Scania stawia na rozwój wraz z ekosystemu start-upów w Chinach i scementowanie długoterminowej współpracy z lokalnym rynkiem. Wszyscy takie przedsięwzięcia mają tę samą misję – uczynić Scanię bardziej przedsiębiorczym przedsiębiorstwem, aby zabezpieczyć organizację na przyszłość.

Układanie podbudowy

Chiny, druga co do wielkości gospodarka na świecie, stanowią żyzny grunt dla innowacyjnych start-upów. Dlatego Scania zakłada biuro w Szanghaju, które zapewni informacje i możliwości pozwalające na wzmocnienie obecności Scanii na konkurencyjnym rynku. W tym celu gromadzi się wiedzę na temat lokalnego rynku: angażuje, rozumie i ocenia ich sukcesy miejscowych firm. Poszukuje się firm zewnętrznych, które mogłyby ulepszyć, uzupełnić lub zakłócić ofertę rozwiązań Scanii. Kwestia dotyczy m.in określenia kosztów i korzyści realizacji tego typu programów – w kontekście chińskim, gdzie rząd odgrywa większą rolę, a przedsiębiorcy mogą w większym stopniu polegać na rynku lokalnym. Może to odnieść sukces, jeśli będzie się dysponować zasobami i możliwościami niezbędnymi do prowadzenia działań.

Aby zapewnić sukces start-upom, konieczne jest budowanie partnerstw i sieci innowacji, a wiedza branżowa i obecność koncernu na całym świecie to cenne aktywa, mogące służyć temu celowi. Ekosystem start-upów w Chinach ma dwukrotnie większą produkcję niż w Europie, więc perspektywy są jasne. Aby wykorzystać ten potencjał, trzeba zarządzać dynamiką lokalnego rynku. Poprawa współpracy

Co ważne, w Chinach różne podmioty, od sektora publicznego po prywatny, cechują się dużą szybkością prowadzenia działalności. Szczególnie zwracają uwagę podejście do współpracy oraz pozytywna otwartość na pomysły i wkład z zewnątrz. Widać wartość pracy ze społecznością chińską i pragnie rozwijać tę sieć. Tym bardziej, że praca w Chinach w ciekawych czasach to świetna zabawa, gdyż dzisiejsza sytuacja makroekonomiczna jest wyjątkowa. Scania podjęła duże zobowiązania w fabryce w Rugao i w organizacji panuje taka determinacja.

Bez wątpienia prowadzenie biznesu i praca w Azji różni się od Europy. Istnieje także potrzeba dostosowania się do różnorodności kulturowej i barier językowych. Okazywanie szacunku i posiadanie odpowiedniego nastawienia jest niezbędne do zdobycia zaufania ludzi w ramach długoterminowej współpracy.

 

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent