Cyfryzacja sprawia, że sektor transportu staje się nie tylko bardziej wydajny, ale także bardziej elastyczny i zorientowany na klienta. Dlatego Schmitz Cargobull wprowadza nowe usługi. Przyszłościowa konserwacja transportowych agregatów chłodniczych z konserwacją predykcyjną. Informacje w czasie rzeczywistym o ładunku naczepy ze śledzeniem nośnika ładunku. Przejrzystość w łańcuchu dostaw z pełną kontrolą danych dzięki TrailerConnect Data Management Center (DMC). Profesjonalny sposób monitorowania tras i zarządzania nimi za pomocą TrailerConnect TourTrack
Cyfryzacja sprawia, że sektor transportu staje się nie tylko bardziej wydajny, ale też bardziej elastyczny i zorientowany na klienta. Szeroka gama danych i informacji dotyczących pojazdu i jego ładunku przesyłana jest w sposób ciągły i w związku z tym wymaga odpowiedniej analizy i zarządzania. Portal TrailerConnect to centralne centrum danych, które konsoliduje i udostępnia wszystkie istotne dane dotyczące pojazdów i ładunków. Obejmuje to dane dotyczące lokalizacji pojazdu, temperatury, ciśnienia w oponach, informacji o EBS i stanie drzwi. Dane te są przesyłane do portalu TrailerConnect i aplikacji, takich jak beUptoDate dla dyspozytorów i beSmart dla kierowców. Służy do monitorowania stanu ładunku i naczepy, optymalizacji tras i harmonogramów oraz poprawy efektywności logistyki. Dzięki TrailerConnect FleetTrack użytkownik otrzymuje informacje o lokalizacji i dostępności naczepy w czasie rzeczywistym, niezależnie od używanego sprzętu telematycznego. Zawiera też kompleksowe opcje konfiguracji powiadomień i alarmów, raporty definiowane przez użytkownika oraz historię wszystkich zdarzeń, lokalizacji i temperatur.
Przyszłościowa konserwacja transportowych agregatów chłodniczych z konserwacją predykcyjną
W szczególności dostawcy usług logistycznych, którzy transportują ładunki w kontrolowanej temperaturze, skorzystają z konserwacji predykcyjnej. Schmitz Cargobull od kilku lat pracuje nad proaktywnym monitorowaniem, aby na wczesnym etapie wykryć problemy i nieprawidłowości w urządzeniu chłodniczym i szybko je skorygować, zanim ładunek lub łańcuch chłodniczy zostaną naruszone. Konserwacja predykcyjna została teraz ulepszoną wersją proaktywnego monitorowania, wykorzystującą w pełni postępy w analizie danych i uczeniu maszynowym, aby podnieść konserwację urządzeń chłodniczych na nowy poziom.
W przypadku konserwacji predykcyjnej algorytm łączy historyczne dane dotyczące napraw i konserwacji z danymi eksploatacyjnymi w czasie rzeczywistym z czujników w urządzeniu chłodzącym, natomiast sztuczna inteligencja służy do wyszukiwania wzorców i anomalii. Na podstawie określonych wzorców usterek można przewidzieć potencjalne awarie w ciągu najbliższych siedmiu dni. Klient otrzymuje wszystkie informacje w portalu TrailerConnect za pośrednictwem pulpitu monitorowania floty TrailerConnect FleetWatch, skąd może bezpośrednio znaleźć najbliższego partnera serwisowego. Na pulpicie nawigacyjnym TrailerConnect FleetWatch tworzona jest automatyczna analiza usterek, która monitoruje stan pracy agregatów chłodniczych S.CU w czasie rzeczywistym i zapewnia zalecane działania w celu usunięcia usterki. Integrując konserwację predykcyjną z umowami Full Service dotyczącymi transportowych agregatów chłodniczych, klienci Schmitz Cargobull mogą być pewni, że zwiększą wydajność operacyjną i żywotność swoich agregatów chłodniczych oraz osiągną niższe koszty operacyjne. Schmitz Cargobull jest pierwszym producentem naczep oferującym konserwację predykcyjną swoich agregatów chłodniczych.
Śledzenie przewoźnika ładunku
System składa się z odbiornika instalowanego w naczepie oraz małych znaczników Bluetooth przymocowanych do nośników ładunku lub pomocy załadunkowych. Tagi Bluetooth służą do bezprzewodowego przesyłania informacji do urządzenia odczytującego. Jeśli kontener transportowy lub paleta jest wyposażona w znacznik Bluetooth, może on przesyłać w czasie rzeczywistym informacje o lokalizacji ładunku, dzięki czemu łańcuch dostaw będzie bardziej przejrzysty. Upraszczają także zarządzanie zapasami i identyfikowalność, co zmniejsza ryzyko przerw i opóźnień w łańcuchu dostaw oraz zapobiega zgubieniu lub kradzieży pomocy załadunkowych.
Tutaj wymogiem jest, aby tagi były identyfikowane przez odbiorniki Bluetooth, zamontowane w naczepach. Tagi Bluetooth są mocowane do nośnika ładunku lub pomocy załadunkowych i przesyłają swoją lokalizację do portalu TrailerConnect. Dzięki aktywnemu śledzeniu nośników ładunku zawsze wiadomo, gdzie w łańcuchu dostaw znajdują się przewożone towary lub nawet ich części. Integracja z portalem TrailerConnect umożliwia także włączenie alarmu w przypadku pozostawienia nośników ładunku lub pomocy załadunkowych. Dzięki TrailerConnect DMC dane z aktywnego śledzenia nośników ładunku można przesyłać do wybranych partnerów w prosty, bezpieczny i kontrolowany sposób, tworząc przejrzysty łańcuch informacji w łańcuchu dostaw.
Portal TrailerConnect to centralne centrum danych, które konsoliduje i udostępnia wszystkie istotne dane dotyczące pojazdów i ładunków
Centrum zarządzania danymi (DMC)
W kwestii przezroczystości i łączności, to Schmitz Cargobull wspiera spedytorów za pomocą TrailerConnect DMC. Dzięki temu rozwiązaniu spedytorzy w sposób selektywny i bezpieczny mogą udostępniać swoim klientom dane istotne dla zamówienia. Aby umożliwić jeszcze efektywniejsze wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym, koncern opiera się na strategicznych partnerstwach z ponad 25 uznanymi dostawcami, takimi jak RIO, Trimble, CO3 itp.
Korzyści z TrailerConnect DMC dla spedytorów są oczywiste. Jest gotowy do użycia w połączonych systemach bez żadnej pracy informatycznej i umożliwia monitorowanie ogółu danych i zarządzanie nimi w centralnej lokalizacji. Istnieją już interfejsy ze wspólnymi platformami widoczności w czasie rzeczywistym i systemami telematycznymi, cały czas rozbudowywanymi. Użytkownicy sami zarządzają procesem udostępniania danych, aktywnie decydują, które dane należy selektywnie udostępniać, tym samym zachowując suwerenność danych. Oznacza to pełną ochronę sieci biznesowej i logistycznej użytkownika.
Wrażliwe dane biznesowe dotyczące własnej sieci przewoźnika i zaangażowanych podwykonawców są chronione. Wszystkie dane naczep i transportu są chronione zgodnie z RODO i można uzyskać do nich dostęp z jednego miejsca dla całej floty. Dzięki TrailerConnect TourTrack dyspozytor może uzyskać dostęp do wszystkich informacji w czasie rzeczywistym, uważnie śledzić trasy i szybko reagować na zmiany w przepływie pracy.
TrailerConnect TourTrack
TrailerConnect TourTrack zaczyna działać po połączeniu wszystkich danych w łańcuchu dostaw. Dzięki usłudze TrailerConnect TourTrack spedytorzy mogą śledzić swoje jazdy i zlecenia transportowe oraz monitorować i zarządzać swoją działalnością za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Trasy można szybko i łatwo importować z systemów zarządzania transportem (TMS) do portalu TrailerConnect lub tworzyć ręcznie, aby można było nimi następnie zarządzać w czasie rzeczywistym. Informacje o pojeździe można też udostępniać za pośrednictwem łącza (track&trace) lub interfejsu do systemu strony trzeciej. Dzięki temu tylko wybrane dane są udostępniane innym platformom spedytorów, takim jak platformy widoczności w czasie rzeczywistym (RTVP) w ramach jazd. Oznacza to, że firmy transportowe mogą zachować kontrolę nad swoimi danymi i nadal oferować swoim klientom maksymalną przejrzystość. Dyspozytorzy i spedytorzy mogą z łatwością otrzymywać ważne informacje w ramach łańcucha dostaw, takie jak dane dotyczące lokalizacji i temperatury oraz przewidywany czas przybycia. Nieplanowane odchylenia stają się natychmiast widoczne, opóźnienia można analizować, a kluczowe dane dotyczące temperatury mogą być automatycznie przesyłane do odbiorcy.

 

      Tekst: Jarosław Brach

      Zdjęcia: Producent