Przejście na mobilność elektryczną w transporcie publicznym, bo gdy silniki spalinowe wychodzą, pojawia się właśnie elektromobilność – lecz ta transformacja nie przebiega tak łatwo. Jeśli firmy transportowe chcą z powodzeniem korzystać z autobusów elektrycznych, potrzebują całościowego spojrzenia na swój system mobilności elektrycznej. Dlatego Daimler Buses Solutions GmbH konsekwentnie specjalizuje się w projektowaniu i budowie infrastruktury elektromobilności.

Na życzenie Daimler Buses we współpracy z ekspertami Daimler Buses Solutions GmbH dostarcza cały ekosystem eMobility gotowy do użycia z jednego źródła. Oferta sięga od indywidualnie konfigurowanych autobusów elektrycznych, poprzez studia wykonalności wspierane oprogramowaniem, po kompletną infrastrukturę elektromobilności dla zajezdni, obejmującą niezbędne prace budowlane, instalacje elektryczne, ładowarki, magazynowanie akumulatorów, systemy zarządzania ładowaniem i inne usługi cyfrowe. W portfolio znajdują się także usługi związane z infrastrukturą niezbędną do eksploatacji autobusów z napędami na wodorowe ogniwa paliwowe czy przedłużaczami zasięgu. Firma pracuje dla klientów w całej Europie i wraz z partnerami z jednego źródła dostarcza kompletną infrastrukturę dla elektromobilności. Kolejna cecha szczególna: na życzenie klientów budowę lub przebudowę zelektryfikowanych magazynów można przeprowadzić również dla wszystkich marek.

Omniplus: usługi cyfrowe zwiększające wydajność i bezpieczeństwo floty

Omniplus, marka usług Daimler Buses, prezentuje nowe i sprawdzone rozwiązania serwisowe. Dotyczy to w szczególności usług cyfrowych, które dla wielu przewoźników autobusowych stały się nieodzownym narzędziem poprawy dostępności i rentowności swojej floty.

Omniplus stale rozwija te usługi cyfrowe. Na przykład dzięki Omniplus On Uptime pro, nowej ofercie dla firm mających własny warsztat, która umożliwia zdalną diagnostykę za pośrednictwem interfejsu danych online, a tym samym zwiększa dostępność floty. Warsztat otrzymuje pełną zdalną diagnostykę w internetowym portalu Omniplus On bez konieczności fizycznego podłączania autobusu do urządzenia diagnostycznego jak dotychczas. Dodatkowo w czasie rzeczywistym dyspozytor otrzymuje informacje o wszystkich komunikatach na wyświetlaczu kierowcy – znacznie ogranicza to nieporozumienia pomiędzy kierowcami a dyspozytorami. Przejrzysty wyświetlacz w portalu Omniplus On nadaje priorytet danym analitycznym całej floty według stopnia twardości oraz zawiera konkretne zalecenia dotyczące działania. W ten sposób w przypadku usterek niekrytycznych można uniknąć skomplikowanej i kosztownej wymiany pojazdu w trakcie bieżącej eksploatacji. Jednocześnie system może zapobiegać uszkodzeniom następczym i zmniejszać ich rozmiar. Ponadto wykrywanie usterek za pomocą zdalnego zapytania skraca czas obsługi, gdyż w przypadku zgłoszenia usterki nie trzeba już przeprowadzać ręcznej diagnostyki i nie ma konieczności dojazdu do danego pojazdu.

Nową usługę Omniplus On Performance Analysis można wykorzystać do optymalizacji ekonomicznego i bezpiecznego stylu jazdy kierowców, umożliwiając systemowi ocenę typowych procesów jazdy, takich jak przyspieszanie, hamowanie, stabilna jazda i toczenie się, w przypadku każdego kierowcy, dzięki czemu widać potencjał do poprawy. Nowością jest też zdalnie sterowana kontrola ładowania Remote Charge Control do autobusów elektrycznych, odciążająca infrastrukturę ładowania i chroniąca akumulatory poprzez optymalną regulację ładowania zgodnie z wymaganiami operacyjnymi danego autobusu. Usługa cyfrowa dla flot autobusów elektrycznych działa niezależnie od infrastruktury ładowania i pozwala szybko oraz łatwo zapewnić precyzyjną gotowość operacyjną floty autobusów elektrycznych. Obejmuje to również wybór rodzaju wstępnego przygotowania, takiego jak ogrzewanie, chłodzenie lub wentylacja. Pojazd jest wstępnie kondycjonowany w zajezdni, tak aby mógł rozpocząć dzień dobrze przygotowany. Oznacza to, że wszystkie akumulatory są naładowane na czas w momencie rozpoczęcia użytkowania, a wnętrze jest już wstępnie nagrzane lub schłodzone do żądanej temperatury. Dzięki zdalnej kontroli ładowania akumulatory da się ładować delikatniej, a od samego początku dostępna jest większa ilość energii, co umożliwia dłuższe cykle.

Firmom autobusowym posiadającym flotę mieszaną, które nie korzystają z portalu Omniplus On, Omniplus oferuje także indywidualnie rezerwowane pakiety Omniplus On Data Package, pozwalające na integrację danych pojazdów z autobusów Mercedes-Benz i Setra z istniejącymi systemami zarządzania i kontroli floty innych firm .

Jako jeden z pierwszych producentów pojazdów w Europie Daimler Buses oferuje swoim klientom interfejs danych do zdalnego monitorowania autobusów, certyfikowany zgodnie z jednolitym międzynarodowym standardem ITxPT: wirtualny interfejs danych TiGR (Telediagnostyka inteligentnego garażu w czasie rzeczywistym). Dzięki zharmonizowanemu interfejsowi z jednolitym protokołem transmisji firmy transportowe mogą teraz uprościć analizy pojazdów i uzyskać jednorodną bazę danych dla całej floty.

 

     Tekst: Jarosław Brach

     Zdjęcia: Producent