W drodze na europejską trasę mającą na celu udowodnienie wykonalności elektromobilności w przypadku transportu na duże odległości, elektryczna i elektroluminescencyjna ciężarówka Renault Trucks Diamond Echo w widoczny sposób zatrzymała się na nowej stacji ładowania przeznaczonej dla pojazdów ciężarowych, a następnie udała się na inną stację Milence w Holandii, usytuowaną w Venlo. Ten ważny krok pokazuje zaangażowanie Renault Trucks w logistykę niskoemisyjną i wsparcie dla rozwoju sieci ładowania dedykowanej pojazdom elektrycznym.

 

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent