Przejście na zrównoważony transport wykracza poza wymianę jednego pojazdu na inny. Wymaga to również nowej współpracy międzybranżowej, takiej jak ta dalekowzroczna inicjatywa mająca na celu wprowadzenie na rynek ciężkich pojazdów elektrycznych do transportu produktów IKEA w Portugalii.
Pod koniec czerwca przewoźnik KLOG wdroży pierwszy z kilku pojazdów akumulatorowo-elektrycznych Scania do transportu produktów IKEA z fabryki IKEA Industry w Paços de Ferreira do portu Porto w Leixões i do sklepów IKEA. Ta przełomowa współpraca i przejście na energię elektryczną są wynikiem dyskusji zainicjowanych przez IKEA Supply Chain Operations oraz Scania Group w 2023 roku. Są to odważne pierwsze kroki na rynku portugalskim, gdzie elektryfikacja transportu ciężkiego stanowi wyzwanie, a rozwój lokalnej infrastruktury wciąż pozostaje na wczesnym etapie. Podobne przejścia elektryfikujące transport produktów IKEA mają też miejsce w południowej Francji i Polsce.
Przejście na napęd elektryczny w Portugalii stało się ekonomicznie i praktycznie możliwe dzięki obliczeniom tras, zużycia energii i czasu ładowania pojazdu akumulatorowo-elektrycznego. IKEA Industry wdroży rozwiązanie typu pick-and-drop, w ramach którego przyczepa pojazdu zostanie pozostawiona w magazynie i zastąpiona inną załadowaną, aby zmaksymalizować czas sprawności pojazdu i uniknąć pustych przebiegów. Rozwiązania do ładowania zostaną dostarczone w porcie przez portugalski zarząd portu w Leixões (APDL), a IKEA oczekuje ich w fabryce IKEA Industry.
Dariusz Mroczek, kierownik kategorii ds. transportu w IKEA Supply Chain Operations, mówi „Aby móc dokonać rzeczywistej zmiany w kierunku dekarbonizacji transportu, musimy współpracować w całym łańcuchu wartości. Dzisiejsze ogłoszenie jest doskonałym przykładem tego, jak ograniczamy emisję gazów cieplarnianych i wspólnie znajdujemy skalowalne rozwiązania”. Evalena Falck, dyrektor ds. strategicznego zarządzania klientami w Scanii, wskazała „W Scanii za cel postawiliśmy sobie napędzanie przejścia na zrównoważony system transportu. Chociaż technologia zrównoważonego transportu jest już gotowa, jej wdrożenie i skalowanie często wymaga połączenia odpowiednich podmiotów. Ta współpraca pokazuje, jak można to zrobić w praktyce, i mam nadzieję, że zainspiruje innych do pójścia w te ślady”. Egídio Lopes, Dyrektor Zarządzający KLOG, podkreślił „Historia jest pisana i jesteśmy oczywiście niezmiernie dumni, że jako jedni z pierwszych w Portugalii obsługujemy zelektryfikowane przewozy ładunków. Naszą wizją jest bycie rozpoznawalnym na rynku międzynarodowym jako wiodąca firma logistyczna oferująca doskonałość usług, konsekwentnie zapewniająca naszym klientom wysokie standardy jakości oraz promująca odpowiedzialne praktyki biznesowe i środowiskowe”. João Neves, Prezes Zarządu APDL (Zarząd Portu Douro, Leixões i Viana do Castelo), dodał zaś „Prowadzona przez nas działalność portowa ma znaczący bezpośredni wpływ na portugalską gospodarkę. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i staramy się być wiodącą siłą w przejściu do przyszłości neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, szczególnie poprzez umożliwienie transportu zelektryfikowanego”.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent