Wraz z lokalnymi instytucjami i partnerami Maganetti Spedizioni i Volvo Trucks Italia odbyła się ceremonia inauguracji pierwszej elektrycznej ciężarówki we flocie Levissima.
Ten nowy pojazd stanowi część Regeneracji – projektu będącego wyrazem zaangażowania Levissima we wspieranie odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów, zmniejszania wpływu na środowisko i ulepszania terytorium. To ważne osiągnięcie, dzięki któremu Levissima i Sanpellegrino są jednymi z pierwszych firm we Włoszech, które wykorzystały w 100% elektryczny ciągnik Volvo FM do transportu ciężkiego. Dostarczona ciężarówka to pierwszy pojazd z gamy ciężkiej Volvo – dwuosiowy ciągnik FM Electric wyposażony w 5 zestawów akumulatorów o łącznej nominalnej pojemności 450 kWh, gwarantującej autonomię do 250 km, przy łącznej masie zestawu 44 ton .
Pojazd służy do transportu wahadłowego między fabryką Levissima w Cepina Val di Sotto a stacją kolejową Tirano. Topografia i ścieżka zjazdowa pokonywana przez pojazd umożliwiają zwiększenie i wykorzystanie zwiększonego zasięgu dzięki hamowaniu rekuperacyjnemu, charakterystycznemu dla elektrycznego układu napędowego.
Levissima od lat angażuje się w innowacyjną ścieżkę ukierunkowaną na zmniejszenie wpływu na środowisko. To zaangażowanie jest reprezentowane przez Regenerację, projekt, którego celem jest promowanie zrównoważonego stylu życia w logice zmniejszania śladu ekologicznego poprzez wspieranie znaczenia odpowiedzialnego korzystania z zasobów. Zrównoważony rozwój dla Levissima to w rzeczywistości podejście 360 stopni: zaangażowanie obejmujące badania nad ochroną lodowców po odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi; od poszanowania różnorodności biologicznej po poszukiwanie innowacji w celu zmniejszenia wpływu na środowisko transportu, systemów produkcji i opakowań. I właśnie dzięki realizacji tych celów marka może dzisiaj pochwalić się ważnymi osiągnięciami, takimi jak mobilność elektryczna.
Fabiana Marchini, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Sanpellegrino, powiedziała „Drastyczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi świat, a Levissima od dawna jest tego dobrym przykładem, dzięki aktywnemu wkładowi w ochronę środowiska poprzez liczne projekty, takie jak elektryczna ciężarówka, która pozwala nam transportować z zerową emisją. Działania w zakresie mobilności są niezbędne do osiągnięcia konkretnych celów, wymagających też innowacji w infrastrukturze. Synergia sektora publicznego i prywatnego jest w rzeczywistości kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju transportu i terytorium zdolnego do generowania ważnych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych”.
Levissima zawsze była ściśle związana z obszarem swojej działalności, dzięki czemu możliwe było realizowanie projektów mających na celu jego uszlachetnienie. Burmistrz Valdisotto, Alessandro Pedrini, skomentował „Zaangażowanie i obecność Levissimy jest dla nas powodem do dumy i satysfakcji, gdyż ma pozytywny i wymierny wpływ na całą naszą społeczność, zarówno pod względem zatrudnienia, jak i poszanowania środowiska. Projekty wspierane przez firmę w rzeczywistości pokazują wolę ochrony i ulepszania naszych wód i gór. Dzisiaj, wraz z Maganetti Spedizioni i Volvo Trucks Italia, firma demonstruje swoją zdolność do łączenia innowacji i zrównoważonego rozwoju, pomagając chronić nasze terytorium i oferując przyszłościowe rozwiązania na przyszłość”.
Umowa z Maganetti Spedizioni – włoską firmą z certyfikatem B-Corp, która od ponad 60 lat działa w logistyce przemysłowej – i Volvo Trucks Italia stanowi ważny krok na ścieżce zrównoważonego rozwoju. Matteo Lorenzo De Campo, CEO Maganetti Group, ocenił „Logistyka przemysłowa wiąże się z różnymi wyzwaniami, od bezpieczeństwa drogowego po zrównoważenie środowiskowe: lata temu rozpoczęliśmy drogę, która doprowadziła nas do bycia pionierami w wykorzystaniu metanu, LNG i bio-LNG. Dziś z dumą inaugurujemy naszą pierwszą ciężarówkę elektryczną, która stanowi innowację i ciekawą odpowiedź na aktualne potrzeby, zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i posiadanych przez nią wysokich systemów sterowania, zarówno pod względem zrównoważonego rozwoju, neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla”. Claudio Gallerani, dyrektor handlowy Volvo Trucks Italia, dodał zaś „Przejście na zrównoważony model mobilności jest koniecznością. Ciężkie pojazdy elektryczne stanowią ważny krok w kierunku zmiany w kierunku ograniczenia emisji, hałasu i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach dzięki coraz wydajniejszym i połączonym pojazdom. Dla Volvo Trucks dołączenie do partnerów takich jak Levissima i Maganetti Spedizioni to satysfakcja i krok naprzód w kierunku zmian”.
Zaangażowanie Levissima jest zorientowane na zrównoważoną dystrybucję, którą realizuje od lat, poprzez wykorzystanie niskoemisyjnych pojazdów, takich jak pociąg, oraz inwestycje w wykorzystanie paliw o mniejszym wpływie na środowisko (LNG i biopaliwo). Levissima już w 2016 roku wprowadziła istotne zmiany w transporcie drogowym: marka jako jedna z pierwszych firm we Włoszech eksperymentowała na dużą skalę z wykorzystaniem środków transportu zasilanych płynnym gazem ziemnym (LNG), paliwem niskoemisyjnym, a następnie postawiła na wykorzystanie BioLNG, pochodzącego z odpadów rolniczych i zootechnicznych, co pozwala na redukcję CO2 nawet o 100%, przyczyniając się także do dekarbonizacji sektora rolno-hodowlanego. W sferze z kolei wpływu, to sama ekologiczna logistyka Levissimy umożliwiła redukcję emisji o 12% (między 2018 a 2021 rokiem), co stanowi jedną z najważniejszych dźwigni dla marki, która w coraz mniejszym stopniu zmienia klimat.
Ta inauguracja stanowi zatem nowy etap w procesie rozpoczętym jakiś czas temu i ważny wkład w osiągnięcie najbardziej ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie „Net Zero”, czyli zerowania emisji dwutlenku węgla, wyznaczonego na 2050 r., zgodnie z Zobowiązanie Organizacji Narodów Zjednoczonych

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent