Południowotyrolska firma transportowo-logistyczna FERCAM we współpracy z IVECO i EDISON ENERGIA zaprezentowały „Zero emisji drobnicy”. To innowacyjna i skalowalna usługa transportu drobnicowego, której celem jest radykalna redukcja emisji w cyklu Well-to-Wheel, jednocześnie łącząc kilka czynników: najnowocześniejsze pojazdy, biopaliwa oraz odnawialne źródła energii.

Uruchomiona przez FERCAM linia między Mediolanem a Rzymem to pierwsza kompletna linia drobnicowa, od pierwszej do ostatniej mili, która ma zostać ustrukturyzowana z myślą o zerowaniu emisji w cyklu Well-to-Wheel. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu pojazdów elektrycznych lub zasilanych biopaliwami. Wykorzystywana energia elektryczna częściowo pochodzi z bezpośredniej produkcji za pośrednictwem systemów fotowoltaicznych, a gaz ziemny (LNG i CNG) pochodzi wyłącznie ze źródeł niekopalnych. Wreszcie, dzięki inicjatywom kompensującym emisje resztkowe, które można realizować we współpracy z klientami, realne stało się osiągnięcie celu, jakim jest transport neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Hannes Baumgartner, dyrektor generalny FERCAM, wyjaśnia „Nasza pierwsza linia drobnicowa ukierunkowana na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, funkcjonuje teraz między miastami Rzym i Mediolan. To pierwsze doświadczenie dostarczy nam danych i poprowadzi nas do kolejnych połączeń, które planujemy uruchomić w najbliższej przyszłości. Nasz transport drobnicowy o zerowej emisji to projekt, w ramach którego dążymy do całkowitego zerowego poziomu emisji dzięki partnerstwu z kluczowymi graczami w łańcuchu dostaw, mającymi te same cele i naszą dalekosiężną wizję”.

Projekt Zero Emission Groupage we współpracy z IVECO i EDISON ENERGIA

Pierwsza usługa transportu drobnicowego mająca na celu radykalną redukcję emisji na całej trasie, została zrealizowana we współpracy z Edison Energia i IVECO, partnerami mogącymi wnieść swój know-how i innowacyjne technologicznie rozwiązania do celów dekarbonizacji oferowanych przez FERCAM usług logistycznych i transportowych. Głównym bohaterem projektu jest gama IVECO, poczynając od eDaily, po prostu ładowanego elektrycznie dzięki systemom fotowoltaicznym, idealnego do miasta, Daily zasilanego bio-CNG, ponownie do dystrybucji miejskiej i podmiejskiej oraz, wreszcie IVECO S-Way Bio-LNG i Bio-CNG do połączeń między oddziałami FERCAM.

Massimiliano Perri, dyrektor generalny IVECO Italian Market, powiedział „IVECO po raz kolejny chce odnowić swoje wielotechnologiczne powołanie, dzięki gamie odpowiedniej dla każdego rodzaju misji, w pełnym zrównoważonym rozwoju firm i całkowitej ochronie środowiska. Dzięki temu pionierskiemu podejściu możemy teraz wspierać naszych partnerów FERCAM i EDISON w dekarbonizacji całych odcinków łańcucha logistycznego”.

Edison Energia, wiodąca firma w zakresie produkcji i obrotu energią elektryczną, gazem oraz usługami energetycznymi, dostarcza biometan i Bio-LNG na stacjach paliw zidentyfikowanych wspólnie z FERCAM. Davide Macor, Business Market Director EDISON ENERGIA, zadeklarował „Współpraca rozpoczęta z FERCAM i IVECO zakłada zaangażowanie nas jako dostawcy biometanu i bio-LNG. Ponadto, poprzez korzystanie z karty paliwowej Edison Card, skutecznie wspieramy FERCAM w rozliczaniu zużycia Bio-LNG przez jej pojazdy. Zaczęliśmy od Rzymu i Mediolanu, ale nadzieją na przyszłość jest rozszerzenie współpracy i powielenie tego modelu zrównoważonej mobilności w innych biurach FERCAM”.

W kierunku transportu bezemisyjnego: na trasie Mediolan-Rzym FERCAM jeździ na prądzie i biopaliwach Od ponad dwóch lat południowotyrolski operator logistyczny FERCAM uruchomił projekt bezemisyjny, badanie badawczo-innowacyjne mające na celu przetestowanie i wprowadzenie usług transportowych o obniżonej emisji CO2, ze szczególnym uwzględnieniem miejskiej dystrybucji ostatniej mili. Bardzo pozytywne opinie klientów oraz coraz bardziej nagląca potrzeba oferowania konkretnych i skalowalnych rozwiązań w zakresie redukcji emisji na całych trasach dystrybucji skłoniły południowotyrolską firmę do wprowadzenia tej nowej usługi. Pierwsza linia drobnicowa mająca na celu neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla jest aktywna za pośrednictwem platform dystrybucyjnych FERCAM w Rzymie i Rho.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent