Począwszy od końca 2026 roku, Norwegia odbierze prawie 300 kolejnych wojskowych zmilitaryzowanych ciężarówek TG3 MIL 8×8 o wartości ponad 150 milionów EUR. Umowę w dniu 31 maja 2023 roku podpisali w Oslo Gro Jeare, dyrektor Norweskiej Agencji Materiałów Obronnych (NDMA) oraz Michael Wittlinger, prezes zarządu Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV).

Pod względem wolumenu jest to jak dotąd największy pojedynczy odbiór ciężarówek w ramach umowy ramowej zawartej między Rheinmetall, Norwegią i Szwecją. Pakiet przeznaczony dla norweskich sił zbrojnych obejmuje wiele wariantów pojazdów, w tym pojazdy z hakowym systemem załadowczym, pojazdy specjalne z systemami żurawi i hakowych urządzeń załadunkowych oraz przyczepy i platformy. Głównym celem tych samochodów będzie zwiększenie zdolności transportowych i operacyjnych norweskiego wojska. Ostatnie zamówienie stanowi mniej niż połowę niezbędnych pojazdów logistycznych objętych umową ramową, co oznacza, że prawdopodobne są kolejne zamówienia ze strony Norwegii i innych krajów skandynawskich.

Michael Wittlinger deklaruje „Postrzegamy to kolejne zamówienie jako wyraźny dowód profesjonalnej i partnerskiej współpracy w ostatnich latach oraz konkurencyjnej wydajności naszych produktów. Uważamy, że fakt, że coraz więcej sił zbrojnych NATO wybiera nasze pojazdy TG i HX, stanowi ważny krok w kierunku większej interoperacyjności i odporności. Bardzo poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za dostarczanie najlepszych możliwych systemów”.

Korzenie projektu sięgają 2008 roku, kiedy to komitet norweskich wojskowych sporządził listę specyfikacji dla nowych wojskowych pojazdów logistycznych. Norwegia udzieliła Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) zgody w 2013 roku. Następnie 31 marca 2014 roku NDMA i jej odpowiednik w Szwecji, agencja zamówień FMV w Sztokholmie, zawarły umowę ramową z RMMV na dostawę wojskowych pojazdów logistycznych, która bazowo obowiązuje do 2025 roku. Z tym wiąże się dodatkowa umowa obejmująca długoterminowe wsparcie serwisowe ze strony RMMV.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent