Bardziej efektywne operacje i szybsze decyzje dzięki wizualizacji i informacjom w czasie rzeczywistym – dzięki TacticNet Magirus przedstawia bezprecedensowy przegląd całego obszaru operacyjnego. Daje to dowódcy akcji pełny przegląd całego obszaru operacyjnego przez cały czas – na żywo i w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie najlepszych możliwych decyzji i najlepszych możliwych działań. Sieć oparta na WiFi, a więc niezależna od lokalizacji, oferuje również możliwość integracji dowolnej liczby jednostek i grup zadaniowych.
Wizualizacja, transmisja danych i komunikacja w czasie rzeczywistym w złożonych operacjach, niezależnie od lokalizacji i z możliwością rozbudowy w razie potrzeby – to teraz staje się rzeczywistością dzięki nowej, opartej na WiFi sieci obszaru operacyjnego TacticNet firmy Magirus. Dzięki mapom, obrazom i materiałom wideo HD, TacticNet po raz pierwszy zapewnia dowódcom akcji aktualny, niefiltrowany i kompletny przegląd, ustanawia zupełnie nowe możliwości taktycznego dowodzenia i kontroli oraz pozwala na szybkie, ukierunkowane decyzje dotyczące danej misji .
TacticNet: podstawa podejmowania decyzji w złożonych sytuacjach operacyjnych
Usługi TacticNet obejmują tworzenie sieci lokalnej opartej na Wi-Fi i dostarczanie transmisji na żywo z kamer i dronów termowizyjnych oraz łączenie informacji mapowych, obrazów i pozycji rozmieszczenia pojazdów i personelu po wybór jednostek na podstawie mapy w celu skutecznego dowodzenia i kontroli sił zadaniowych. Dzięki integracji szerokiego wachlarza źródeł informacji dowódca zdarzenia oraz osoby decyzyjne wszystkich szczebli mają dostęp do ogółu istotnych informacji szybko, kompleksowo i to nawet w trudnym otoczeniu takim jak ograniczona widoczność czy trudne warunki terenowe. Na tej podstawie da się skutecznie podejmować właściwe decyzje, pozwalające rozmieścić siły zadaniowe i sprzęt z maksymalnym bezpieczeństwem i skutecznością.
Narzędzie taktyczne dla straży pożarnej
Nowy Magirus TacticNet obejmuje nadmiarową, solidną, lokalną sieć operacyjną typu mesh, w której uczestnicy są połączeni za pośrednictwem monitora w wozie dowodzenia, oddzielnych tabletów i/lub telefonów komórkowych. Jest niezależna od lokalizacji i w razie potrzeby może być rozbudowywana. Magirus TacticNet umożliwia nakładanie statycznych map i dynamicznych obrazów poszczególnych obszarów operacyjnych oraz informacji o lokalizacji i stanie np. grup zadaniowych i pojazdów, a w przyszłości też danych o infrastrukturze. Komunikacja wideo HD gwarantuje dostęp do niefiltrowanych informacji na żywo w czasie rzeczywistym dla wszystkich zaangażowanych w łańcuch decyzyjny. W rezultacie, dzięki TacticNet osoby odpowiedzialne na miejscu mogą decydować o optymalnej taktyce dla każdej operacji na podstawie kompleksowych, aktualnych i niefiltrowanych informacji oraz na tych jednolitych zasadach mogą się komunikować z grupami zadaniowymi. Jest to podstawa nie tylko do szybszych, ale także do szczególnie ukierunkowanych, znacznie bardziej zorientowanych na wynik decyzji dowódcy akcji. Za pomocą TacticNet strażacy mogą być wysyłani do nowych obszarów operacyjnych z najwyższą dokładnością i w czasie rzeczywistym, gdyż otrzymują wskazówki w trasie. Można to zrobić zarówno w sposób oszczędzający czas za pomocą predefiniowanych poleceń, jak i za pomocą indywidualnych komunikatów. W ten sposób wspiera się działania i decyzje na miejscu w najlepszy możliwy sposób.
Oparte na informacjach i ukierunkowane
Im bardziej zagmatwana i złożona bywa sytuacja operacyjna, tym ważniejsze staje się posiadanie aktualnych i kompleksowych informacji. W tym przypadku TacticNet zapewnia decydującą przewagę w zakresie bezpieczeństwa, na żywo wyświetlając pozycje wszystkich jednostek i obszarów o ograniczonym dostępie. Takie obszary można następnie przykładowo bezpośrednio uwzględnić w instrukcjach dowódców, w ten sposób unikając stref niebezpiecznych. Szczególnie w złożonych sytuacjach, takich jak szybko rozprzestrzeniające się pożary budynków, rozległe pożary lasów czy duże pożary w zakładach przemysłowych, Magirus TacticNet oferuje zupełnie nową jakość oceny sytuacji i zabezpiecza niezwykle cenną podstawę do szybkich, ukierunkowanych decyzji, tym samym umożliwiając jeszcze skuteczniejsze działania.
Straż pożarna nowej generacji
Sprawdzona na całym świecie technologia pojazdów Magirus stanowi podstawę wszystkich przyszłych technologii Magirus. Dzięki nowej generacji drabin obrotowych ze SmartControl, FleetConnect i TacticNet, koncern prezentuje portfolio produktów z inteligentnym połączeniem sieciowym wszystkich istotnych obszarów. Ta cyfrowa, innowacyjna ewolucja wyznacza nowe standardy zdolności operacyjnych, skuteczności i bezpieczeństwa straży pożarnej.

 Tekst: Jarosław Brach 

 Zdjęcia: Jarosław Brach