W dniu 18 lipca br. w siedzibie spółki Jelcz sp. z o.o. doszło do podpisania przez nią umowy ramowej z francuską spółką CNIM Systemes Industrieles (CSI). Kwestia dotyczy dokładnie dostawy ciągników siodłowych do zestawów mostów pontonowych PFM – (Motorized Floating Bridge) DAGLEZJA-P, produkowanych przez SCI. Realizacja umowy nastąpi w latach 2024-2027.
Docelowo dostawy zestawów mostów pontonowych uwzględniających także ciągniki Jelcza zostaną dostarczone do Sił Zbrojnych RP w ramach umowy z Agencją Uzbrojenia. Mosty te mają zastąpić użytkowane do tej pory parki pontonowe PP-64. Nowy sprzęt zapewni możliwość organizacji szybkiej i bezpiecznej przeprawy dla pojazdów do klasy MLC 90T/100W.
Równolegle z podpisaniem umowy ramowej spółka CSI złożyła zamówienie o wartości ponad 52 mln zł na dostawę pierwszych 24 3-osiowych, terenowych ciągników siodłowych typu JELCZ C662.D43 6×6, które mają zostać wyprodukowane i dostarczone do końca 2024 roku. Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie badań, dostawy pakietów obsługowych i szkoleniowych oraz opracowanie dokumentacji użytkowej.

 

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent