Scania i SSAB podpisały list intencyjny w sprawie dekarbonizacji w 2030 roku wszystkich dostaw stali od SSAB do pojazdów ciężkich Scanio. Dostawy stali SSAB Fossil-free mają szybko wzrosnąć, począwszy od 2026 roku bazowo od mniejszych ilości, i będą miały kluczowe znaczenie w przechodzeniu w kierunku zrównoważonego systemu transportu.
SSAB jest głównym dostawcą stali do pojazdów Scanii. Nowe porozumienie, stanowiące kolejny krok w długotrwałej współpracy, zapewnia radykalnie obniżone emisje klimatyczne. Ambicja polegająca na stuprocentowej dekarbonizacji dostaw jest jednym z najodważniejszych zamiarów uzgodnionych pomiędzy SSAB a klientem. Co więcej, oznacza to ambitny plan w ramach Koalicji First Movers Coalition, której członkami są Scania i SSAB, mający na celu zmniejszenie śladu węglowego w sektorach trudnych do ograniczenia. Dzięki temu partnerstwu Scania i SSAB zobowiązują się wykorzystać swoją siłę nabywczą do stworzenia wczesnych rynków dla innowacyjnych czystych technologii. Christian Levin, dyrektor generalny Scanii, wskazuje „Jestem szczęśliwy i dumny, że osiągnęliśmy to porozumienie. Celem Scanii jest wspieranie przejścia na zrównoważony system transportu. Aby osiągnąć ten cel, wspólnie z partnerami, takimi jak SSAB, podejmujemy działania w całym łańcuchu wartości, które przodują w procesie przechodzenia na zrównoważony sektor stalowy”. Martin Lindqvist, dyrektor generalny SSAB, wskazał zaś „Z niecierpliwością czekamy na zwiększenie dostaw naszej stali niezawierającej paliw kopalnych, w ten sposób przyczyniając się do bardziej zrównoważonych łańcuchów wartości. Stal niekopalna zmieni zasady gry w transporcie ciężkim. Posiada tę samą wysoką jakość i właściwości techniczne co tradycyjna stal. A choć jest produkowana w sposób zrównoważony, można ją też poddać recyklingowi, tak jak zawsze robiono to ze stalą”.
Scania nakreśliła wiodącą w branży strategię mającą na celu znaczne ograniczenie do 2030 roku emisji dwutlenku węgla w czterech „gorących punktach”, które stanowią około 80 procent emisji w łańcuchu dostaw – są to: akumulatory, stal, aluminium i żeliwo. Te strategia i cele dekarbonizacji łańcucha dostaw obejmują początkowo wytwarzanie Scanii w Europie, ale stopniowo będą rozszerzane na produkcję firmy w Chinach i Ameryce Łacińskiej.
SSAB planuje wprowadzić na rynek stal Fossil-free na skalę komercyjną w 2026 roku, a około 2030 roku swoją działalność będzie w dużej mierze prowadził jako wolną od paliw kopalnych. Stal SSAB Fossil-free powstaje przy użyciu technologii HYBRIT, która zastępuje tradycyjny węgiel koksujący, wykorzystywany do produkcji stali na bazie rudy żelaza, przy użyciu energii elektrycznej i wodoru niezawierającego paliw kopalnych. Produktem ubocznym jest woda zamiast dwutlenku węgla.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent