Intensywnie zużyte akumulatory, wyjęte z autobusów elektrycznych VDL Bus & Coach, dostają drugie życie w „projekcie Anubis”. Ta inicjatywa firmy energetycznej RWE i VDL Bus & Coach dotyczy zrównoważonego i obiegowego wykorzystania surowców, w tym przypadku baterii autobusowych, w centralnym systemie magazynowania w Moerdijk.

W nadchodzących latach sektor transportu szybko zmieni się z wysoce uzależnionego od paliw kopalnych na elektryczny. Zakładając, że po 2030 roku w Holandii wszystkie autobusy oraz rosnąca liczba samochodów osobowych i ciężarowych będą napędzane energią elektryczną, co roku do recyklingu będzie dostępnych ponad 150 000 ton akumulatorów. Są one obecnie klasyfikowane jako odpady i najczęściej wywożone do zakładów recyklingu za granicą.

Strategia zrównoważonego rozwoju
Paul van Vuuren, dyrektor generalny VDL Bus & Coach, wyjaśnia „W projekcie Anubis początkowo używamy akumulatorów pobranych z 43 autobusów elektrycznych VDL, od 2016 roku obsługiwanych przez firmę Transdev w Eindhoven. Te pojazdy otrzymują obecnie nowe i większe zestawy akumulatorów, ale zużyte akumulatory nadal mają wystarczającą pojemność, aby można je było używać w zastosowaniach stacjonarnych. W Europie jesteśmy jednym z prekursorów w dziedzinie elektrycznego transportu publicznego. Zapewnienie zrównoważonego rozwiązania o obiegu zamkniętym dla naszych baterii jest częścią naszej strategii. Jednak jego zastosowanie wciąż wymaga dużo nowej wiedzy i rozwoju. Dlatego wspólnie z RWE będziemy gromadzić wiele danych w „projekcie Anubis”, abyśmy mogli jeszcze bardziej przyczynić się do uczynienia naszego społeczeństwa jeszcze bardziej zrównoważonym”. Bart Kraayvanger, Manager ZE i Facility Support Transdev Holandia, ocenia zaś: „W 2016 roku wraz z VDL podjęliśmy pierwsze duże kroki w kierunku bezemisyjnego transportu autobusowego w Holandii w Eindhoven. Wielki wyczyn pionierski, z którego wyciągnęliśmy wiele ważnych lekcji. Teraz ponownie angażujemy się w te postępowe i zakrojone na szeroką skalę prace nad ponownym wykorzystaniem baterii autobusowych”.

W elektrowni RWE w Moerdijk 43 baterie z autobusów elektrycznych VDL o łącznej pojemności 7,5 megawata zostaną połączone w jedną baterię. RWE pracuje też nad projektami akumulatorowymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Ambicją RWE w najbliższych latach jest zwiększenie mocy do 3 gigawatów.

Udana transformacja energetyczna
RWE przoduje w opracowywaniu projektów, które przyczyniają się do udanej transformacji energetycznej. Oprócz równoważenia podaży i popytu na energię (odnawialną), systemy bateryjne idealnie nadają się również do stabilizacji sieci energetycznej ze względu na szybki czas reakcji. Roger Miesen, dyrektor generalny RWE Generation, podkreśla „Są to ważne warunki, aby nasze dostawy energii były bardziej zrównoważone. Projekt Anubis, RWE i VDL pokazuje, że można pokonać techniczne wyzwania związane z budową i eksploatacją takich elektrowni. Dzięki temu projektowi aktywnie przyczyniamy się do redukcji emisji CO2, gdyż po wstępnej fazie w autobusach VDL akumulatory w RWE będą miały dłuższą żywotność. Następnie zostaną poddane wysokiej jakości recyklingowi.”

Celem projektu Anubis jest zademonstrowanie i walidacja innowacyjnego stacjonarnego systemu magazynowania energii opartego na bateriach autobusowych. Umożliwi to wdrażanie takich projektów na dużą skalę, przyczyniając się w ten sposób do gospodarki o obiegu zamkniętym w Holandii. Oczekuje się, że w nadchodzących latach wiele akumulatorów powróci z pojazdów elektrycznych. Van Vuuren „W Europie w różnych miastach i regionach jeździ ponad 1100 autobusów elektrycznych VDL. Dlatego spodziewamy się, że dzięki projektowi Anubis wiele się nauczymy, abyśmy mogli zacząć wnosić istotny wkład w przyszłość, w której przed recyklingiem używane akumulatory autobusowe będą wykorzystywane jako systemy magazynowania energii”.

RWE
RWE wyznacza drogę do świata zielonej energii. Dzięki kompleksowej strategii inwestycyjnej i rozwojowej, na całym świecie do 2030 roku zwiększa swoją potężną zdolność generowania zielonej energii do 50 gigawatów. W tej dekadzie zainwestuje w ten cel 50 miliardów EUR brutto. Portfel opiera się na lądowej i morskiej energii wiatrowej, energii słonecznej, wodorze, magazynowaniu energii w bateriach, biomasie i gazie. RWE Supply&Trading dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania energetyczne dla dużych klientów. RWE prowadzi działalność na atrakcyjnych rynkach Europy, Ameryki Północnej oraz regionu Azji i Pacyfiku. Odpowiedzialnie wycofuje się z energetyki jądrowej i węglowej. Na całym świecie zatrudnia około 19 000 osób i ma jasny cel: osiągnięcie do 2040 roku neutralności klimatycznej. Po drodze wyznaczyło ambitne cele dla wszystkich działań, które powodują emisje gazów cieplarnianych. Inicjatywa Science Based Targets potwierdza, że te cele redukcji emisji są zgodne z porozumieniem paryskim. Całkowicie w duchu celu RWE: „Nasza energia dla zrównoważonego życia”.

 

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent