Od początku słonecznego sezonu na dachach hal produkcyjnych w zakładzie Daimler Truck w Woerth uruchomiono 6400 modułów fotowoltaicznych. Łączna moc systemów wynosi około 2800 kWp . Każdego roku systemy fotowoltaiczne wytwarzają około 3000 MWh energii elektrycznej, która jest dostarczana bezpośrednio i bez emisji CO₂ do sieci energetycznej. Odpowiada to rocznemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną 750 czteroosobowych gospodarstw domowych. Wdrażanie zrównoważonej transformacji w zakładzie Thomas Neckenich, odpowiedzialny za zarządzanie energią i infrastrukturę w Woerth, ocenia „Daimler Truck jest wyraźnie zaangażowany w paryskie porozumienie w sprawie ochrony klimatu. Naszym celem jest stopniowe wdrażanie zrównoważonej transformacji również w naszym zakładzie produkcyjnym. Fotowoltaika odgrywa w tym ważną rolę obok środków efektywności energetycznej i będzie sukcesywnie rozwijana”. Dr Andreas Bachhofer, szef zakładu w Woerth, dodał zaś „Jako największa fabryka samochodów ciężarowych Mercedes-Benz, zakład w Woerth ma ambitne cele środowiskowe i szybko je realizuje. Oprócz instalacji solarnych w procesach produkcyjnych zachodzą liczne adaptacje mające na celu oszczędzanie energii. Ponadto do końca 2026 roku ruch dostawczy do zakładu ma zostać w 100 procentach zelektryfikowany. W ten sposób aktywnie i konsekwentnie pracujemy na wszystkich poziomach, aby wdrożyć naszą zrównoważoną strategię biznesową” Znaczący wkład w zrównoważoną strategię biznesową Daimler Truck Instalacja systemów fotowoltaicznych wpisuje się w zrównoważoną strategię biznesową firmy: do 2039 roku Daimler Truck dąży do osiągnięcia produkcji neutralnej pod względem emisji CO₂ we wszystkich zakładach i segmentach na całym świecie. Europejskie zakłady produkcyjne koncernu – a tym samym zakład w Woerth – już od 2022 roku. są neutralne pod względem emisji CO₂ w bilansie – między innymi poprzez zakup zielonej energii elektrycznej z energii słonecznej, wiatrowej i wodnej. Oprócz zakupu ekologicznej energii elektrycznej, podmiot rozwija własne wytwarzanie energii w swoich zakładach produkcyjnych. Nowe systemy fotowoltaiczne zostały już zainstalowane w niemieckich fabrykach Mercedes-Benz w Kassel, Gaggenau i Mannheim. Obecnie na niemieckich fabrykach ciężarówek i komponentów do nich zainstalowano moduły fotowoltaiczne o mocy 5400 kWp, dzięki czemu – łącznie z istniejącymi systemami – można rocznie wygenerować do 5700 MWh energii elektrycznej. Odpowiada to rocznej konsumpcji około 1400 czteroosobowych gospodarstw domowych. 1 Jednostka kWp oznacza „kilowat szczytowy” i jest często używana jako moc znamionowa energii słonecznej
  Tekst: Jarosław Brach
  Zdjęcia: Producent