Aby pomóc klientom w przejściu na transport elektryczny, w dniu 11 czerwca 2024 roku Scania CV AB ogłasiła utworzenie Erinion, nowej firmy specjalizującej się w rozwiązaniach w zakresie ładowania prywatnego i półpublicznego. To strategiczne posunięcie obejmie 40 000 nowych punktów ładowania u klientów i wzmocni ofertę e-Mobility Grupy Scania w przyszłym ekosystemie transportowym.
Nowa firma, Erinion, została założona przez Scanię w celu dostarczania rozwiązań w zakresie ładowania w bazach i miejscach docelowych oraz w celu przyspieszenia wprowadzenia elektrycznych ciężarówek zgodnie z celem Scanii, jakim jest dążenie do przejścia na zrównoważony system transportu. Rozwiązania Erinion umożliwią klientom płynne przejście na floty o zerowej emisji z najwyższym czasem sprawności. Będzie to kluczowy czynnik w realizacji zadeklarowanych ambicji koncernu, aby do 2030 roku 50 procent jego sprzedaży w Europie stanowiły auta elektryczne.
Ładowanie w magazynie i miejscu docelowym
Badania branżowe sugerują, że ładowanie w stacjach ładowania będzie głównym źródłem energii zarówno w przypadku operacji na krótkich, jak i długich dystansach*. Jako uzupełnienie publicznych sieci ładowania, stacje ładowania w punktach stacjonarnych i docelowych oferują dedykowaną infrastrukturę ładowania w siedzibie klienta lub w innych wcześniej określonych lokalizacjach. Wykazuje to wiele zalet: przewidywalne harmonogramy ładowania zapewniające w pełni naładowane pojazdy, dłuższy czas pracy, a w efekcie maksymalną wydajność operacyjną i oszczędności dzięki przewidywalnym i stabilnym kosztom energii, które są dopasowane do specyfiki działalności każdego klienta.
Zapewniając przewidywalne koszty energii i rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego klienta, ładowanie w bazie i miejscu docelowym umożliwia też zoptymalizowanie poziomów mocy ładowania i harmonogramów, przy jednoczesnej poprawie żywotności baterii i ogólnej wydajności pojazdu. Ponadto, ponieważ ładowanie w bazie często odbywa się poza godzinami szczytu, oznacza to niższe i bardziej kontrolowane stawki za energię elektryczną, podczas gdy ładowanie w miejscu docelowym może się odbywać oportunistycznie, gdy kierowca odpoczywa lub dostarcza ładunki.
Badania Scanii, potwierdzone programami pilotażowymi z klientami, ujawniają potencjał znacznych oszczędności dzięki ulepszonym rozwiązaniom w zakresie ładowania. Klienci mogą spodziewać się redukcji potrzeb inwestycyjnych nawet o 50% i oszczędności operacyjnych do 15 000 euro na ciężarówkę rocznie.
Indywidualne rozwiązania
Obecnie ładowanie w stacjach ładowania jest coraz bardziej zaawansowane. Wykracza to poza dostarczanie ładowarek, przyłączy do sieci i obsługi instalacji. Dzięki nowej spółce klienci Scanii z branży transportowej będą mogli korzystać z zaawansowanego, zintegrowanego oprogramowania i sprzętu oraz usług operacyjnych i wsparcia. Specjalnie zaprojektowane i modułowe rozwiązania mogą być oferowane jako standardowy model odsprzedawcy (z płatnościami gotówkowymi) lub hybrydowy, elastyczny model cenowy, który umożliwia klientom łączenie zaliczek, leasingu finansowego i stałych opłat za serwis i konserwację.
Początkowo nowa firma ugruntuje swoją obecność na rynku w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i Niemczech. Globalne wdrożenie nastąpi w odpowiednim czasie. Podejście niezależne od marki gwarantuje, że wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, niezależnie od marki pojazdu, będą mogły korzystać z infrastruktury ładowania i usług operacyjnych Erinion. Przewiduje się, że do 2030 roku. po europejskich drogach będzie jeździło 230 000 elektrycznych ciężarówek**. Aby wesprzeć ten rozwój, do 2030 roku Erinion planuje zainstalować co najmniej 40 000 punktów ładowania u klientów.
Jonas Hernlund, dyrektor ds. energii i infrastruktury w Grupie Scania, wyjaśnił „Dzięki naszemu rozwiązaniu klienci zyskują spokój ducha i mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy wyspecjalizowana stacja ładowania zajmuje się sprzętem, oprogramowaniem, finansowaniem i usługami operacyjnymi wymaganymi do obsługi ładowania na dużą skalę z najwyższą jakością i efektywnością kosztową”. Gustaf Sundell, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. przedsięwzięć i nowych biznesów w Grupie Scania, dodał zaś „W okresie przejściowym system transportu zostanie na nowo zdefiniowany. Nasza nowa firma zajmująca się rozwiązaniami do ładowania w stacjach ładowania jest doskonałym przykładem inicjatywy, która odegra ważną rolę dla naszych klientów w przyszłym ekosystemie transportowym podczas przechodzenia na transport elektryczny”.

* W 2025 r. Źródło: Badanie TRATON FACE, badania energetyczne McKinsey, wywiady eksperckie.

 

   Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent