Scania dostarczy do 50 autokarów wyposażonych w technologię Bio-LNG (LBG), które do 2025 roku będą obsługiwane przez partnerów autobusowych Flix w sieci FlixBus. Dzięki temu partnerstwu Flix i Scania chcą stopniowo zwiększać wykorzystanie biogazu w podróżach autobusowych, zapewniając szerokie i opłacalne ekonomicznie korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym oczekiwaną redukcję emisji CO2 o około 80% w przypadku autokarów zasilanych wyłącznie bio-LNG.
Transformacja floty to kluczowy element długoterminowej strategii Flix na rzecz dekarbonizacji, w której rok 2040 jest ustalonym w harmonogramie całkowitej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w Europie. Fabian Stenger, dyrektor operacyjny Flix, ocenia „Chętnie wykorzystujemy każdą realną okazję do zmniejszenia naszego śladu węglowego na środowisku”.
Flix i Scania ogłaszają długoterminowe partnerstwo, którego celem jest umożliwienie bardziej zrównoważonych podróży na duże odległości. Obie firmy postrzegają tę współpracę jako szansę na przyspieszenie przejścia na zrównoważoną mobilność poprzez opracowanie nowych rozwiązań i wpływ na projektowanie potrzebnej infrastruktury. Pierwszym celem obu stron jest wyposażenie floty Flix w maksymalnie 50 autokarów na LNG (gaz skroplony) – autobusy te trafią do partnerów autobusowych Flix. Zastosowane technologie, opracowane i wyprodukowane przez Scanię, mają na celu umożliwienie stosowania zamiennie LNG i Bio-LNG (LBG), aby ułatwić przejście na najbardziej zrównoważone rozwiązanie gazowe.
W początkowej fazie projektu autokary mogą być zasilane różnymi mieszankami paliw pochodzenia biologicznego i kopalnego. Cel przedsięwzięcia polega jednak na stopniowym zwiększaniu w takich mieszankach udziału Bio-LNG (LBG) z odpadów organicznych, aż autokary będą jeździły wyłącznie na Bio-LNG, co doprowadzi do oczekiwanego wskaźnika redukcji emisji CO2 średnio o około 80%. Cel ten wpisuje się w długoterminowy cel Scania i Flix, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.
Oczekuje się, że wyposażanie autokarów zakończy się do końca 2025 roku. Będą to autokary hiszpańskiego koncernu Irizar, globalnego producenta autobusów i autokarów, który zintegruje nadwozie Irizar i6s Efficient z podwoziem Scania.
Wcześniejsze doświadczenia Scanii z autobusami na biogaz umożliwiły już znaczne ograniczenie emisji CO2 w porównaniu z silnikami wysokoprężnymi, oraz zmniejszenie hałasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu mocy i momentu obrotowego porównywalnych silników wysokoprężnych. Te zalety sprawiają, że biogaz jest realną opcją o obiegu zamkniętym dla podmiotów działających na długich dystansach, które w opłacalny sposób chcą zwiększyć swoją zrównoważoną wydajność. Fabian Stenger skomentował „Zmiany klimatyczne w coraz większym stopniu odbijają się na planecie i życiu ludzi, a jako globalna firma zajmująca się technologią turystyczną jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za torowanie drogi dla bardziej zrównoważonej przyszłości społeczności, którym służymy. Dlatego chętnie wykorzystujemy każdą realną szansę na zmniejszenie naszego śladu węglowego na środowisku, a transformacja floty odgrywa w tym kluczowe znaczenie. Scania jest niezwykle cennym sojusznikiem Flixa i naszych partnerów autobusowych, którzy prowadzą firmy w różnych krajach, i cieszymy się, że możemy polegać na ich wieloletniej wiedzy i know-how, aby przyczynić się do przekształcenia mobilności dalekobieżnej. Z czasem pomoże nam to również dostosować naszą ofertę do rosnącego zapotrzebowania na opcje podróży o niskim wpływie na środowisko ze strony społeczeństwa, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej świadome ekologicznie”. Johanna Salomonsson Lind, wiceprezes działu rozwiązań dla transportu osób w Scanii, dodała zaś „Naszą ambicją jest być liderem w dążeniu do zrównoważonego transportu, a współpraca z Flix stanowi znaczący krok w tym kierunku. Rozwiązania biogazowe mają charakter prawdziwie zamknięty i można je wdrożyć tu i teraz, zapewniając już dzisiaj zrównoważone rozwiązanie, które spełnia cele klimatyczne i wzmacnia odpowiedzialność społeczną. Autokary LBG/LNG stanowią też mądry i rozsądny wybór, gdyż zapewniają zasięg i moc niezbędną do obsługi dowolnej trasy, przy niskim koszcie zarówno pod względem inwestycji, jak i ekonomii operacyjnej. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że możemy to zrobić wspólnie z firmą Flix, ponieważ wiemy, że szerokie wdrożenie rozwiązań biogazowych może mieć tak pozytywny wpływ nie tylko na operatora, ale także na władze i ogół społeczeństwa”.
W istocie Flix i Scania nieustannie poszukują sposobów ograniczenia swojego wpływu na środowisko za pomocą podejścia naukowego i obaj gracze angażują się w inicjatywę Science-Based Targets (SBTi), gwarantującą przedsiębiorstwom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. Udział spółki Flix w SBTi wiąże się z nowo ogłoszonym zobowiązaniem do pełnej dekarbonizacji w Europie do 2040 roku, czyli na długo przed terminem określonym w porozumieniu paryskim. Ten długoterminowy cel jest realizowany poprzez wdrożenie holistycznej strategii klimatycznej składającej się z czterech zasad, w której transformacja floty odgrywa kluczową rolę poprzez alternatywne napędy i paliwa. Wśród nich technologie biogazowe mają ogromny potencjał i są już gotowe do wykorzystania we flocie FlixBusów. Oczywiście dostępność infrastruktury do tankowania w Europie odgrywa kluczową rolę w uczynieniu biogazu cennym źródłem energii.
Jako pierwszy duży producent pojazdów użytkowych klasy tonażowej ciężkiej, który zobowiązał się do przestrzegania SBTi, Scania realizuje dalekosiężne cele klimatyczne, do 2025 roku zobowiązując się do ograniczenia emisji CO2 z działalności wewnętrznej o 50% oraz do wspierania klientów w ograniczaniu emisji z używanych produktów o 20% za ten sam okres.
Biogaz: dlaczego warto go wybrać i jakie są jego zalety?
Stosowanie biogazu niesie ze sobą szereg korzyści zarówno na poziomie środowiskowym, jak i społecznym oraz gospodarczym. Jest on produktem niezawierającym paliw kopalnych, odnawialnym, wytwarzanym lokalnie i ograniczającym emisję gazów cieplarnianych. Przejście z biogazu sprężonego na formę skroploną umożliwia przewóz większej ilości paliwa, a tym samym zwiększenie zasięgu.
Przechodząc na lokalnie produkowany biogaz płynny jako paliwo w transporcie dalekobieżnym, operatorzy mogą znacznie zmniejszyć wpływ na klimat zarówno swój, jak i swoich klientów. Stosowanie silników gazowych Scanii ma także pozytywny wpływ na ogólną jakość powietrza. Silniki takie cechują się mniejszą emisja cząstek stałych i tlenków azotu (NOx) oraz będą pracować ciszej. Jest to korzystne zarówno dla kierowców, pasażerów, jak i dla całego społeczeństwa.
O Flix
Flix jest pionierem w sektorze transportu, oferując przyjazne dla klimatu alternatywy dla wygodnego i niedrogiego podróżowania za pośrednictwem marek FlixBus i FlixTrain. Dzięki unikalnemu modelowi biznesowemu i innowacyjnej technologii Flix szybko stworzył największą w Europie sieć autobusów dalekobieżnych i rozpoczął globalną ekspansję obejmującą Stany Zjednoczone, Kanadę i Brazylię. Jako pionier zrównoważonego ruchu, w 2018 roku uruchomił też pierwsze ekologiczne pociągi dalekobieżne, również w 2018 roku zainicjowała projekt pilotażowy dotyczący w pełni elektrycznych autobusów dalekobieżnych, a w 2021 roku wprowadził na rynek pierwsze w UE autobusy dalekobieżne zasilane biogazem.
Podczas gdy Flix zajmuje się rozwojem technologii, planowaniem sieci, kontrolą operacji, marketingiem i sprzedażą, zarządzaniem jakością i ciągłym rozwojem produktów, jego zaufani partnerzy codziennie obsługują trasy. Unikatowe połączenie start-upu technologicznego, platformy e-commerce i klasycznej firmy transportowej umieściło Flix na pozycji lidera na tle największych międzynarodowych korporacji, trwale zmieniając globalny krajobraz publicznej mobilności.  

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent