Producent ciężarówek z Koprzywnicy rozpoczął procesy restrukturyzacyjne i inwestycyjne, które mają na celu znaczne zwiększenie wolumenu wytwarzania oraz usprawnienie jego działania w licznych obszarach. Ze względu na wzrost produkcji i inwestycji będzie potrzebował także nowych mocy wytwórczych i pracowników m.in. do prac rozwojowych i montażowych. Dlatego Tatra otworzyła nowe biuro projektowe w Brnie i planuje otworzyć kolejne w Ostrawie.

W zeszłym roku Tatra Trucks zainwestowała prawie 100 milionów CZK w rozwój i testowanie pojazdów. Obejmowało to zakup i uruchomienie nowego stanowiska do badań agregatów przekładniowych oraz stanowiska do badań silników. Radomír Smolka, dyrektor ds. badań i rozwoju Tatra Trucks oraz członek zarządu spółki stwierdził „W tym roku planujemy jeszcze większy wolumen inwestycji. Zasadnicze to budowa całkowicie nowej sali badań silników wraz z jej wyposażeniem, zakup centrum obróbczego do warsztatu prototypowni oraz kontynuacja modernizacji wyposażenia sali badań dynamicznych i pojazdów”.

Część procesów restrukturyzacyjnych i inwestycji w Tatrze stanowi też utworzenie nowych miejsc pracy poza miastem Koprzywnica. „W październiku ubiegłego roku otworzyliśmy oddział centrum rozwoju Tatra w Brnie, a wiosną tego roku zostanie otwarty kolejny oddział w Ostrawie – tym krokiem Tatra jest skierowana do ekspertów ds. rozwoju i studentów z tych obszarów. Planowana na ten rok inwestycja w nową siedzibę działu projektowego bezpośrednio w Koprzywnicy jest mniejsza, ale równie ważna, a jej celem jest zwiększenie wydajności działu oraz uczynienie środowiska pracy deweloperów bardziej atrakcyjnym i nowoczesnym” – wyjaśnił Radomír Smolka, uzasadniając tworzenie nowych miejsc pracy.

Oddział w Brnie zatrudnia głównie projektantów silników i skrzyń biegów, gdyż Tatra w dalszym ciągu stawia na rozwój i produkcję własnych silników oraz skrzyń biegów do swoich samochodów. Są to ważne komponenty nie tylko z punktu widzenia całościowego rozwiązania technologicznego pojazdów, ale również z punktu widzenia samowystarczalności produkcyjnej firmy samochodowej. Pojemność biura w Brnie nie jest jeszcze całkowicie obsadzona, firma wciąż bowiem poszukuje informatyków, inżynierów elektryków, twórców rozwiązań programowych i projektantów ze szczególnym uwzględnieniem silników i skrzyń biegów.

Powodów utworzenia w Brnie oddziału centrum rozwojowego jest kilka, ale przede wszystkim to duże miasto, w którym skupiają się różnorodne badania i rozwój, oraz znajdują się tam uczelnie techniczne, a głównie Wydział Inżynierii Mechanicznej PB. Do tego dochodzą lepsze relacje z kontaktami biznesowymi i możliwościami niż te występujące w Koprzywnicy. Biuro projektowe współpracuje już zarówno ze studentami inżynierii Politechniki w Brnie (w formie prac dyplomowych, w przyszłości planowane są staże), jak i z doktorantami. Podobne powody doprowadziły do założenia oddziału w Ostrawie. Lokalizacja oddziałów w metropoliach morawskich jest korzystna jeszcze z punktu widzenia pozyskiwania zupełnie nowych wykwalifikowanych pracowników dla części dewelopersko-budowlanej Tatr.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent