Pod koniec kwietnia 2023 roku w Sargans odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy park ładowania pojazdów elektrycznych we współpracy Käppeli Logistik i Scania Schweiz AG. W międzyczasie prace budowlane rozpoczęły się i zdynamizowały, a na początku listopada nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu.
Od początku maja na terenie bazy Käppeli Logistik AG w Sargans obserwuje się stały wzrost aktywności budowlanej. Nie było dnia bez wykopania nowego rowu w celu ułożenia rur lub stworzenia nowego fundamentu. Pomimo skrupulatnych prac przygotowawczych i planowania, w trakcie budowy oczywiście nadal występowały nieprzewidywalne wyzwania. Niemniej zawsze patrzyli pozytywnie w przyszłość i są niezwykle zadowoleni z postępu rozbudowy, gdyż udało się ją przeprowadzić bez większych incydentów, a przede wszystkim bez większych zakłóceń w codziennej pracy.
Oprócz ogólnych prac budowlanych Käppeli Logistik AG musiał intensywnie pracować nad wdrożeniem własnej strategii środowiskowej. Certyfikat ISO 14001 został pomyślnie ukończony. Ponadto, jako członek GS1, obecnie intensywnie pracuje nad wdrożeniem inicjatywy „Lean and Green” i jego celem jest zdobycie pierwszej gwiazdki w przyszłym roku. Jednak nie tylko w biurach i na piętrach trwają prace nad zrównoważoną przyszłością. Pierwsze powierzchnie dachowe zostały już wyposażone we własny system fotowoltaiczny, dzięki czemu obecnie osiągana jest moc szczytowa na poziomie 385 kWh.
Podobnie jak w przypadku ciężkich pojazdów użytkowych, dużą uwagę poświęcono autom elektrycznym przy wszystkich zakupach nowych i zastępczych pojazdów firmowych, a procesy pracy we wszystkich obszarach zmierzały w kierunku pracy cyfrowej. Wszystkie kroki, których nie da się wdrożyć z dnia na dzień, ale które mają ogromne znaczenie, aby dzisiaj wyznaczyć kurs na jutro i oczywiście muszą dawać przykład.
Jak dotąd, dzięki pierwszym dwóm elektrycznym ciężarówkom w użyciu, można uzyskać coraz więcej faktów i liczb z różnych obszarów zastosowań. Pierwsza e-ciężarówka jest w użyciu już od ponad dwóch lat i w tym czasie przejechała znacznie ponad 170 000 kilometrów. Drugi ciężki pojazd użytkowy jest w użyciu od lutego 2023 roku i w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy przejechał już 60 000 kilometrów. Wciąż każdego dnia podmiot zbiera doświadczenia, analizuje możliwe wyzwania, wyciąga z nich wnioski i każdego dnia dąży do poprawy poprzez ciągłe procesy doskonalenia.
Całe doświadczenie, które można obecnie zdobyć i w rezultacie ulepszać procesy, przyniesie korzyści też pierwszym dużym Scaniom, gdy zostaną dostarczone na początku 2024 roku. Zamówione podwozie Scania BEV 45S B 6×2 NB i ciągniki siodłowe 45S A 4×2 NB są już oczekiwane w Käppeli Logistik AG, gdyż co tydzień pojawiają się nowe zlecenia transportowe, które można zrealizować elektrycznymi pojazdami użytkowymi. Im lepiej można przygotować ich wykorzystanie, tym sprawniej będzie później funkcjonować cała logistyka transportu.
Niemniej oprócz logistyki pojazdów należy zwrócić uwagę na zadania poprzedzające i końcowe. Cechą szczególną pozostaje tutaj głównie brak doświadczenia na rynku. Przeszłość pokazała, żenawet dzisiaj bezpośredniej informacji zwrotnej od kierowcy nie da się zastąpić obliczeniami i teoretycznym planowaniem. Ponadto Käppeli Logistik uważa za niezwykle cenne aktywne wspieranie kierowców na drodze do elektromobilności i transportu zelektryfikowanego.
Poza pojazdami i kierowcami należy wziąć pod uwagę harmonogram. Dyspozytor stanowi interfejs pomiędzy klientem a kierowcą. Elastyczny i funkcjonujący system wysyłkowy, przyjmujący zamówienia odbiorców, przetwarza je i może zaoferować klientowi najlepsze możliwe i najszybsze możliwe rozwiązanie, lecz musi obecnie stawić czoła wyzwaniom stojącym przed eTrucks i uwzględniać dostępną infrastrukturę ładowania na trasach dostaw. Zadanie, przed którym stoi nie tylko Käppeli Logistik, ale wszystkie firmy transportowe. Dlatego ważne jest, aby tutaj dążyły one do wspólnej drogi.
Kolejny kamień milowy w szwajcarskim planie działania w zakresie eMobility firm Käppeli Logistik AG i Scania Schweiz AG został właśnie ukończony wraz z oficjalnym otwarciem pierwszego parku ładowania eTruck w Sargans na początku listopada. Ale plan działania nie zostanie po prostu zamknięty, ale strony będą nadal współpracować nad jego ciągłym rozwojem i dalszym rozszerzaniem

Elektromobilność w ciągu najbliższych kilku lat.
Dopóki pierwsze pojazdy Scania BEV w designie Käppeli nie ukończą swoich pierwszych tras dostawczych, stacja ładowania eTruck przejdzie wstępne testy wydajności i będzie teraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych firm transportowych.

    Tekst: Jarosław Brach

    Zdjęcia: Producent