Volvo Autonomous Solutions (V.A.S.) i Boliden nawiązały długoterminową współpracę w celu wdrożenia autonomicznych rozwiązań transportowych w ramach działalności Boliden. Współpraca ta obejmie liczne projekty, w tym wdrożenie rozwiązań transportu autonomicznego w zakładzie Boliden w Garpenberg w Szwecji.
V.A.S. i Boliden podpisały protokół ustaleń (MOU), na mocy którego obie firmy będą współpracować przy różnych projektach, z których pierwszym będzie wdrożenie autonomicznego rozwiązania transportowego w Garpenberg, które będzie wykorzystywane do transportu urobku skalnego ze znajdującego się na miejscu kamieniołomu. Nils Jaeger, prezes Volvo Autonomous Solutions, ocenia „Bez względu na to, czy kwestia dotyczy usuwania ludzi z niebezpiecznych środowisk, całodobowej działalności nieobciążonej godzinami pracy, czy redukcji emisji poprzez lepsze wykorzystanie zasobów i aktywów — autonomia oferuje szereg korzyści, które mogą pomóc przemysłowi wydobywczemu i kamieniołomom stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom. Cieszymy się, że możemy współpracować z Boliden i wspierać ich podróż ku przyszłości, w której pojazdy autonomiczne i ludzie współpracują ramię w ramię, aby operacje Boliden były bezpieczniejsze, wydajniejsze i zrównoważone”. Mikael Staffas, prezes i dyrektor generalny Boliden, wskazał zaś „Rozwiązania autonomiczne przynoszą korzyści zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i produktywności. Współpraca z V.A.S. ma zatem ogromne znaczenie strategiczne i jesteśmy oczywiście zachwyceni już realizowanym projektem w Garpenberg. Popyt na metale nieszlachetne będzie w przyszłości wzrastał, a zrównoważone i konkurencyjne rozwiązania będą miały kluczowe znaczenie w tworzeniu wartości w górnictwie”.
W ramach wdrożenia V.A.S. dostarczy kompletne rozwiązanie w zakresie transportu autonomicznego, obejmujące pojazdy, sprzęt, oprogramowanie, sterownię, naprawy i konserwację oraz szkolenia. Rozwiązanie będzie oparte na systemie V.A.S., zawierającym wirtualnego kierowcę i gama samochodów ciężarowych Volvo Trucks. Ponadto V.A.S. zapewni ładowarkę kołową do załadunku.
Aby przygotować teren pod wdrożenie autonomicznych ciężarówek, Boliden dostosuje swoje działania i zbuduje niezbędną infrastrukturę. Projekt rozpocznie się w 2023 roku fazą testów i rozwoju, po której nastąpi wdrożenie i w pełni autonomiczne działanie.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent