We współpracy z lokalną firmą transportową Volvo Trucks rozpoczęło testowanie w Göteborgu w Szwecji elektrycznej ciężarówki mogącej tworzyć zestaw o większej masie całkowitej. Ciężarówka, która została przetestowana w ograniczonych przestrzeniach – na ograniczonym terenie, może tworzyć zestawy o dopusazczalnej masie całkowitej 74 ton.
Coraz więcej firm transportowych inwestuje w elektryczne ciężarówki, w tym również takie przeznaczone do transportu ciężkiego .Mattson Åkeri z Göteborga w Szwecji zakupił trzy elektryczne samochody Volvo FH o dużej ładowności. W ostatnich tygodniach jeden z tych pojazdów został przetestowany w transporcie kontenerowym na terenie portu Arendal w Göteborgu. Dotyczy to tak zwanego High-Capacity Transport (HCT), znanego też w Holandii jako Super Eco Combi (SEC). Ciężarówka z dwiema naczepami podkontenerowymi, w tym pierwszą specjalną – 4-osiową – z osiami w układzie 3+1, tzw. łącznikową – tzn. z siodłem z tyłu, tworzy zestaw o długości 32 metry i łącznej masie brutto 74 ton.
Testowanie przy dużej masie całkowitej i intensywnym użytkowaniu
Lena Larsson, kierownik projektu HCT w ramach organizacji technologicznej Volvo, wyjaśnia „Tym testem chcemy pokazać, że w pełni elektryczne rozwiązania sprawdzają się także w zastosowaniach o dużej masie całkowitej i intensywnym użytkowaniu. Wraz z Mattsonem Åkeri i szwedzkim zarządem transportu kilku innych partnerów zastanawia się teraz, w jaki sposób możemy zoptymalizować działanie ciężarówki elektrycznej, w tym w jaki sposób ładowanie powinno odbywać się jak najbardziej efektywnie”.
Ładowanie zieloną energią elektryczną
Testowana elektryczna ciężarówka to Volvo FH Electric 6×4 , ładowane zieloną energią elektryczną za pomocą dwóch szybkich ładowarek o mocy 180 kW, które Mattsson Åkeri zainstalował w swojej bazie w Arendal. W dłuższej perspektywie ciężarówka będzie również kursować między Göteborgiem a miastem Borås, położonym 70 km od Göteborga.
Działa 12 godzin dziennie i nie emituje CO 2
Jan-Olof Mattsson, dyrektor generalny Mattson Åkeri, wskazuje „Do tej pory jazda długimi i ciężkimi zestawami na prąd działała bardzo dobrze. Ciężarówka jeździ 12 godzin dziennie, zatrzymując się na ładowanie, gdy kierowca robi sobie przerwę. Ładujemy ekologiczną energią elektryczną, dzięki czemu nie emitujemy CO2. Cichy, elektryczny napęd oznacza tież lepsze środowisko pracy dla kierowcy”.
Odkąd w 2019 roku Volvo Trucks rozpoczęło produkcję w pełni elektrycznych ciężarówek, w 40 krajach na całym świecie sprzedało prawie 5000 takich samochodów. Obecnie koncern oferuje najszerszą gamę wyrobów w branży, obejmującą sześć produkowanych seryjnie modeli elektrycznych, zaspokajających szeroki zakres potrzeb w zakresie transportu miejskiego i międzymiastowego. Na całym świecie podmiot postawił sobie za cel, aby do 2030 roku połowa wszystkich sprzedawanych przez niego aut była elektryczna .
Transport o dużej pojemności – zdolnościach przewozowych – przepustowości
Transport o dużej pojemności (HCT) oznacza, że długość i/lub masa brutto pojazdu mogą wzrosnąć, umożliwiając przewóz większej ilości ładunku na jeden zestaw – lepiej znane to jest w Holandii jako LHV i Super Eco Combi. Zestaw taki może być stosowany ze wszystkimi rodzajami układów napędowych, w tym tradycyjnymi, zasilanymi gazem oraz zelektryfikowanymi – hybrydowymi oraz w pełni elektrycznymi. Pomysł polega na tym, że takie połączenie przyczynia się do niższych kosztów przewozu, mniejszego wpływu na środowisko, większego bezpieczeństwa na drogach, mniejszego zużycia dróg i niższych kosztów utrzymania. W Europie realizowanych i planowanych jest wiele projektów HCT. Przykład stanowi Finlandia, gdzie na większości dróg dozwolona jest jazda zestawami samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 76 ton i długości 34,5 metra. Innym przykładem jest Szwecja, gdzie wolno jeździć pojazdami o masie całkowitej 74 ton (sieć dróg BK4) i za zgodą władz na określonej sieci drogowej testować zestawy ciężarówek o długości do 34,5 metra i masie całkowitej do 100 ton.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent