Wytwórca samochodów z Kopřivnicy zaczął inwestować w wysokiej klasy maszyny, aby usprawnić procesy produkcyjne i zwiększyć wielkość produkcji do 2500 pojazdów rocznie. Tatra rozpoczęła także szeroko zakrojony proces cyfryzacji wytwarzania z wykorzystaniem nowoczesnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz planuje modernizację i modyfikację wnętrz fabryki, zarówno w halach produkcyjnych, jak i części administracyjnej. Dzięki tym procesom firma nie tylko znacząco zwiększy swoje moce wytwórcze i efektywność, ale jednocześnie zapewni pracownikom nowe, atrakcyjniejsze środowisko pracy, odpowiadające dzisiejszym standardom.
Rosnące zainteresowanie samochodami marki Tatra obecnie doprowadziło firmę do granic możliwości produkcyjnych. Aby w ciągu najbliższych kilku lat sprostać zapotrzebowaniu klientów, wielkość produkcji musi zostać zdecydowanie zwiększona. Dlatego podmiot rozpoczął proces zmian restrukturyzacyjnych oraz inwestuje w moce produkcyjne i technologie. Prezes Tatra Trucks – Lukáš Andrýsek – wyjaśnia „W 2024 roku planujemy zwiększyć liczbę produkowanych i sprzedawanych samochodów o setki sztuk, więc wzrost powinien być znacznie większy niż w latach ubiegłych. Podejmowane od połowy ubiegłego roku kroki restrukturyzacyjne oraz monitorowane parametry produkcji i zamówień są dla nas bardzo dobrym warunkiem realizacji naszych planów. Jesteśmy na początku procesu, który w horyzoncie około 2-3 lat powinien pomóc nam osiągnąć wolumen produkcji i sprzedaży na poziomie 2500 samochodów rocznie”.
Zmiany organizacyjne w Tatrze
Główną częścią zmian w Tatra Trucks są nowe zasady organizacyjne, inwestycje w moce produkcyjne oraz nowe technologie maszynowe. Duże zmiany zajdą też w infrastrukturze fabryki. Petr Buršík, dyrektor wykonawczy Tatra Trucks, powiedział „Obecnie Tatra Trucks przechodzi poważną transformację. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy nowy Docelowy Model Operacyjny funkcjonowania organizacji. Nowo utworzone obszary zarządzania projektami, zakupów, działu technicznego, logistyki i jakości prowadzą do skutecznego zarządzania naszą firmą. Firma samochodowa przechodzi na model, w którym za realizację zamówienia odpowiedzialny jest zespół projektowy, w którym działy komunikują się ze sobą”. „Ten model zarządzania jest znacznie bardziej efektywny w przypadku Tatry, która produkuje specjalne pojazdy na każde zamówienie, zgodnie z wymaganiami klienta” – dodał Pavel Biskup, dyrektor ds. zarządzania projektami.
Nowo powstała inżynieria procesowa działu technicznego oparta na zasadach VSM (Value Stream Mapping) tworzy przestrzeń do zwiększania efektywności produkcji. A wraz z planami inwestycyjnymi w moce produkcyjne doprowadzi to docelowo do zwiększenia mocy wytwórczych. „Kolejnym ważnym obszarem jest wprowadzenie nowego systemu ERP S4 HANA oraz integracja istniejącego systemu Team Center. Obydwa systemy umożliwią sprawne i przejrzyste zarządzanie firmą oraz pomogą zwiększyć efektywność i elastyczność organizacji produkcji” – wyjaśnił Petr Buršík. Ponadto Tatra Trucks buduje silną bazę dostawców, jak wyjaśniła dyrektor ds. zakupów Zuzana Švidrnochová „Tworzymy partnerstwa strategiczne i skutecznie wzmacniamy stabilność dostaw części, których potrzebujemy do sprawnego przebiegu procesów produkcyjnych. W tym wszystkim bierzemy pod uwagę także nowe regiony, w których wcześniej nie mieliśmy partnerów. W ten sposób utrzymamy naszą konkurencyjność na rynku.”
Nowe obrabiarki
„Zwiększenie wolumenu produkcji do zapowiadanych 2500 samochodów rocznie uwarunkowane jest modernizacją i automatyzacją produkcji. Chcemy to osiągnąć poprzez inwestycje w najwyższej klasy park maszynowy na łączną kwotę 700 milionów koron. Część maszyn zainstalowaliśmy już w zeszłym roku, kolejna część będzie montowana w tym roku” – mówi Tomáš Prášil, dyrektor techniczny Tatra Trucks i podaje przykłady inwestycji: „Planujemy wzmocnienie przepustowości tzw. wąskich gardeł w transporcie procesu produkcyjnego i zautomatyzować miejsca o dużych stratach czasowych w produkcji, dzięki czemu możemy osiągnąć światowy poziom obróbki. Obróbkę rur nośnych wspomoże nowe centrum obróbcze Fénix 2, w tym zrobotyzowany zespół spawalniczy za 41 mln koron, za pomocą nowych maszyn obróbczych Gleasona za blisko 90 mln koron planujemy też zautomatyzować i usprawnić obróbkę kół zębatych. Przygotowujemy również automatyzację obróbki silników nowym zautomatyzowanym sprzętem CNC za 73 miliony koron, który zastąpi linię z lat 60-tych.”
Nowoczesne udogodnienia dla pracowników
Zmiany dotkną ponadto udogodnienia dla pracowników w przestrzeni produkcyjnej i biurowej, na które w tym roku przeznaczono inwestycję rzędu kilkudziesięciu milionów koron. „W tym roku planujemy rozpocząć stopniową przebudowę części wspólnych i zaplecza socjalnego w miejscu produkcji. W szczególności całkowitą transformację przejdą tzw. bary z przekąskami, tak aby pracownicy mieli nowoczesne i odpowiednie zaplecze do odpoczynku i napojów” – powiedział kierownik inwestycji i obiektu Tomáš Lazař, dodając: „W ślad za tym nastąpi przebudowa zaplecza socjalnego, łącznie z garderobami. Przebudowie poddane zostaną jeszcze lokale biurowe, co obejmie m.in. nadanie jednolitego wystroju w barwach Tatr”

 

     Tekst: Jarosław Brach

     Zdjęcia: Producent