Neste i Scania prowadzą pilotaż rozwiązania cyfrowego, które umożliwia łatwe monitorowanie i weryfikację zużycia paliw odnawialnych przez każdą ciężarówkę. Łącząc dane z Scania Fleet Management Portal wzbogacone o dane Neste dotyczące emisji spalin, rozwiązanie zapewnia klientom zarządzającym flotą Scania dokładne i aktualne dane do raportowania emisji gazów cieplarnianych (GHG) i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju. Klienci mogą porównać wpływ wykorzystania paliw odnawialnych Neste na klimat w porównaniu z paliwami kopalnymi i śledzić swoje ciągłe postępy w realizacji celów klimatycznych.

Neste i Scania testują cyfrowe rozwiązanie wspólnie z firmami logistycznymi, w tym z HAVI. Rozwiązanie to łączy dane o tym, gdzie dana ciężarówka była tankowana i ile przejechała, z danymi o wpływie na klimat wynikającym z zastosowania Neste MY Renewable Diesel TM zamiast paliw kopalnych. Do tej pory wyzwaniem było zweryfikowanie, w jakim stopniu ciężarówki naprawdę są zasilane paliwami odnawialnymi, gdyż te same samochody mogłyby być nadal zasilane paliwami kopalnymi. Rozwiązanie cyfrowe, które jest obecnie testowane, ma rozwiązać ten problem. Wspólna ambicja Neste i Scanii polega bowiem na tym, aby w przyszłości rozwiązanie to mogło służyć wszystkim producentom i wszystkim rodzajom paliw odnawialnych.

Dokładny raport o wpływie na klimat

Mats Hultman, szef ds. partnerstw OEM w Neste, ocenia „Celem naszej wyjątkowej współpracy jest przetestowanie wraz z producentem floty, jak weryfikować wykorzystanie paliw odnawialnych i dokładnie raportować wpływ na klimat. Dane klimatyczne przepływają teraz cyfrowo przez systemy, podczas gdy wcześniej były zbierane z różnych źródeł głównie ręcznie. Nasz program pilotażowy ze Scanią rozpoczął się od poznania wyzwań, przed którymi obecnie stoją firmy transportowe w kwestii rozwoju ich floty pod kątem zrównoważonego rozwoju i związanej z tym sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zaprosiliśmy klientów z branży transportowej do wzięcia udziału w wywiadach, aby zapewnić zespołowi projektowania usług w Scanii głębsze zrozumienie wyzwań stojących przed ich rozwojem w zakresie zrównoważonego rozwoju. Chcieliśmy również wesprzeć własne wysiłki Scanii w zakresie monitorowania i zgłaszania własnych postępów w ramach Science Based Targets Initiative. Zachęceni udanym pilotażem w Finlandii, rozważamy teraz rozszerzenie rozwiązania na nowe rynki”.

Wartość paliw odnawialnych

Jacob Thärnå, szef ds. zrównoważonego transportu w Scanii, wskazuje .„Celem Scanii jest dążenie do przejścia na zrównoważony system transportu, tworząc świat mobilności, który jest lepszy dla biznesu, społeczeństwa i środowiska. Jesteśmy pewni, że przejrzystość danych, łączność i partnerstwa w ekosystemie są niezbędne do przyspieszenia tej podróży, w której efektywność energetyczna, elektryfikacja, paliwa odnawialne oraz inteligentny i bezpieczny transport są częścią rozwiązania. W ramach tej współpracy naszym celem było umożliwienie dostępu do wiarygodnych, dokładnych i zautomatyzowanych obliczeń emisji, które można by wykorzystać zarówno w codziennych operacjach, jak i pokazać wiarygodność paliw odnawialnych w ekosystemie”. Massimo D’Alessandro, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w HAVI, powiedział

„HAVI zobowiązuje się do zerowej emisji netto do 2050 roku i jesteśmy dumni ze współpracy z naszymi klientami i partnerami w celu dostarczania coraz bardziej zrównoważonych, cyfrowych i przejrzystych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Ponieważ większość naszej europejskiej floty dostawczej jest obecnie zasilana paliwami alternatywnymi, takimi jak elektryfikacja, biogaz i odnawialny olej napędowy, cieszymy się, że ta pionierska inicjatywa cyfryzacji Scanii i Neste umożliwia automatyczne raportowanie rzeczywistych redukcji emisji gazów cieplarnianych osiągniętych w imieniu naszych klientów. Mówiąc szerzej, dostawy o weryfikowalnie niższym śladzie węglowym też mogą wzmocnić zaufanie do postępów w kierunku zerowej emisji netto”. Mats Hultman dodał zaś „Wspólnie ze Scanią i naszymi klientami pilotażowymi chcemy pokazać, w jaki sposób dane klimatyczne mogą stworzyć dodatkową wartość i popchnąć branżę logistyczną w kierunku obniżania emisji. Współpraca w całym łańcuchu wartości w branży jest ważna, gdy są opracowywane nowe rozwiązania, a ten program pilotażowy stanowi dobry przykład rozwiązania zorientowanego na klienta, torującego całej branży drogę do walki ze zmianami klimatycznymi”.

Neste w skrócie

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tworzy rozwiązania do walki ze zmianami klimatycznymi i przyspieszania przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Przetwarza odpady, pozostałości i innowacyjne surowce na paliwa odnawialne oraz zrównoważony surowiec do produkcji tworzyw sztucznych i innych materiałów. Jest wiodącym na świecie producentem zrównoważonego paliwa lotniczego i odnawialnego oleju napędowego oraz rozwija recykling chemiczny w celu zwalczania wyzwania związanego z odpadami z tworzyw sztucznych. Jego cel polega na pomaganiu klientom w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych za pomocą jego rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i obiegu zamkniętego o co najmniej 20 milionów ton rocznie do 2030 roku. Poza tym jego ambicją jest uczynienie do 2030 roku rafinerii ropy naftowej w Porvoo w Finlandii najbardziej zrównoważoną rafinerią w Europie. Podmiot wprowadza więc surowce odnawialne i pochodzące z recyklingu, takie jak upłynnione odpady z tworzyw sztucznych, jako surowce rafineryjne. Firma zobowiązała się też do osiągnięcia 2035 roku produkcji neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, a do 2040 roku redukcji emisji dwutlenku węgla ze sprzedawanych produktów o 50%. Wyznaczono również wysokie standardy w zakresie bioróżnorodności, praw człowieka i łańcucha dostaw. W rezultacie Neste konsekwentnie pojawia się na liście Dow Jones Sustainability Indices oraz na liście Global 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie. W 2021 roku przychody Neste wyniosły 15,1 mld EUR.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent