Scania West Africa, TotalEnergys Marketing Côte d’Ivoire, ANADER i LA SIR zainaugurowały pilotażowy projekt dotyczący biodiesla w Abidżanie, stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej. Celem pilotażu jest radykalne ograniczenie emisji z transportu publicznego i utworzenie miejsc pracy dzięki lokalnie produkowanym biopaliwom. To kamień milowy w systematycznej współpracy Scanii z partnerami, władzami i klientami, aby umożliwić przejście na zrównoważony transport.
Biopaliwa produkowane w sposób zrównoważony z odpadów są obecnie najlepszą opcją szybkiego ograniczenia emisji z większości systemów transportu publicznego w krajach afrykańskich. Biopaliwo stosowane jako biodiesel obniży emisję dwutlenku węgla nawet o 80%, a w przypadku wykorzystania jako biogaz jeszcze bardziej. Niedawne badania wykazały, że biopaliwa będą miały kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji transportu ciężkiego w ciągu najbliższych kilku dziesięcioleci, zarówno w przypadku nowych, jak i istniejących flot.
W 2017 roku Scania nawiązała współpracę z Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER) – agencją publiczną wspierającą rozwój obszarów wiejskich na Wybrzeżu Kości Słoniowej, aby znaleźć możliwości produkcji lokalnych biopaliw z kakao i kauczuku oraz innych produktów rolnych odpady i odchody zwierzęce, których w kraju jest dużo.

W lipcu 2022 roku ANADER, Scania i międzynarodowa firma energetyczna TotalEnergys podpisały umowę na opracowanie pilotażowego projektu mającego na celu wyprodukowanie 3500 litrów biodiesla FAME z nasion kauczuku i testowanie go przez 30 dni w autobusie Scania obsługiwanym przez lokalną firmę transportową z Abidżanu – SOTRA. Nicolas Lougovoy, szef projektów strategicznych dla regionu Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Scanii, mówi „Wspólnie z naszymi partnerami przyjęliśmy całościowe, krok po kroku podejście, aby zmniejszyć ślad węglowy i zanieczyszczenie powietrza powodowane przez nasze autobusy”.
W zeszłym roku Scania – w ramach projektu zrównoważonego transportu realizowanego wspólnie z Ministerstwem Transportu Wybrzeża Kości Słoniowej – dostarczyła firmie SOTRA 400 standardowych autobusów przystosowanych do biodiesla i 50 autobusów przegubowych kompatybilnych z biogazem.
Wkrótce nowa zajezdnia autobusowa i korytarz Bus Rapid Transit
Drugi etap projektu rozpocznie się wkrótce wraz z budową nowej zajezdni autobusowej i korytarza szybkiego transportu autobusowego przez Scanię i jej partnerów. System zapewni mieszkańcom Abidżanu szybkie, niezawodne i wygodne usługi transportu publicznego. Nicolas Lougovoy dodaje
„Połączenie Bus Rapid Transit i autobusów zasilanych lokalnie produkowanym biopaliwem z odpadów zwielokrotni pozytywne skutki społeczne i środowiskowe, generując lokalne miejsca pracy, dodatkowe dochody oraz znacznie zmniejszając ślad węglowy i zanieczyszczenie powietrza. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego innowacyjnego i zrównoważonego rozwiązania, które przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom miasta, jak i całej planety”.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent