Na zlecenie firmy logistycznej Fahrner na trasie B462 w północnym Schwarzwaldzie ruszył niedawno akumulatorowo-elektryczny Mercedes-Benz eActros 600. W ramach projektu „eWayBW” pod przewodnictwem Ministerstwa Transportu Badenii-Wirtembergii prototyp niemal seryjnej e-ciężarówki jest wdrażany obok ciężarówki trakcyjnej innego producenta w celu porównania obu tych technologii. Dla tego porównania eActros 600 transportuje produkty papierowe na dystansie około 18 kilometrów pomiędzy papierniami w Gernsbach-Obertsrot a lokalizacją logistyczną firmy Fahrner w Kuppenheim, pokonując dziennie około 220 km. eActros 600 jest ładowany przez noc w stacji ładowania, która na czas trwania projektu została zainstalowana w zakładzie Fahrnera.
Daimler Truck nie planuje rozwoju ciężarówek sieciowych – trakcyjnych – zasilanych z napowietrznej sieci trakcyjnej. W swojej strategii dotyczącej pojazdów producent opiera się bowiem na akumulatorach i wodorze, czyli na technologiach napędowych lokalnie neutralnych pod względem emisji CO2, które można elastycznie wdrażać. Martin Daum, dyrektor generalny Daimler Truck AG, stwierdził „Wyraźnie jesteśmy zaangażowani w realizację celów klimatycznych. Aby osiągnąć te cele, polityka i przemysł muszą skoncentrować się na technologiach, które naprawdę wyznaczają kierunki rozwoju bezemisyjnego transportu. Tylko w ten sposób możemy zapewnić efektywne wykorzystanie naszych zasobów i budżetów. W ostatnich latach udało się nam wypuścić na drogi ponad 6000 e-ciężarówek, z których każda codziennie pracuje dla naszych klientów. eActros 600, model, który w porównaniu technologii ma konkurować z pojazdami trakcyjnymi, to nasz pierwszy akumulatorowo-elektryczny pojazd do transportu dalekobieżnego. Od rozpoczęcia sprzedaży pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy już ponad 1000 stałych zamówień. To pokazuje, że dzięki naszej strategii jazdy podążamy właściwym kursem. Jesteśmy przekonani, że nasz eActros 600 sprawdzi się na trasie w Dolinie Murgtal.”
Niezależnie od „eWayBW” Daimler Truck od 2019 roku z sukcesem porusza się po drodze B462 z różnymi generacjami akumulatorowo-elektrycznego eActrosa – od pierwszego prototypu aż do wersji seryjnej wariantu eActros 300 do transportu dystrybucyjnego – w różnych praktycznych zastosowaniach w logistyce firmy Schmitt.
Mercedes-Benz eActros 600 w produkcji seryjnej
Wysoka pojemność akumulatora wynosząca ponad 600 kilowatogodzin – stąd oznaczenie modelu 600 – oraz nowa, szczególnie wydajna elektryczna oś napędowa opracowana przez sam koncern, umożliwiają e-ciężarówce osiągnięcie zasięgu 500 kilometrów[1] bez pośredniego ładowania. Oznacza to, że eActros 600 będzie w stanie przejechać znacznie ponad 1000 kilometrów dziennie. Jest to możliwe dzięki pośredniemu ładowaniu podczas przewidzianych prawem przerw dla kierowcy – nawet bez ładowania megawatowego (MCS). Oprócz ładowania CCS z mocą do 400 kW eActros 600 będzie później umożliwiał ładowanie megawatowe. W kwietniu programiści z Mercedes-Benz Trucks pomyślnie po raz pierwszy naładowali prototyp eActrosa 600 na stacji ładowania o mocy jednego megawata w wewnętrznym centrum rozwoju i testowania w Wörth am Rhein. Klienci mogą zamówić instalację wstępną dla MCS. Gdy tylko technologia MCS stanie się dostępna i ujednolicona u producentów, planuje się, że będzie można ją zamontować w pierwszych modelach eActrosa 600. Na odpowiedniej stacji ładowania o mocy wyjściowej około jednego megawata akumulatory można naładować od 20 do 80 procent w ciągu około 30 minut.[2]
W kwestii rentowności operatorów flot, to elektryczna ciężarówka ma wyznaczyć nowe standardy, w dłuższej perspektywie zastępując większość pojazdów z silnikiem Diesla w ważnym segmencie transportu długodystansowego. Sednem koncepcji Mercedes-Benz Trucks w zakresie akumulatorowo-elektrycznego transportu dalekobieżnego jest zaoferowanie klientom całościowego rozwiązania obejmującego technologię pojazdu, doradztwo, infrastrukturę ładowania i usługi.
Rozpoczęcie produkcji seryjnej planowano na koniec 2024 roku. Oprócz ciągnika siodłowego, od momentu wprowadzenia na rynek Mercedes-Benz Trucks będzie produkować warianty podwoziowe eActrosa 600, oferując klientom dalsze możliwe zastosowania transportu elektrycznego.

[1] Zasięg został określony wewnętrznie w określonych warunkach testowych, po wstępnym przygotowaniu z ciągnikiem siodłowym 4×2 o całkowitej masie holowanej 40 t przy temperaturze zewnętrznej 20°C w transporcie długodystansowym i może odbiegać od wartości określonych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2400.

[2] Na podstawie wewnętrznych symulacji, ponieważ obecnie opracowywana jest wiążąca i jednolita norma dotycząca systemu ładowania megawatów (MCS).

 

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent