje się bezprzewodowo za pomocą pilota radiowego. Testy wykazały, że zapobiegawcze rozlewanie solanki w okresie zimowym można wykonywać przy użyciu pojazdów elektrycznych.

eActros 600 do transportu dalekobieżnego miał swoją światową premierę w październiku ubiegłego roku. Rozpoczęcie produkcji seryjnej zaplanowano na koniec 2024 roku. Wysoka pojemność akumulatora wynosząca ponad 600 kilowatogodzin – stąd oznaczenie typu 600 – oraz nowa, szczególnie wydajna elektryczna oś napędowa opracowana przez samego Mercedesa, umożliwiają elektrycznym ciężarówkom zasięg 500 kilometrów[1] bez pośredniego ładowania. Ślad CO2[2] w dużej mierze zależy zaś od koszyka energii elektrycznej wykorzystywanej do ładowania akumulatorów. Przy obecnym europejskim koszyku energii elektrycznej eActros 600 pozwal zredukować emisję CO2 o około 40 procent w porównaniu z porównywalnym Actrosem z silnikiem Diesla, a przy wykorzystaniu energii w pełni odnawialnej redukcja ta przekracza 80 procent w całym cyklu życia produktu wynoszącym dziesięć lat od wydobycia surowca. Odpowiada to obniżce emisji o około 370 lub 775 ton CO2. eActros 600 może zrekompensować większy ślad CO2 dzięki fabrycznym akumulatorom już w drugim lub pierwszym roku eksploatacji w transporcie dalekobieżnym.[3]

[1] Zakres został określony wewnętrznie w specyficznych warunkach testowych, po wstępnym przygotowaniu z ciągnikiem siodłowym 4×2 o masie całkowitej zestawu 40000 kg przy temperaturze zewnętrznej 20°C w transporcie dalekobieżnym i może odbiegać od ustalonych wartości zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2400.

[2] CO2 oznacza wszystkie wyprodukowane gazy cieplarniane (ekwiwalent CO2).

[3] Na podstawie oceny cyklu życia zgodnie z normami ISO 14040:2006+A1:2020 i ISO 14044:2006+A1:2017+A2:2020 i zostało krytycznie sprawdzone przez wewnętrznych ekspertów. Dane i założenia leżące u podstaw oceny cyklu życia, w tym specyfikacje jednostek funkcjonalnych i metod, mają znaczący wpływ na wyniki. Dlatego też porównanie z innymi modelami ciężarówek lub pojazdami nie jest zamierzone ani zalecane.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent