Za pośrednictwem centrum zarządzania danymi TrailerConnect® firmy Schmitz Cargobull spedytorzy mogą w kontrolowany i bezpieczny sposób udostępniać swoim klientom dane dotyczące zleceń. Aby umożliwić spedytorom jeszcze efektywniejsze wykorzystanie istniejących danych w czasie rzeczywistym, Schmitz Cargobull opiera się na strategicznych partnerstwach z uznanymi dostawcami technologii, by oferować rozwiązania dla zoptymalizowanej i szybkiej wymiany danych. Do tej grupy dołączył Trimble – wiodący dostawca precyzyjnych technologii pozycjonowania, komunikacji mobilnej i oprogramowania. Pełna przejrzystość i kontrolowane udostępnianie wybranych danych Adrien Nivard, Channel Manager EMEA i Sören Danielsen, kierownik ds. strategii i rozwoju biznesu w Schmitz Cargobull, ocenia „Przejrzystość w całym łańcuchu logistycznym jest dla naszych klientów podstawą do indywidualnego i jak najskuteczniejszego projektowania procesów. Współpraca między Schmitz Cargobull i Trimble to kolejny krok w kierunku wspieranej cyfrowo, wysokiej przejrzystości łańcucha dostaw”. Integracja z Schmitz Cargobull Data Management Center zapewnia klientom Trimble przejrzysty, szczegółowy przegląd na jednej platformie ważnych danych ciężarówek i naczep, bez konieczności instalowania dodatkowego sprzętu. Pozwala to na automatyczne przesyłanie ważnych danych ciężarówek i naczep do platformy Trimble i wyświetlanie ich na niej. Integracja daje też możliwość przesłania danych do systemu zarządzania transportem klienta końcowego, co usprawnia jego procesy logistyczne i spedycyjne. Powyższe stanowi idealne rozwiązanie dla flot mieszanych. Danielsen dodaje: „Dzięki Data Management Center przewoźnicy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi i mogą efektywnie przekazywać wybrane dane stronom trzecim. Inteligentne łączenie informacji o pojeździe, trasie i zamówieniu to coś więcej niż tylko dane dotyczące pozycji i temperatury, które można w przyszłości wybierać, przetwarzać i przesyłać do systemów stron trzecich za naciśnięciem jednego przycisku. Centrum zarządzania danymi TrailerConnect® oznacza łączność i przejrzystość. Wszyscy zaangażowani w łańcuch dostaw odnoszą z tego korzyści”. Od 2018 roku Schmitz Cargobull seryjnie wyposaża wszystkie naczepy skrzyniowe i kurtynowe w system telematyczny TrailerConnect® pod hasłem „100% SMART”. Dzięki dostępności danych telematycznych naczep, Schmitz Cargobull kontynuuje cyfrową transformację branży i tworzy szeroką podstawę do optymalnej kontroli połączonego w sieć i zintegrowanego łańcucha logistycznego w celu zwiększenia wydajności i obniżenia całkowitego kosztu posiadania (TCO) . Jeśli klient korzysta z tzw. systemu zewnętrznego, istnieje możliwość bezpiecznego przesyłania danych do systemów zewnętrznych, takich jak Systemy Zarządzania Transportem (TMS) czy Platformy Widoczności w Czasie Rzeczywistym (RTVP) za pośrednictwem Centrum Zarządzania Danymi (DMC) , który został zintegrowany z portalem TrailerConnect®. Systematycznie rośnie liczba partnerów w zakresie połączenia interfejsów poprzez Data Management Center. O Trimble: Trimble Transportation opracowuje innowacyjne rozwiązania dla bezpiecznego, ekonomicznego i zrównoważonego transportu. Firmy transportowe na całym świecie są przenoszone na wyższy poziom dzięki koncentracji Trimble na innowacjach i napędzaniu cyfryzacji branży. Dzięki serii wiodących narzędzi dostosowanych do potrzeb klienta optymalizuje się procesy logistyczne, a pracę wykonuje efektywniej. Wynik? Więcej zysków. Trimble Transportation maksymalizuje produktywność, rozwija działalność transportową, przestrzega międzynarodowych przepisów i dba o bezpieczeństwo kierowców i floty. Rozwiązania Trimble zapewniają niewielkie dane, które można łatwo wdrożyć w celu zwiększenia zysków. W rezultacie dana organizacja działa na pełnych obrotach, marże zysku rosną, a rozwiązania Trimble rozwijają się wraz z klientem.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent