Volvo Trucks opracowuje ciężarówki z silnikami spalinowymi zasilanymi wodorem. Testy drogowe takich aut wykorzystujących wodór w silnikach spalinowych rozpoczną się w 2026 roku, a komercyjną premierę zaplanowano pod koniec tej dekady. Samochody zasilane ekologicznym wodorem stanowią dla szwedzkiego koncernu znaczący krok w kierunku osiągnięcia celu zerowej emisji netto i wspierają klientów w osiąganiu celów w zakresie dekarbonizacji.

Jednym ze sposobów dekarbonizacji transportu pozostaje wykorzystanie pojazdów zasilanych ekologicznym wodorem zamiast paliwami kopalnymi. Ten rodzaj napędu sprawdzi się szczególnie na dłuższych dystansach oraz w sytuacjach, w których ograniczone są infrastruktura ładowania lub czas na doładowanie akumulatorów.

Volvo rozpocznie testy pojazdów z wodorem jako paliwem w silnikach spalinowych przy udziale klientów w 2026 roku, a dostępne będą one na rynku pod koniec tej dekady. Warianty takie z wodorowym silnikiem spalinowym uzupełnią ofertę koncernu obejmującą inne rozwiązania alternatywne, takie jak elektryczne modele z akumulatorowe, elektryczne modele z ogniwami paliwowymi i te zasilane paliwami odnawialnymi, takimi jak biogaz i HVO (hydrodrafinowany olej roślinny). Jan Hjelmgren, dyrektor ds. zarządzania produktami i jakością w Volvo Trucks, wskazuje „Ciężarówki, w których pozostaje tradycyjny silnik spalinowy, ale zasilany wodorem, będą miały takie same osiągi i niezawodność jak nasze ciężarówki z silnikiem Diesla, ale z dodatkową korzyścią w postaci potencjalnie zerowej emisji netto CO2 od źródła do koła. Będą cennym uzupełnieniem naszych akumulatorowych pojazdów elektrycznych, które są obecne na rynku od kilku lat”.

Samochody Volvo z silnikami spalinowymi zasilanymi ekologicznym wodorem mają potencjał, aby zapewnić zerową emisję CO2 netto od „od źródła do koła” przy wykorzystaniu odnawialnego HVO jako paliwa zapłonowego i są klasyfikowane jako „pojazdy o zerowej emisji” (ZEV) zgodnie z ustalonymi nowymi unijnymi normami emisji CO2. Jan Hjelmgren dodaje „Jest oczywiste, że do dekarbonizacji transportu ciężkiego potrzebnych jest kilka rodzajów technologii. Jako globalny producent ciężarówek musimy wspierać naszych klientów, oferując różnorodne rozwiązania w zakresie dekarbonizacji, a klienci mogą wybrać alternatywę w zależności od zlecenia transportu, dostępnej infrastruktury i cen zielonej energii”.

Samochody Volvo z silnikami spalinowymi zasilanymi wodorem będą wyposażone w technologię bezpośredniego wtrysku wysokiego ciśnienia (HPDI), polegającą na wtryskiwaniu niewielkiej ilości paliwa zapłonowego pod wysokim ciśnieniem, aby umożliwić zapłon samoczynny przed dodaniem wodoru. Do zalet tej technologii zalicza się wyższą efektywność energetyczną przy niższym zużyciu paliwa oraz zwiększoną moc silnika. Volvo Group podpisała umowę z Westport Fuel Systems w sprawie utworzenia spółki joint venture wykorzystującej technologię HPDI. Oczekuje się, że wspólne przedsięwzięcie zacznie funkcjonować w drugim kwartale 2024 roku po formalnym zamknięciu.

FAKTY

W zależności od rodzaju transportu ciężarówki Volvo zasilane wodorem będą miały zasięg operacyjny porównywalny z wieloma odpowiednikami z silnikiem Diesla. Ze względu na niską emisję CO2 ze spalania wodoru, ciężarówki te są klasyfikowane jako „pojazdy o zerowej emisji” zgodnie z ustalonymi nowymi normami UE dotyczącymi emisji CO2. Wodorowe silniki spalinowe będą też emitować bardzo małe ilości tlenków i cząstek azotu. Wodór można również wykorzystać do zasilania elektrycznych ciężarówek zasilanych ogniwami paliwowymi, gdzie energia elektryczna jest wytwarzana na pokładzie ciężarówki. Elektryczne ciężarówki zasilane ogniwami paliwowymi nie emitują żadnych spalin z rury wydechowej, a jedynie parę wodną.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent