Ostrzeżenie o otwarciu drzwi pomaga zapobiec uderzeniu innych użytkowników drogi podczas otwierania drzwi ciężarówki. Podczas postoju system jest aktywny po obu stronach pojazdu. W ten sposób rowerzyści i piesi są wyjątkowo chronieni.
Otwarcie drzwi ciężarówki na ruchliwej ulicy może spowodować wypadek lub kolizję. Ostrzeganie o otwarciu drzwi to inteligentny system wspomagający, który monitoruje obie strony auta. Jego zadaniem jest ostrzeganie kierowcy o zbliżaniu się innych użytkowników drogi do otwartych drzwi.
Nawet gdy samochód stoi, bezpieczeństwo pozostaje bowiem niezwykle ważne. Funkcja ostrzegania o otwarciu drzwi ma na celu zapobieganie wypadkom w przypadku otwarcia drzwi, gdy obok przechodzą piesi, rowerzyści i inne pojazdy.
System włącza się, gdy ciężarówka stoi i pozostaje aktywny przez chwilę po wyłączeniu silnika. Jeżeli kierowca otworzy drzwi ciężarówki, gdy zbliża się inny użytkownik drogi, system ostrzega o tym. Czerwona lampka w lusterku bocznym zacznie migać i po odpowiedniej stronie rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Kierowca lub współkierowca może następnie przepuścić rowerzystę, zanim drzwi zostaną otwarte szerzej.

     Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent