Renault Trucks i Grupa Jacky Perrenot, główni gracze w sektorze transportu, łączą siły, aby zmienić kształt dostaw miejskich. Obaj partnerzy wprowadzają na rynek innowacyjne, inteligentne rozwiązanie logistyczne, obiecujące znaczne korzyści w zakresie bezpieczeństwa, wpływu na środowisko i produktywności.

Kierując się tą samą ambicją zapewnienia zrównoważonych, wydajnych rozwiązań w zakresie mobilności w miastach, długoletni partnerzy Renault Trucks i Grupa Jacky Perrenot połączyli swoją wiedzę, aby zaprezentować podwójną innowację, która na nowo definiuje logistykę miejską. To innowacyjne rozwiązanie, łączące w sobie wykorzystanie kontenerów mobilnych w miejsce tradycyjnych palet oraz wdrożenie ekskluzywnego, zautomatyzowanego systemu załadunku i rozładunku.

Przekształcenie logistyki miejskiej

Renault Trucks i Grupa Jacky Perrenot na nowo odkrywają logistykę miejską, wyposażając zabudowę chłodniczą w pełni elektrycznej 26-tonowej ciężarówki Renault Trucks E-Tech D Wide w system karuzelowy opracowany przez ACTEMIUM – markę VINCI Energies dedykowaną przemysłowi. System ten utrzymuje kontenery przewożące towar, który ma zostać dostarczony, w ten sposób zastępując konwencjonalne palety. Te mobilne kontenery, dostępne w różnych konfiguracjach, w tym jako tzw. suche skrzynie, rolki izotermiczne lub z siatki drucianej, dzięki zautomatyzowanemu systemowi przygotowania, załadunku i rozładunku są automatycznie prezentowane kierowcy w miejscu docelowym. Przy tym zintegrowany system komputerowy zapewnia identyfikowalność kontenerów i optymalizuje planowanie tras, w szczególności koncentrując się na przewidywaniu faz załadunku i rozładunku w momencie zbliżania się do sklepu. Ta dodatkowa pomoc będzie korzystna dla klientów przy planowaniu dostaw. Ta innowacja przekłada się więc na znaczną poprawę dla wszystkich zaangażowanych stron. M.in. znaczną poprawę warunków pracy odczują kierowcy. Po pierwsze, system oszczędza im konieczności wielokrotnego wchodzenia i schodzenia z ciężarówki oraz potrzebę zapinania pasów i sztauowania ładunków. Po drugie, eliminuje ryzyko związane z obsługą palet i tylną klapą pojazdu. Usuwając wymagające fizycznie zadania i upraszczając procesy, kierowcy mogą skupić się na ogólnym zarządzaniu dostawą.

Ponadto połączenie elektrycznego podwozia Renault Trucks E-Tech D Wide i zautomatyzowanego systemu przekłada się na znaczną redukcję czasu załadunku i rozładunku – szacowaną na 30%, w ten sposób poprawiając produktywność i łagodząc zatory miejskie poprzez skrócenie czasu postoju ciężarówki zaparkowany na drodze publicznej. Gwarantuje również rozwiązanie dostaw bez hałasu i emisji dla mieszkańców miast.

Grupa Jacky Perrenot będzie pierwszym operatorem transportowym, który począwszy od 2024 roku skorzysta z tego rozwiązania, opracowanego wspólnie z Renault Trucks, ACTEMIUM i Frappa. Powyższe stanowi znaczący krok naprzód w ewolucji dostaw miejskich i związanych z nimi ograniczeń, potwierdzający zaangażowanie partnerów w zrównoważony i wydajny transport oraz logistykę.

 

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent