Oszczędność paliwa, większa produktywność i mniejszy wpływ na klimat. Rewolucja cyfrowa otworzyła przed firmami transportowymi ogromne możliwości usprawnienia swojej działalności. Oto sześć sposobów, w jakie oferta usług cyfrowych Scania – Scania Control Package – ułatwia życie przewoźnikom.
Z jednej strony firmy transportowe stoją obecnie przed kilkoma wyzwaniami, takimi jak: niskie marże zysku, gwałtownie rosnące ceny paliwa w wielu krajach i rosnące wymagania nabywców usług transportowych w zakresie zrównoważonych łańcuchów wartości. Z drugiej możliwości sprostania tym wyzwaniom nigdy nie były większe. Dzięki rewolucji cyfrowej dzisiejsze ciężarówki i autobusy zostały bowiem w dużym stopniu skomputeryzowane. Połączone maszyny pozwalają zaś przewoźnikom przenieść produktywność na zupełnie nowy poziom. Ważnym czynnikiem są tu dane z ponad 600 000 połączonych pojazdów Scania na całym świecie. Dane te są kopalnią złota zarówno dla działu badań i rozwoju podmiotu, jak i dla jego klientów.
Usługi cyfrowe mogą obniżyć koszty paliwa o 15 procent
Peter Björk, dyrektor ds. produktów ds. usług cyfrowych w Scanii, stwierdza „Nowe możliwości technologiczne umożliwiają Scanii dostarczanie klientom spostrzeżeń, rekomendacji i sugestii dotyczących ulepszeń dostosowanych do ich konkretnego obszaru użytkowania oraz sposobu, w jaki ich pojazdy są wykorzystywane w rzeczywistych operacjach. Widzimy, że przy właściwym wyborze usług cyfrowych istnieje potencjał oszczędności paliwa nawet o 15 procent, aby klienci mogli zoptymalizować swoją działalność”.
Łatwo dostępny za pośrednictwem cyfrowego ekosystemu Scania
Chociaż niektóre usługi cyfrowe Scanii są dostępne już od jakiegoś czasu, firma połączyła je w inteligentny, kompleksowy i wydajny pakiet Scania Control Package. Björk mówi „Wszystkie narzędzia, usługi i funkcje pakietu są łatwo dostępne i oczywiście zintegrowane z cyfrowym ekosystemem My Scania, który jest dostępny zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych – w dowolnym miejscu i czasie”.
Sześć sposobów, w jakie pakiet kontrolny Scania usprawnia działalność przewoźników
Większa oszczędność paliwa: można analizować wzorce zużycia paliwa i czynniki, takie jak wydajność silnika, czas pracy na biegu jałowym i ostre hamowanie. Można zidentyfikować i skorygować nieefektywne praktyki kierowców, takie jak nadmierna praca na biegu jałowym lub agresywna jazda. Na przykład ograniczenie pracy na biegu jałowym i niepotrzebnej jazdy w trybie Power może zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 10 procent.
Krótsze przestoje: Dzięki optymalnemu działaniu pojazdu zmniejsza się jego zużycie, a dzięki poprawie wydajności oraz dobrze poinformowanemu planowaniu konserwacji i napraw przestoje da się ograniczyć do minimum.
Większa wydajność i produktywność: śledzenie i monitorowanie floty ułatwia zarówno lepsze planowanie tras, jak i śledzenie skumulowanego czasu jazdy. Ponadto powiadomienia o pojazdach przyjeżdżających lub wyjeżdżających z określonych obszarów mogą znacznie pomóc w ulepszeniu harmonogramu załadunku i rozładunku – a wszystko to w celu maksymalizacji produktywności.
Oszczędności kosztów: świadome i bezpieczne nawyki jazdy zmniejszają zużycie pojazdów i ryzyko wypadków, co w połączeniu z redukcją zużycia paliwa doprowadzi do redukcji kosztów. Dalsze działania polegające na porównaniu ponad 85 różnych parametrów z pojazdami o podobnych trasach i konfiguracjach pomagają zidentyfikować możliwości ulepszeń, które mogłyby obniżyć koszty operacyjne.
Zmniejszanie śladu klimatycznego: obniżone zużycie paliwa automatycznie prowadzi do zredukowanego wpływu na środowisko ze względu na niższą emisję CO2, co ma pozytywne skutki zarówno dla przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa. Pakiet Scania Control umożliwia przewoźnikom pomiar emisji (CO2, NOx, HC, CO i PM) na poziomie pojazdu.
Zachowanie zgodności: dobrze poinformowana obsługa floty znacznie pomaga w przestrzeganiu przepisów i ograniczeń – takich jak limity godzin pracy kierowcy lub obszary, w których obowiązują ograniczenia dotyczące maksymalnej prędkości pojazdu.
Najlepsza rada dla klientów: przejdź na technologię cyfrową już teraz!
Peter Björk radzi więc klientom, aby sprawdzili, w jaki sposób usługi cyfrowe mogą wesprzeć ich działalność i podjęli działania już teraz. Mówi „Usługi cyfrowe nie są już czymś, co warto mieć, ale raczej warunkiem utrzymania konkurencyjności. Jeśli jeszcze nie przeszedłeś na technologię cyfrową – zrób to teraz! Nie ma znaczenia, czy w Twojej flocie pojazdów znajdują się wyłącznie pojazdy Scania, czy pojazdy wielu producentów. Skupiamy się całkowicie na Twoich danych, abyś mógł skupić się na swoim biznesie”.
Jak pakiet Scania Control pomaga przewoźnikom – dwa przypadki użycia
Kontrolowana temperatura – handel detaliczny, kurierski i pocztowy
W transporcie z kontrolą temperatury głównymi priorytetami są zazwyczaj wydajność i oszczędność paliwa. Dzięki usługom pakietu Scania Control Package przewoźnicy detaliczni, kurierzy i pocztowcy zyskują inteligentne i wnikliwe narzędzia cyfrowe, które pomogą im kierować ich operacjami. Oto kilka przykładów:
Ocena kierowcy: gwarantuje, że kierowcy mogą osiągać najlepsze wyniki dzięki obiektywnym porównaniom i ocenom wraz z pomocnymi informacjami zwrotnymi na temat tego, jak i gdzie jest miejsce na poprawę. To potężne narzędzie, które pomaga kierowcom szybko zrozumieć ich nawyki i zachęca do poprawy w oparciu o bezpośrednie informacje zwrotne dostępne kierowcy w aplikacji Scania Driver.
Pozycja floty: to narzędzie śledzi flotę, wyświetlając lokalizację wszystkich pojazdów na mapie w portalu My Scania. Informacje obejmują także to, kto prowadzi pojazd i jak długo każdy kierowca go prowadził. To sprytny sposób na zajęcie się nieoczekiwanym zleceniem transportowym, pozwalający ustalić, który kierowca w pobliżu ma wystarczająco dużo czasu, aby wykonać zadanie.
Strefa Scania – Scania Zone: ustawiając „geofence”, biuro może otrzymywać powiadomienia o przybyciu pojazdu na określony obszar lub opuszczeniu go, w ten sposób unikając niepotrzebnego czasu oczekiwania na załadunek i rozładunek oraz monitorując czas dostawy. Scania Zone to też ważne narzędzie zapewniające zgodność z przepisami, na przykład umożliwiające kontrolowanie prędkości autu lub automatyczne przełączanie pojazdów hybrydowych na w pełni elektryczną pracę o zerowej emisji w określonych wyznaczonych strefach.
Planowanie usług: kierowcy mogą szybko poinformować menedżera floty o problemach z pojazdem za pośrednictwem aplikacji Scania Driver. Wszystkie raporty są prezentowane na portalu My Scania, gdzie menedżerowie flot mogą przeglądać i wysyłać do warsztatu w celu analizy lub serwisu, co zapewnia szybkie rozwiązanie i zapewnienie dostępności floty.
Budownictwo
W przypadku wywrotek kluczowymi priorytetami są czas sprawności, produktywność i minimalizacja ryzyka. Dzięki zbiorowi usług w Pakiecie Kontroli firmy transportowe z branży budowlanej mogą spełniać oczekiwania swoich klientów oraz realizować inne określone priorytety. Oto kilka przykładów:
Strefa Scania: za pomocą tego narzędzia menedżer floty może zarządzać maksymalną prędkością pojazdów w zdefiniowanych strefach geograficznych. Zapewnia łatwiejsze przestrzeganie przepisów i większe bezpieczeństwo, pozwalając uniknąć skarg, wykroczeń lub kar finansowych podczas pracy w obszarach o ograniczonej prędkości. Ustawiając geofence, biuro może również otrzymywać powiadomienia o przybyciu pojazdu na określony obszar lub opuszczeniu go, co pozwala na lepsze planowanie nadchodzących prac. Do tego klient otrzymuje powiadomienia o wykorzystaniu przystawki odbioru mocy (PTO) i całkowitym czasie pracy, co pomaga mu zrozumieć, ile czasu każdy pojazd spędza w różnych lokalizacjach.
Ocena kierowcy: Wbudowany model paliwowy zapewnia menedżerom floty rzeczywiste przykłady szacowanej oszczędności paliwa w oparciu o ocenę kierowcy. Kierowcy mogą sprawdzić wskazówki, jak poprawić swoją jazdę, dzięki aplikacji Scania Driver.
Pozycja floty: Rozumiejąc czas spędzony na miejscu, wykorzystanie WOM, zużycie paliwa i całkowity czas jazdy, przewoźnicy mogą oszacować koszty związane z konkretnym zadaniem, co umożliwia im strategiczne wykorzystanie danych z floty w celu ustalenia właściwych opłat w ramach zlecenia lub odrzucić te, które są mniej dochodowe.

 

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent