Jakie są główne wyzwania dla operatorów logistycznych w sferze elektryfikacji ich flot, zarówno lekkich, jak i ciężkich? W jaki sposób miasta i regiony mogą wesprzeć tę transformację? To właśnie bada nowy projekt SELECT.

Projekt SELECT, finansowany przez Interreg Region Morza Północnego (NSR), skupia władze lokalne i regionalne, organizacje i firmy z Holandii, Belgii, Niemiec, Danii oraz Szwecji. Ogólny cel rozpoczętego niedawno projektu to stworzenie ram interakcji między władzami lokalnymi i regionalnymi a podmiotami logistycznymi dla przyspieszenia elektryfikacji komercyjnych flot logistycznych i przyjęcia rozwiązań cyfrowych w zakresie współdzielenia infrastruktury ładowania, które mogą służyć jako praktyka dla innych władz w NSR.

Ograniczenie emisji z sektora transportu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnych, europejskich i krajowych celów klimatycznych, a zbadanie warunków przyspieszenia wdrażania infrastruktury ładowania w sektorze transportu może odegrać główną rolę w osiągnięciu celów i przyspieszeniu elektryfikacji. Strony przedsięwziecia będą teraz pracować w swoich regionach, aby dowiedzieć się, jakie istnieją możliwości rozbudowy infrastruktury ładowania i połączyć własne wyniki w ramach projektu, aby w ten sposób stworzyć bardziej kompleksowy plan działania dotyczący ładowania w większym regionie. Gent Grinvalds z Regionu Stołecznego Danii mówi „Region Stołeczny Danii, poprzez inicjatywy takie jak Copenhagen Electric, zawsze znajdował się w czołówce w kwestii promowania ekologicznego transportu. Naszym celem jest wniesienie znaczącego wkładu w realizację celu projektu, jakim jest analiza potrzeb energetycznych i wspieranie przejścia na elektryczne floty logistyczne. Ten projekt stanowi naturalne przedłużenie naszych wysiłków na rzecz przesuwania granic zrównoważonej mobilności i efektywności energetycznej, dzielenia się wiedzą i innowacyjnymi rozwiązaniami ponad granicami”. Celem projektu jest zgromadzenie różnych podmiotów, aby w pełni zrozumieć złożoność problemu. Zebaish Masood z Brabancji Północnej ocenia „W prowincji Brabancja Północna stawiamy czoła ogromnym wyzwaniom w zakresie zatorów w sieci elektroenergetycznej. Razem z naszymi partnerami w SELECT chcemy zbadać, w jaki sposób możemy najlepiej wspierać operatorów logistycznych i współpracować z różnymi organami publicznymi na wszystkich poziomach (UE, krajowym, regionalnym, lokalnym), aby umożliwić i jeszcze bardziej przyspieszyć przejście na logistykę zeroemisyjną”. Amir Ali Bashash, Logistik Initiative Hamburg wskazuje „Inicjatywa Logistyczna Hamburg, położona w tętniącym życiem regionie Morza Północnego, aktywnie uczestniczy w tym przełomowym projekcie. Poprzez nasze zaangażowanie staramy się napędzać innowacje, wzmacniać współpracę regionalną i być zrównoważonym przykładem dla naszego miasta i innych osób poza nim. Razem staramy się kształtować przyszłość, w której ekologiczna logistyka kwitnie i inspiruje na całym świecie”.

W ramach projektu zbadane zostaną kluczowe aspekty przyspieszania rozbudowy flot elektrycznych, w tym polityki i usługi, które mogą ułatwić przejście. Veerle De Meyer, miasto Mechelen, dodaje „Ruch logistyczny stanowi dużą część wszystkich potoków ruchu w miastach. Opracowanie polityki ukierunkowanej na uczynienie tego ruchu bardziej zrównoważonym jest kluczowym zadaniem dla miast europejskich. W ramach projektu chcemy zbadać, w jaki sposób można dalej rozwijać elektryfikację floty logistycznej i jaką rolę powinny odgrywać miasta”.

W ramach projektu, który trwa prawie dwa lata, zaangażowane zostaną różne podmioty poprzez wywiady, ankiety i warsztaty. Bądź na bieżąco na stronie internetowej projektu lub kontaktując się z partnerem projektu, aby nie przegapić wydarzenia związanego z projektem!

Partnerami projektu są Prowincja Brabancja Północna , Inicjatywa Logistik Hamburg, Region Hovedstaden, Miasto Mechelen i Park Naukowy Lindholmen, a EIT Urban Mobility będzie wspierać projekt, organizując warsztaty. Anders Bengtsson, EIT Urban Mobility, podkreś;a „Transport w miastach powoduje około jednej trzeciej emisji, a transport towarowy odpowiada za dużą ich część. To sprawia, że wdrażanie bardziej energooszczędnych rozwiązań w celu szybkiego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych jest kluczową kwestią dla miast w UE – aby pobudzić rozwój w kierunku miast bardziej zrównoważonych i przyjaznych ludziom. Współpraca transgraniczna w ramach projektu SELECT pomoże w przejściu na floty transportowe neutralne dla klimatu w całej UE, co jest kluczowym priorytetem EIT Urban Mobility”.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent