Efektywna i opłacalna logistyka dzięki bezemisyjnym pojazdom elektrycznym nowej generacji
Ford Trucks, który przyspieszył swoje wysiłki badawczo-rozwojowe, aby być liderem w zakresie bezemisyjnych rozwiązań transportu elektrycznego przyszłości, przyczynia się do wydajnej i taniej logistyki dzięki nowej generacji elektrycznych ciężarówek w ramach projektu NextETRUCK.
NextETRUCK, będący jednym z najczęściej wspieranych projektów w branży, któremu przyznano dotację w wysokości 2 mln EUR z funduszu badawczo-rozwojowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa”, będzie sterował branżą logistyczną, kształtując projekty Ford Trucks w zakresie elektrycznych ciężkich pojazdów użytkowych.
Ford Trucks, globalna marka pojazdów ciężarowych, która opracowuje innowacyjne i zrównoważone rozwiązania dzięki swojej wiedzy inżynieryjnej oraz badawczo-rozwojowej, przyspiesza realizację projektu NextETRUCK, aby przewodzić przyszłości transportu o zerowej emisji w sektorze ciężkim. Koncern opracuje bezemisyjną elektryczną ciężarówkę o największej ładowności w swojej klasie i znacznie zmniejszonej masie. Aktywny udział podmiotu w projekcie NextETRUCK podkreśla bowiem najnowsze innowacje oraz badania badawczo-rozwojowe w dziedzinie technologii pojazdów elektrycznych i przyczynia się do poszerzenia portfolio produktów o zaawansowane, wydajne i zrównoważone rozwiązania transportowe. Oczekuje się, że w nadchodzących latach sektor transportu komercyjnego, który jest w dużym stopniu uzależniony od paliw kopalnych i odpowiada za 37% emisji dwutlenku węgla, będzie nadal się rozwijał. Unia Europejska, która wspiera zrównoważoną politykę przeciwdziałania globalnemu ociepleniu, dąży do osiągnięcia gospodarki bezemisyjnej do 2050 roku. Elektryfikacja pojazdów i flot wyróżnia się jako kluczowa strategia dekarbonizacji sektora. Unia Europejska wspiera projekt NextETRUCK, będący częścią programu Horizon Innovations Actions w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu.
W ramach projektu NextETRUCK, który zmieni technologię lekkiego podwozia, 16-tonowa lekka platforma do ciężarówek elektrycznych, która ma zostać zbudowana przez Ford Trucks, będzie testowana w rzeczywistych warunkach przez sześć miesięcy, jeżdżąc tam i z powrotem pomiędzy Fabryki Forda Otosan i przekażą informacje na temat jego wyników, które będą stanowić wytyczne dla branży logistycznej. Ford Trucks dokładnie zbada technologie lekkich podwozi, aby zwiększyć efektywność wagową elektrycznej ciężarówki i poprawić ogólne osiągi pojazdu.
Projekt NextETRUCK dostarczy także informacji, które posłużą branży logistycznej za pomocą przeprowadzonych testów. Projekt koncentruje się na stworzeniu elektrycznej ciężarówki, która wyróżniałaby się zmniejszoną masą, zaawansowanym zarządzaniem temperaturą i integracją akustycznego systemu ostrzegania pojazdu (AVAS). Ponadto projekt obejmuje zdobycie wiedzy specjalistycznej w zakresie narzędzi architektury zorientowanej na usługi (SOA) w celu usprawnienia operacji floty, efektywnego zarządzania ładowaniem i przewidywania optymalnych tras. Projekt NextETRUCK obejmuje również istotne zmiany, takie jak aktualizacja części EPE, stworzenie innowacyjnego systemu zarządzania temperaturą, przeprojektowanie podwozia, nowe wsporniki, ulepszenia oprogramowania i modyfikacje kabiny.
Konsorcjum NextETRUCK, zorganizowane w centrum badawczo-rozwojowym Forda Otosan w Stambule, zgromadziło 18 firm z 9 różnych krajów i łącznie 32 uczestników. Na spotkaniu konsorcjum zespół projektowy został poinformowany o obecnym etapie realizacji projektu i przyszłych pracach oraz dokonano przeglądu procesu. Chociaż wszystkie trwające aktywne prace posuwają się do przodu, poczyniono też postęp w zakresie planów i zarysów pilotażowych związanych z telematyką pojazdów, zarządzaniem temperaturą, narzędziami do analizy pojazdów i zasięgiem. Następne spotkanie oceniające śródokresowo konsorcjum odbędzie się w lutym 2024 roku w Brukseli.

   Tekst: Jarosław Brach

   Zdjęcia: Producent