Grupa Wielton postawiła na cyfryzację w chmurze. Jeden z europejskich liderów rynku naczep
i przyczep zdecydował się zrealizować program transformacji biznesowej w modelu RISE with SAP. Przy wdrożeniu narzędzi do optymalizacji działalności operacyjnej, produkcji i sprzedaży, Grupa Wielton wykorzysta najnowsze technologie SAP i branżowe benchmarki z rynku motoryzacyjnego.

 

Jak wynika z analizy rynku zrealizowanej przez ekspertów IDC na zlecenie SAP, oczekiwania klientów
i rynku dotyczące bardziej spersonalizowanych produktów i usług, a także bezprecedensowe zakłócenia łańcuchów dostaw powodujące braki w zapasach, napędzają zmiany w sektorze motoryzacyjnym. Stwarzają również firmom, działającym w tej branży, możliwości przekształcenia sposobu, w jaki realizują operacje biznesowe.

 

Szybkie tempo zmian doprowadziło do tego, że branża zaczęła określać swój przyszły sukces na podstawie tego, jak dobrze potrafi reagować na zakłócenia rynku. W natychmiastowej odpowiedzi na pojawiające się wyzwania zdecydowanie pomoże zapewnienie pracownikom dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, umożliwienie szczegółowego wglądu w wydajność produkcji oraz udostępnienie narzędzi umożliwiających analitykę usprawniającą proces podejmowania decyzji w całym łańcuchu wartości produkcji.

 

Grupa Wielton buduje cyfrowe podstawy wzrostu

 

Jednym z liderów w sektorze naczep i przyczep, który stawia na cyfryzację i analitykę
w chmurze jest Grupa Wielton. Firma ta należy do grona trzech największych producentów
w tej branży w Europie oraz dziesięciu na świecie. Misją Grupy Wielton jest tworzenie
i dostarczanie najlepszych rozwiązań transportowych dla biznesu. W ramach całej Grupy zatrudnienie znajduje obecnie ponad 3,6 tys. pracowników, przy czym najwięcej, bo aż ok. 2 tys. w pracuje
w zakładach w Wieluniu.

 

Grupa Wielton swoją aktywność opiera na czterech kluczowych wartościach, do których zaliczają się: ludzie, inicjatywa, jakość i bezpieczeństwo. Dzięki inwestycjom w najwyższej klasy technologie cyfrowe jesteśmy w stanie wzmocnić potencjał każdej z naszych kluczowych wartości. Transformacja biznesowa z wykorzystaniem portfolio rozwiązań SAP w chmurze pozwoli nam uwolnić cenny czas naszego zespołu, wpłynie na zwiększenie efektywności procesów i zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa biznesu całej Grupymówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton. 

 

Grupa Wielton zdecydowała się na kompleksową transformację cyfrową w chmurze w modelu RISE with SAP. Najnowsze technologie chmurowe będą sukcesywnie wdrażane w wielu spółkach należących do Grupy. Dzięki inwestycji w odpowiednie narzędzia cyfrowe, uznany producent naczep zamierza usprawnić procesy produkcyjne, lepiej zarządzać logistyką magazynową, zwiększyć poziom obsługi klientów oraz zoptymalizować raportowanie finansowe i zarządcze. Cyfrowym rdzeniem transformacji Grupy Wielton będzie system ERP SAP S/4HANA Cloud, private edition. Firma będzie też korzystać z benchmarków branżowych i dedykowanych narzędzi digitalizacyjnych dla sektora motoryzacyjnego.

 

O wartości danych i analityki w sektorze motoryzacyjnym świadczą dane Oxford Economics, z których wynika, że aż 49% firm z sektora na przestrzeni ostatnich dwóch lat znacząco zwiększyło nakłady na narzędzia cyfrowe pozwalające zbierać i przetwarzać kluczowe informacje o funkcjonowaniu organizacji. Narzędzia cyfrowe pozwalają budować przedsiębiorstwom przewagi konkurencyjne i lepiej reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze. Liderom swoich branż, takim jak Grupa Wielton, umożliwiają również dalszą ekspansję i większą odporność na potencjalne biznesowe wstrząsy. Jest to szczególnie ważne w świecie zwiększonej niepewności i zaburzonych łańcuchów wartości mówi Piotr Ferszka, CEO SAP Polska.

 

Polska jest jednym z liderów cyfrowej transformacji w regionie CEE – wykorzystanie usług chmurowych do celów biznesowych przynajmniej w jednym obszarze deklaruje tu 8 na 10 menedżerów. Ten wynik plasuje nasz kraj powyżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej, wynoszącej 76 proc. – wynika z raportu „Cyfrowa wędrówka w chmury. Menedżerzy o chmurze w Polsce i regionie CEE”.

   Tekst: Producent

   Zdjęcia: Producent