30 maja szwedzki koncern podał, że przyczynia się do historycznej modernizacji estońskich sił zbrojnych poprzez dostawy 265 pojazdów. Ich dostawy rozpoczną się latem tego roku, gdyż firma zdobyła większość kontraktów w początkowej fazie umowy ramowej o łącznej wartości – jak to określono – setek milionów EUR.
Zakres umowy obejmuje wyposażenie w ciągu najbliższych siedmiu lat Estonii i Łotwy w pojazdy wojskowe ze względu na rosnące ryzyko wybuchu nowego konfliktu i w związku z tym podwyższony stan bezpieczeństwa w Europie. Umowa ta została podpisana przez Estońskie Centrum Inwestycji Obronnych (ECDI) jesienią 2023 roku, a Scania – obok innego szwedzkiego przedsiębiorstwa – Volvo – była jednym z kontraktowych dostawców pojazdów klasy tonażowej ciężkiej. Dzięki tej umowie ECDI będzie w stanie pozyskać takie pojazdy o łącznej wartości 437 mln EUR.
Gdy pierwszy etap przetargu dobiegł końca, Scania wygrała siedem z dziewięciu przetargów w tym segmencie o łącznej wartości ponad 50 milionów EUR. Przetargi te dotyczą dostaw 265 aut i będą realizowane od tego lata do lata roku następnego. Dostawy te, wspierające estońską obronę, będą obejmować samochody przeznaczone do transportu ładunków i różnorodnego wyposażenia specjalnego. Znajdą się wśród nich m.in. ciągniki siodłowe, platformy oraz podwozia wyposażone w żurawie i hakowe systemy załadowcze.
Stefano Fedel, wiceprezes wykonawczy, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Scanii, stwierdził
„Jesteśmy zadowoleni i dumni z wkładu, jaki wkrótce wniesiemy, i oczywiście jesteśmy gotowi zrobić jeszcze więcej w miarę kontynuacji prac nad umową ramową”. Zarazem ten mocny start, jaki Scania osiągnęła w ramach umowy, potwierdza rosnącą pozycję firmy na rynku jako dostawcy niezawodnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań logistycznych najwyższej jakości. Przy tym ta umowa dla podmiotu ma także wymiar niezwykle prestiżowy. W odróżnieniu bowiem od innej europejskiej firmy wchodzącej w skład Grupy Traton – MAN-a/RMMV – szwedzkiemu graczowi nie udało się – poza jednym wyjątkiem – tzn. Holandią – zawrzeć aż tak znaczących kontraktów. Najważniejsze z nich, podpisane m.in. ze Szwecją, Danią, Norwegią, Finlandią, Niemcami, Irlandią i Polską, dotyczyły mianowicie zazwyczaj przekazania pojedynczych sztuk czy partii liczących po kilkanaście czy kilkadziesiąt egzemplarzy. Chociaż, z drugiej strony, znajdowały się się wśród nich też warianty uznawane za niezwykle prestiżowe, jak ciężkie ciągniki siodłowo-balastowe (Niemcy, Dania).

 

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent