W 2023 roku Kässbohrer przyczynił się do poprawy zrównoważonego rozwoju w transporcie drobnicowym i chłodniczym, stawiając na rozwój dłuższych, cięższych pojazdów oraz elektryfikację.
Dłuższe i cięższe pojazdy Kässbohrer SEC (Super eco Combi) i kombinacje intermodalne są w ruchu od listopada 2022 roku. e-Reefer to krok w kierunku poprawy zrównoważonego rozwoju w transporcie chłodniczym, realizowany we współpracy z BPW i Thermoking w 2023 roku Kässbohrer aktywnie współdziała bowiem ze swoimi interesariuszami na rzecz postępu w zakresie elektryfikacji naczep w sferze wspomagania trakcji dla ciężarówek.
Opracowania SEC obejmują zaś kombinację pojazdów Mega Curtainsider Long z CodeXLS K.SCS M DE i DOL XS 18. Kässbohrer zastosował tj dynamiczny rozstaw osi w zestawie o długości 32,5 m, aby umożliwić pojazdowi bezpieczne skręcanie przy korzystaniu z lokalnej infrastruktury. Kässbohrer Super Eco Combi ma na celu zmniejszenie emisji CO2 i większy zrównoważony rozwój w sektorze ładunków drobnicowych. Połączenie to zostało pomyślnie przetestowane w Holandii w 2023 roku, a ustalenia zostaną omówione w celu opracowania polityki.
Podmiot oferuje przy tym w Finlandii dłuższe i cięższe podwozia kontenerowe. Wytrzymałe, lekkie podwozie kontenerowe K.SHG L o większej ładowności, umożliwiającej mniejsze zużycie paliwa i lekką konstrukcję podwozia, połączono za pomocą podwójnej kombinacji A z dodanym wózkiem łącznikowym dolly. Podwozie to zaprojektowała tak, aby dało się łatwo manewrować na istniejących drogach, co stanowi najlepszy przykład doskonałości projektowej i inżynieryjnej.
Ponadto, aby wesprzeć przejście na niższą emisję gazów cieplarnianych w sektorze łańcucha chłodniczego, firma zelektryfikowała swoją chłodnię K.SRI z osią e-power BPW w połączeniu z agregatem chłodniczym Thermoking. K.SRI F oferuje już wiele funkcji zapewniających wydajność operacyjną i redukcję emisji dwutlenku węgla dzięki transportowi w wielu temperaturach, umożliwionym dzięki ściance działowej i opcji podwójnego pokładu na 66 palet euro, wzmocnioną jeszcze elektryfikacją.
W tym przypadku osie pojazdu – moduł BPW – wytwarzają energię z ruchu obrotowego koła, podobnie jak dynamo, i magazynują ją w akumulatorze zabezpieczającym zasilanie agregatu chłodniczego w zależności od zapotrzebowania i współpracującym bezawaryjnie z agregatem chłodniczym Thermoking. Połączenie wysokiej jakości izolacji chłodni Kässbohrer, która już obniża zużycie paliwa, z systemem BPW-Thermoking stanowi najbardziej zoptymalizowaną opcję na rynku. E-reefer mianowicie zmniejsza ślad węglowy poprzez oszczędność paliwa i umożliwia redukcję kosztów konserwacji, przyczyniając się do wydajności i zrównoważonego rozwoju operacji.
Do tego oficjalnie ogłoszono podczas targów Nufam Fair 2023 w Karlsruhe, że Kässbohrer wraz ze swoim udziałowcem ZF kontynuuje prace nad elektryfikacją naczep. Mając zatem na celu rozwój wsparcia trakcji dla ciężarówek w celu oszczędności paliwa oraz poszerzenia zasięgu pojazdów z napędem elektrycznym, zobowiązuje się do inwestowania swojego sprawdzonego potencjału w zakresie innowacji i kompetencji inżynieryjnych, aby bezpiecznie i wydajnie sprostać wyzwaniom integracji technicznej nowego systemu.


      Tekst: Jarosław Brach

      Zdjęcia: Producent