Zdeterminowana, aby wykorzystać swoją siłę nabywczą do przejścia na zrównoważony system transportu, Scania przekształca teraz swój cel w zakresie dekarbonizacji łańcucha dostaw w obowiązkowe wymagania dotyczące zakupów.
Christian Levin, dyrektor generalny Scanii, mówi „Jesteśmy podekscytowani ogłoszeniem tego rewolucyjnego ruchu, przygotowanego w ścisłej współpracy z naszymi dostawcami i partnerami. Wdrażanie wymogów dotyczących zielonych zakupów to zarówno kwestia urzeczywistnienia zrównoważonego transportu, jak i zapewnienia dostępu do materiałów niskoemisyjnych w obliczu szybko rosnącej konkurencji”.
Scania wprowadziła strategię mającą na celu znaczne ograniczenie emisji z łańcucha dostaw. Do 2030 roku firma planuje w swoich europejskich oddziałach dokonywać w 100% ekologicznych zakupów stali, akumulatorów, aluminium i żeliwa. Te cztery gorące punkty odpowiadają za około 80 procent emisji gazów cieplarnianych pochodzących z materiałów produkcyjnych koncernu. Definicja „ekologiczności” Scanii wymaga wyeliminowania głównych źródeł emisji poprzez wykorzystanie nowych technologii, zielonej energii elektrycznej i/lub materiałów pochodzących z recyklingu. Na przykład w przypadku baterii decydujący jest dostęp do zielonej energii podczas produkcji. W wytwarzaniu stali płaskiej kluczowe znaczenie odgrywa zaś zastąpienie węgla ekologicznym wodorem.
Obecnie, jako prawdopodobnie pierwsze przedsiębiorstwo w branży, Scania wdraża te dźwignie jako obowiązkowe wymagania zakupowe. Wymogi dotyczące wymienionych technologii zostaną uwzględnione podczas negocjacji przyszłych kontraktów oraz przeglądów istniejących, dotyczących dostaw akumulatorów, stali, aluminium i żeliwa dla europejskiej produkcji potentata.
Zaangażowanie dostawców ma fundamentalne znaczenie dla gotowości i powodzenia transformacji ekologicznej, a zauważalny jest znaczny postęp. Wiosną tego roku Scania złożyła pierwsze zamówienie na zieloną stal w firmie H2 Green Steel. W połowie listopada wraz z SSAB ogłoszono wspólny cel polegający na dekarbonizacji wszystkich obecnych dostaw stali do 2030 roku. Dostawy zielonej stali do europejskiej produkcji Scanii mają się rozpocząć w 2026 roku. W kwestii z kolei akumulatorów, to Scania i Northvolt opracowały specjalnie zaprojektowane ogniwo akumulatorowe do transportu ciężkiego, charakteryzujący się światowej klasy wydajnością i wyjątkowo niskim śladem węglowym. Christian Levin dodaje „Obecnie pracujemy nad rozszerzeniem zakresu celu dekarbonizacji, tak aby strategia ostatecznie obejmowała cały globalny łańcuch dostaw”.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent