Średni Samochód Ratowniczo Gaśniczy [GBA] serii Renault D to właściwe rozwiązanie dla miejskich jednostek straży pożarnej. Ten pojazd pożarniczy dobrze sprawdzi się zarówno w Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i jako samochód pierwszo wyjazdowy Państwowej Straży Pożarnej. Niższa wysokość całkowita sprawia, iż zaparkowanie go w mniejszych garażach nie stanowi problemu.
Za podwozie służy tu 2-osiowe Renault D16 w układzie napędowym 4×2, o dopuszczalnej masie całkowitej 16000 kg. Załogowa kabina mieści 6 strażaków w układzie miejsc 1+1+4. Napęd pochodzi od silnika Euro 6 w nastawie o mocy maksymalnej 286 KM. Rama pośrednia – pomocnicza nadwozia jest spawana/galwanizowana. Modułowa zabudowa aluminiowa zapewnia wysoki poziom ergonomii oraz całkowitą odporność konstrukcji na korozję.

Boczne skrytki sprzętowe są w liczbie ogółem sześciu – symetrycznie po trzy na każdą stronę. Do tego dochodzi tylna skrytka przedziału autopompy. Wszystkie skrytki są zamykane lekkimi żaluzjami pyło- i wodnoszczelnymi. Dzięki relatywnie wysokiej dopuszczalnej masie całkowitej auto może otrzymać zbiornik wody o pojemności nawet 3500 litrów (zbiorniki od 2000 do właśnie 3500 litrów). Zastosowany nowoczesny system sterowania na panelu CAN jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Pojemność zbiornika środka pianotwórczego określono na 10% pojemności zbiornika wody. Autopompe cchuje wydajność 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów i 270 l/min przy ciśnieniu 40 barów. Ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwia uzyskiwanie stężeń 3% bądź 6% w całym zakresie pracy autopompy. Linia szybkiego natarcia na wąż o długości 60 m, zakończony prądownicą wodno-pianową o wydajności 200 l/min. Do walki z pożarami służy jeszcze dachowe działko wodno-pianowe o wydajności regulowanej w zakresie od 800 do 2400 l/min przy ciśnieniu 8 barów. W skład wyposażenia weszły także nasady tłoczne 2xDN75, nasady zasilania hydrantowego 1×75 mm i nasady ssawne 1×110 mm, pneumatycznie wysuwany, o wysokości 4,8 m, z najaśnicami LED (36 000 lm) oraz wyciągarka elektryczna o sile uciągu 9 979 kg, z liną o długości 28 m.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent