Zgodnie z wcześniej ogłoszonym listem intencyjnym Volvo Group podpisała umowę z Westport Fuel Systems Inc w sprawie utworzenia spółki joint venture w celu przyspieszenia komercjalizacji i globalnego przyjęcia technologii układów paliwowych Westport z bezpośrednim wtryskiem wysokiego ciśnienia (HPDI[TM]) do pojazdów dalekdystansowych oraz pozadrogowycch – terenowych zastosowań transportowych.

Zawarcie wspólnego przedsięwzięcia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków dopuszczających, w tym zgód organów regulacyjnych i rządu. Oczekuje się, że wspólne przedsięwzięcie zacznie działać po formalnym zezwolniu, które jest spodziewane w drugim kwartale 2024 roku.

Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni (HPDI) to technologia układu paliwowego, którą można zastosować w pojazdach z silnikami spalinowymi w celu zastąpienia paliw emitujących gazy cieplarniane, takich jak olej napędowy, paliwami neutralnymi pod względem emisji dwutlenku węgla lub o zerowej emisji dwutlenku węgla, takimi jak biogaz lub wodór. Lars Stenqvist, dyrektor Specjalista ds. technologii Volvo Group, stwierdził „Dekarbonizacja w przypadku silników spalinowych zasilanych paliwami odnawialnymi, szczególnie z bezpośrednim wtryskiem pod wysokim ciśnieniem (HPDI), odgrywa ważną rolę w zrównoważonych rozwiązaniach. HPDI jest stosowane w ciężarówkach Volvo od ponad pięciu lat i jest sprawdzoną technologią, która pozwala klientom znacznie zmniejszyć emisję CO2 w zastosowaniach LNG (skroplony biogaz) tu i teraz oraz stanowi potencjalną drogę do wykorzystania wodoru”.

Jak wcześniej ogłoszono, Westport wniesie do spółki joint venture określone aktywa i możliwości HPDI, w tym powiązane aktywa trwałe, własność intelektualną oraz działalność gospodarczą. Volvo Group nabędzie 45% udziałów we wspólnym przedsięwzięciu za kwotę około 28 mln USD, płatną po zamknięciu transakcji, plus dodatkowe 45 mln USD w zależności od wyników wspólnego przedsięwzięcia.

 

      Tekst: Jarosław Brach

      Zdjęcia: Producent