Podczas wewnętrznych testów w Wörth am Rhein specjaliści Mercedes-Benz Trucks po raz pierwszy ładują e-ciężarówkę mocą 1000 kilowatów. Nowo zdefiniowany standard ładowania Megawatt (MCS) wchodzi w fazę wdrażania.
Konstruktorzy z Mercedes-Benz Trucks pomyślnie naładowali po raz pierwszy prototyp eActrosa 600, który został zaprezentowany w zeszłym roku, na – opracowanej we własnym zakresie – stacji ładowania o mocy jednego megawata, zlokalizowanej w centrum testowym w Wörth am Rhein. Mercedes-Benz Trucks aktywnie zaangażował się w rozwój nowego, ogólnobranżowego standardu ładowania MCS. MCS odgrywa szczególnie kluczową rolę w kwestii dalszego rozwoju sieci publicznych stacji ładowania wzdłuż ważnych osi transportowych. Rainer Müller-Finkeldei, dyrektor działu inżynierii produktu Mercedes-Benz Trucks, stwierdził „Nasi specjaliści wprowadzili nowo zdefiniowany standard MCS do e-ciężarówki w najkrótszym czasie z pełną mocą ładowania – wyjątkowe osiągnięcie inżynieryjne. Klienci mający wysokie wymagania co do zasięgu i dostępności pojazdów odniosą w przyszłości szczególne korzyści z ładowania megawatami o mocy 1000 kilowatów”. Peter Ziegler, dyrektor działu komponentów do ładowania elektrycznego w Mercedes-Benz Trucks, dodał zaś „Pierwszy udany test ładowania megawatowego naszej e-ciężarówki to ogromny krok naprzód. W branży moc ładowania przekraczającą 700 kilowatów nazywana jest już ładowaniem MCS. Rozumiemy jednak, jak ważne jest, aby nasi klienci mogli ładować eActrosa 600 pełnymi 1000 kilowatami, a tym samym czerpać korzyści z krótkich czasów ładowania przy dużym zasięgu. Pracujemy teraz pełną parą, aby technologia MCS w naszym eActrosie 600 osiągnęła dojrzałość seryjną”.
Udoskonalenie technologii MCS do produkcji seryjnej
W przyszłości praca inżynierów ds. rozwoju w Mercedes-Benz Trucks będzie obejmować dalsze testowanie interfejsu komunikacyjnego między pojazdem a stacją ładowania, zdefiniowanego w ramach standaryzacji MCS, oraz ciągły rozwój prototypowych komponentów do dojrzałości seryjnej. Rozpoczęcie produkcji seryjnej eActrosa 600 zaplanowano na koniec 2024 roku. Oprócz ładowania CCS z mocą do 400 kW, eActros 600 będzie później umożliwiał ładowanie megawatowe przy pełnej mocy 1000 kilowatów, gdy tylko będzie dostępne. W tym celu klienci mogą zamówić instalację wstępną. W tych modelach ma być możliwość doposażenia w technologię MCS.
Ładowanie megawatowe jest szczególnie interesujące w przypadku publicznej infrastruktury ładowania
Wysoka pojemność akumulatora wynosząca ponad 600 kilowatogodzin – stąd oznaczenie modelu 600 – oraz nowa, szczególnie wydajna elektryczna oś napędowa opracowana przez sam koncern, umożliwiają eActrosowi 600 osiągnięcie zasięgu 500 kilometrów[1] bez pośredniego ładowania. Oznacza to, że e-ciężarówka będzie w stanie przejechać znacznie ponad 1000 kilometrów dziennie. Jest to możliwe dzięki pośredniemu ładowaniu podczas ustawowo przewidzianych przerw dla kierowcy – nawet bez ładowania megawatowego.
Około 60 procent długodystansowych jazd klientów Mercedes-Benz Trucks w Europie i tak jest krótszych niż 500 kilometrów, co oznacza, że w takich przypadkach wystarczy infrastruktura ładowania w bazach oraz w punktach załadunku i rozładunku. W przypadku wszystkich innych zastosowań ciągła rozbudowa publicznej infrastruktury ładowania jest niezbędna, aby elektryczny samochód ciężarowy stał się opłacalny w transporcie dalekobieżnym w całej Europie. Ładowanie megawatowe ma ogromny potencjał, szczególnie w przypadku tak wymagających zastosowań.

[1] Zasięg został zdefiniowany wewnętrznie w określonych warunkach testowych, po wstępnym przygotowaniu ciągnika siodłowego 4×2 tworzącego zestaw o całkowitej masie holowanej 40 t przy temperaturze zewnętrznej 20°C w transporcie długodystansowym i może odbiegać od wartości określonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2400.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent