Od lutego 2022 roku Smoovit, który zarządza konsolidacją ładunków różnych przewoźników, działa w żywym laboratorium w Göteborgu. Ten inteligentny system logistyczny znacznie zmniejszy liczbę przewozów do miasta. Obecnie jako środek transportu wykorzystuje się rowery towarowe, ale jest jeszcze lepiej — DHL, jeden z partnerów projektu badawczego, zaczął korzystać z elektrycznej ciężarówki Volvo Trucks! Obecnie logistyka miejska jest w dużej mierze odpowiedzialna za takie wyzwania, jak zagęszczenie ruchu i złe środowisko śródmiejskie, ale jest również warunkiem wstępnym atrakcyjnego miasta. Z badań wynika, że duża część ciężarówek dostarczających ładunki do centrum miasta nie przewozi pełnego ładunku. Około 90% tych aut wjeżdżających do centrum miasta pozostaje wypełnionych do jednej trzeciej całkowitej objętości. Wspólny załadunek i organizacja przewozów do i w centrum miasta zmniejszy korki, a dzięki ciężarówkom elektrycznym zredukuje je jeszcze bardziej, oraz obniży poziom hałasu. Ulf Hammarberg, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w DHL, ocenia „Zatory komunikacyjne to wielkie wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy. Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że zrobiliśmy kolejny krok w kierunku bardziej zrównoważonego transportu, dodając do projektu elektryczną ciężarówkę”. Cecilia Elb, kierownik projektu Smoovit w Volvo Group Connected Solutions, dodała zaś „Smoovit jako system i model biznesowy to coś, co wspólnie rozwijamy w tym projekcie. Obecnie testujemy system z ładunkiem i elektryczną ciężarówką w żywym laboratorium, w którym możemy razem uczyć się, jak skonfigurować logistykę miejską na przyszłość”.

Tak działa Smoovit. Zamiast zatrudniać przewoźników do dostarczania ładunków ciężarówkami o niskim współczynniku wykorzystania zdolności przewozowych, Smoovit pomoże skonsolidować ładunki od wielu przewoźników, aby zmniejszyć ruch w centrum miasta. Smoovit otrzymuje dane od wielu dostawców usług transportowych w celu optymalizacji dystrybucji. W systemie tym ładunki docierają do Miejskich Centrów Konsolidacji poza miastem, gdzie są konsolidowane i ładowane na większe i w pełni załadowane ciężarówki. Ciężarówki te dojeżdzają do centrum miasta, gdzie ładunki są przeładowywane na mniejsze, bezemisyjne pojazdy dystrybucyjne. W tym kontekście Smoovit wskazuje, że obecnie dostawy miejskie zaliczają się do bardzo nieefektywnych. Rozdrobniony charakter logistyki miejskiej skutkuje więc wysokim poziomem pustych przejazdów, wzorcami ruchu typu „stop-and-go” oraz długimi czasami postoju. W konsekwencji obszary miejskie tracą na atrakcyjności ze względu na zatłoczenie dróg, emisję gazów cieplarnianych, złą jakość powietrza, zanieczyszczenie hałasem oraz kwestie bezpieczeństwa. Badanie przeprowadzone w Göteborgu pokazuje, że około 90% transportu towarowego obsługuje tylko 1/3 ładunków wwożonych do centrum miasta. Smoovit tworzy zatem system systemów dla logistyki miejskiej dla płynniejszego transportu ładunków. który wraz z odpowiednią strukturą fizyczną zmniejszy liczbę ciężarówek na drogach krajowych wjeżdżających do miasta o około 40%, a pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi do transportu ładunków w strefach pieszych o 75%. Kwestia dotyczy dalszej optymalizacji i ograniczania ruchu miejskiego poprzez wzrost wskaźnika wypełnienia wielu środków transportu śródmiejskiego To ma być prosty, bezproblemowy i skalowalny systemem systemów, łączący rozwiązania transportowe, logistyczne i polityczne. Będzie wymagał przejrzystego udostępniania danych między różnymi dostawcami usług transportowych i odbiorcami. Dane te zostaną wykorzystane w dynamicznym algorytmie decyzyjnym, w którym podejmowane będą indywidualne decyzje logistyczne. System będzie mógł zdecydować, czy towary skorzystają na konsolidacji, a nie na dostawach typu end-to-end. Niemniej, aby podmioty gospodarcze mogły dzielić się informacjami, muszą istnieć stosowne mechanizmy (polityka lub zmiana popytu) lub zachęty (model biznesowy). Smoovit ma na celu stworzenie standardu, jak to zrobić. Ogólnie Smoovit ukierunkowano na ograniczenie transport na rzecz bardziej zrównoważonego miasta. Tworzy on sprawny transport ładunków do centrum miasta w oparciu o w pełni załadowane ciężarówkami. Celem jest zmniejszenie liczby samochodów dostawczych i ciężarowych w centrum Göteborga oraz wykorzystanie większej liczby pojazdów bezemisyjnych w centrum miasta. W ten sposób można stworzyć atrakcyjne środowisko śródmiejskie – tzn. środowisko czyste, ciche i przyjemne dla ludzi. W tym kontekście Smoovit ukierunkowano na zweryfikowanie, czy wpływ na środowisko jest pozytywny, zbierając dane do pomiaru emisji i zużycia energii. Powyższe odbywa się poprzez przygotowanie i wdrożenie nowego modelu biznesowego dla branży transportowej. W Smoovit nowe modele biznesowe w sektorze transportowym zostaną zaprojektowane poprzez zbudowanie konsorcjum, w którym różne podmioty transportowe mogą współpracować dla stworzenia lepszej oferty usług dla wszystkich – przewoźników, firm z branży nieruchomości, miasta, przedsiębiorstw i konsumentów końcowych. Dlatego projekt Smoovit zamierza dać przykład, tworząc koncepcję, która rozprzestrzeni się na inne miasta na świecie ze względu na spodziewane pozytywne efekty. Kolejny cel projektu polega na wywarciu wpływu na polityki krajowe i stworzenie podstawy dla nowej dyrektywy Komisji Europejskiej.

 Tekst: Jarosław Brach

 Zdjęcia: Producent