Opublikowano ocenę cyklu życia od kołyski do grobu (LCA) w pełni elektrycznego Volta Zero. Volta Trucks zobowiązała się bowiem do przejrzystej komunikacji na temat postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ocena wczesnego prototypu pojazdu uznanego za pierwszy w branży.
Volta Trucks, producent w pełni elektrycznych pojazdów użytkowych i dostawca usług skojarzonych, zakończyła wstępną ocenę cyklu życia całkowicie nowego 16-tonowego Volta Zero.
Firma wyznaczyła Ricardo, specjalistę ds. globalnego środowiska i inżynierii, do przeprowadzenia oceny cyklu życia „od kołyski po grób” przedprodukcyjnej 16-tonowej, w pełni elektrycznej furgonowej Volta Zero. Wytwórcy publikowali już raporty z oceny cyklu życia pojazdów produkcyjnych, jednak ocena prototypu auta jest uznawana za pierwszą w branży i pozostaje zgodna z wizją marki bycia liderem w branży pojazdów użytkowych o zerowej emisji spalin oraz jej zaangażowania w przejrzystą komunikację swoich wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju.
W ramach oceny cyklu życia zbadano ślad węglowy 16-tonowego, w pełni elektrycznego Volta Zero od chwili jego wyprodukowania do momentu recyklingu i utylizacji po użyciu, identyfikując, które części tego cyklu życia mają największy wpływ i potencjalne możliwości ulepszeń. We wstępnej analizie podsumowano, że ładowanie pojazdu w fazie użytkowania przez klienta ma największy udział w całkowitej emisji gazów cieplarnianych w całym okresie użytkowania, wynosząc 62%. Kolejnymi głównymi czynnikami wpływającymi na wynik były ekstrakcja materiału i faza przetwarzania (33%).
Volta Trucks wykorzysta teraz ten raport do zidentyfikowania potencjalnych ulepszeń w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności oraz w przyszłych planach dotyczących pojazdów i produkcji. Podmiot nadal będzie ograniczać emisję w łańcuchu dostaw oraz znajdować sposoby na zwiększenie żywotności pojazdów ciężarowych i akumulatorów oraz, jeśli to możliwe, przeprowadzi dalszą pełną analizę cyklu życia pojazdu produkowanego w pełnej serii. Dr David Amienyo, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Volta Trucks, skomentował „Opublikowanie przez Volta Trucks oceny cyklu życia na tak wczesnym etapie przedprodukcyjnym jest dowodem przejrzystości, jaką zapewniamy w naszych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obecnie wykorzystujemy wnioski z tej wstępnej analizy do dalszego udoskonalania specyfikacji produkcyjnych pojazdów, aby zrealizować nasze ambicje stworzenia możliwie najbardziej zrównoważonego produktu, który pomoże w walce ze zmianami klimatycznymi”.

   

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent