Informacje o firmie
Nazwa Nysa w sferze motoryzacyjnej nieodparcie kojarzy się z lekkimi autami
dostawczymi, jakie przez kilka dekad – w latach 1958-2003 – powstawały w tym
mieście. Obecnie marka ta powraca – stoi za nią polska firma, zarejestrowana we
Wrocławiu, o całkowicie polskim kapitale, która właśnie pod marką Nysa przygotowuje
się do uruchomienia produkcji nowoczesnych, w pełni elektrycznych samochodów
dostawczych, o wielu innowacyjnych i unikatowych rozwiązaniach technicznych.
Firma o nazwie Nysa Zakład Pojazdów S.A. powstała w lutym 2014 roku w wyniku
wieloletniej działalności spółki Smirnow Truck, która świadczy usługi serwisowe
samochodów osobowych oraz ciężarowych do 12 ton. W czasie rozwoju serwisu
powstała koncepcja wprowadzenia na rynek własnego wariantu auta dostawczego.
Rezultatem było utworzenie nowej spółki pod nazwą właśnie Nysa Zakład Pojazdów
S.A. Świadczy ona usługi konstruktorskie, a od 2016 roku rozpoczęła działania
badawczo-rozwojowe. Obejmowały one testy połączeń klejonych oraz prace
projektowe lekkiego nadwozia kontenerowego do samochodów dostawczych. Od
2019 roku nazwa Nysa Zakład Pojazdów S.A. jest nazwą w pełni zastrzeżoną –
podmiot ma więc wyłączność na używanie marki Nysa i w prostej linii stanowi
następcę dawnych zakładów produkcji aut dostawczych, zlokalizowanych w mieście
Nysa.
W samym obszarze budowy nowoczesnego lekkiego polskiego dostawczego pojazdu
w pełni elektrycznego Nysa Zakład Pojazdów S.A. postawiła na przygotowanie
projektu całkowicie od podstaw. W tym celu realizuje wielotorowe, powiązane ze sobą
posunięcia. Rozwija program
w oparciu o zasoby własnego, stale rozbudowywanego działu konstrukcyjnego.
Jednocześnie, doskonale zdając sobie sprawę ze stojących wyzwań, stawia na
współpracę z najlepszymi partnerami zewnętrznymi. Dlatego, wiedząc, że
powodzenie całego pomysłu w znacznej mierze zależy od zdolności do
przedstawienia ciekawych technologii i układów, doszło do nawiązania współpracy
m.in. z wrocławskimi uczelniami wyższymi, a głównie z Politechniką Wrocławską, oraz
z Instytutami Łukasiewicza, a w szczególności z Górnośląskim Instytutem
Technologicznym i firmami z obszaru zaawansowanych technologii.
Realizując tak ambitne przedsięwzięcie, spółka Nysa Zakład Pojazdów S.A. bazuje na
kapitale własnym wspartym finansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Spółka otrzymała
z Unii Europejskiej dofinansowanie do dwóch projektów tj.:
• „Nysa. Ultralekki modularny pojazd ciężarowy zasilany energią elektryczną”
realizowany w ramach działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi
priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorców”, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wyniosła 9 442 544
PLN, w tym wkład własny firmy Nysa Zakład Pojazdów S.A. to 2 244 945,20 PLN. W
wyniku realizacji projektu powstał prototyp ciężarowego pojazdu o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3500 kg. W chwili obecnej firma prowadzi działania związane z
komercjalizacją wyników badań, oferując kompletne i w pełni funkcjonalne podwozie
dla elektrycznego pojazdu dostawczego. Oparta na ramie, modułowa konstrukcja
nośna zapewnia możliwość montażu dowolnej zabudowy oraz stworzenie całej
rodziny pojazdów o różnych rozstawach osi i zmiennej liczbie baterii w zależności od
zastosowania. Przednie zawieszenie, dwuwahaczowe z resorem poprzecznym i
amortyzatorami przykręcanymi do podłużnic ramy, umożliwia łatwą integrację
podwozia z kabiną, której konstrukcja nie musi zawierać mocowań dla elementów
układu zawieszenia. Opracowane i homologowane podwozie zawiera kompletne
układy: zawieszenia, hamulcowy, kierowniczy i napędowy wraz z bateriami
trakcyjnymi wysokiego napięcia. Platforma jezdna ma kompletną instalację
elektryczną oraz nowoczesny, w pełni funkcjonalny system infotainment wyposażony
w ciekłokrystaliczny zestaw wskaźników.

• „Uniwersalny elektryczny zestaw napędowy do pojazdów elektrycznych z
modułowym zasobnikiem baterii (eKIT)” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu oszacowano na
kwotę 7 467 001,00 PLN, w tym wkład własny Nysa Zakład Pojazdów SA to 1 875
401,89 PLN. Projekt w chwili obecnej jest w końcowej fazie realizacji, a jego celem
głównym jest budowa zintegrowanego układu napędowego (eKIT) i jego
komercjalizacja.
Informacje o pojeździe
Celem projektu „Nysa. Ultralekki modularny pojazd ciężarowy zasilany energią
elektryczną” było zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie pięciu prototypów
elektrycznego auta dostawczego. Projekt obejmował również opracowanie
zaawansowanych technologii wytwarzania modułowych ram konstrukcyjnych oraz
ram hybrydowych wykonanych
z materiałów kompozytowych. Wprowadzone tu zaawansowane technologie
wytwarzania cechują się unikatowym sposobem modularnego łączenia komponentów
z zachowaniem wymaganej wytrzymałości doraźnej oraz ram nośnych pojazdów.
Obniżenie masy własnej i modularyzacja umożliwi zastosowanie zasilania wyłącznie
elektrycznego oraz pozwoli na redukcję kosztów wytwarzania poprzez zwiększenie
zakresu odzyskiwania materiałów w procesie utylizacji. Spółka Nysa Zakład Pojazdów
SA uzyskała dzięki swoim badaniom patenty, które pozwalają na ochronę wyników
projektu dotyczących m.in. „Poprzecznego resoru zawieszenia pojazdów oraz układu
zawieszenia przedniego lub tylnego pojazdów drogowych z wykorzystaniem
poprzecznego resoru”. Ochroną patentową będą również objęte tylna oś zawieszenia
pojazdu, rama podwozia oraz kontener cięgnowy.

W wyniku powyższych prac przygotowana została zintegrowana platforma jezdna, na

którą uzyskano już cząstkowe homologacje. Obecnie NYSA pracuje nad projektem
kabiny kierowcy i pasażera z uwzględnieniem pełnej ergonomii pracy oraz w
przyszłości jej autonomii. W kompletacji pojazdu zwraca przede wszystkim uwagę
jego wysoce modułowa konstrukcja. I ta modularyzacja stanowi jeden z wyróżników
auta. Po pierwsze ta modularyzacja dotyczy silnika – na tym etapie istnieje opcja
wyboru między silnikami od różnych dostawców i o różnych parametrach. Drugi
kluczowy obszar modularyzacji komponentowej odnosi się do baterii. W rezultacie
klient może wybrać liczbę modułów baterii, co zaczyna już stanowić pewien standard
w tej klasie środków transportu, ale i Nysa Zakład Pojazdów SA może zastosować
różne typy. Tym samym odbiorca może nie tylko decydować, czy wybrać mniej
pakietów baterii, zyskując na ładowności, ale tracąc na zasięgu na jednym ładowaniu,
ale i może zamówić baterie dopasowane do potrzeb użytkowych.
Rozwiązanie stosowane przez Nysa Zakład Pojazdów SA doskonale wpisały się w
realizowaną przez rządy wielu państw, w tym krajów należących do Unii Europejskiej,
strategię ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz stawiania w transporcie
drogowym na paliwa alternatywne i alternatywne systemy napędowe.
Wybierając jako nośnik energii energię elektryczną Nysa Zakład Pojazdów S.A.
kieruje się zaletami tego „paliwa” w kontekście zastosowania go do napędu modeli
wykorzystywanych głównie w miastach. W środowisku miejskiego ekosystemu wersje
z napędem w pełni elektrycznym wykazują bowiem szereg przewag w porównaniu ze
swoimi odpowiednikami z napędem czysto spalinowym. Z tych kluczowych przewag
trzeba wymieć m.in. brak emisji substancji szkodliwych, brak emisji hałasu –
cichobieżność, ograniczone wibracje, możliwość odzysku części energii (rekuperacja)
w trakcie hamowania i odciążanie wówczas tradycyjnego układu hamulcowego oraz –
ze względu na charakterystykę pracy silnika elektrycznego – idealne wręcz
nadawanie się do eksploatacji w ruchu miejskim. Kwestia dotyczy możliwości odzysku
energii kinetycznej i zamiany jej na energię elektryczną podczas częstego
wykonywania operacji start&stop. Do tego w pełni elektryczne układy napędowe są
kompaktowe, dają opcje różnej docelowej konfiguracji oraz pozwalają na uzyskanie
wysokiej modułowości budowy. Tym samym odmiany w pełni elektryczne zapewniają
bardzo dobre przyspieszanie i efektywne hamowanie, niezwykle przydatne w trakcie
dojazdów związanych z licznymi operacjami start&stop, oraz – dzięki cichobieżności i
ograniczonym wibracjom – mogą wykonywać pewne zadania transportowe w
godzinach pozaszczytowych, w tym nocnych. Wykorzystać je można w dostawach do
sklepów, restauracji bądź automatów paczkowych, co z kolei może przełożyć się na
pewne zmniejszenie ruchu w godzinach szczytu. Ściśle wiąże się z tym oczywiście
konieczność wdrożenia nowych modeli biznesowych przez operatorów i
użytkowników.

Napęd
Nysa Zakład Pojazdów SA realizuje również prace związane z projektowaniem i
budową zintegrowanego układu napędowego (eKIT). Rozwiązane tego typu będzie
wykorzystywane w elektrycznych pojazdach i maszynach specjalnych działających w
trudnych warunkach drogowych, budowlanych, a nawet rolniczych. Zbudowany
zespół napędowy składa się z innowacyjnego zespołu silnika elektrycznego z
układem sterowania, adaptacyjnej przekładni oraz modułowych pakietów baterii i
modułowego układu mocowania jednostki napędowej. W ramach prowadzonego
projektu powstało specjalistyczne laboratorium badawcze z komorą klimatyczną i
hamownią pozwalające na badanie poprawności działania jednostek napędowych i
urządzeń do pojazdów elektrycznych w różnych warunkach atmosferycznych. Ma ono
modułową aranżację oraz zostało umieszczone w kontenerze standardu ISO, wskutek
czego może być łatwo przetransportowane w inne miejsce.
Napęd eKIT to w pełni zintegrowane, nowoczesne i wysokosprawne serce pojazdu
elektrycznego, charakteryzujące się świetnymi parametrami trakcyjnymi przy
zachowaniu kompaktowych wymiarów. Napięcie robocze o zakresie od 300 V do 400
V pozwala na zestawienie z większością dostępnych na rynku układów bateryjnych, a
komunikacja w standardzie CAN 2.0A umożliwia bezproblemową integrację z
istniejącymi systemami sterującymi. Oferowany zespół doskonale sprawdzi się we
wszelkich przednionapędowych pojazdach kategorii N1 i M1 oraz jednostkach o
zastosowaniach specjalnych. W skrócie eKIT to aż 185 KM (moc chwilowa 136 kW),
360 Nm i 10000 obr/min w kompaktowym napędzie o wymiarach 690 / 450 / 500
długość x wysokość x szerokość [mm]. Inne kluczowe parametry to: napięcie
znamionowe 375 V, moc ciągła 87 kW oraz masa 116 kg.
Spółka Nysa Zakład Pojazdów SA stawia na proekoogiczny, zrównoważony rozwój,
przygotowując wyrób w pełni odpowiadający potrzebom miejskiej ekomobilności i w
jej ramach elektromobilności. Będzie to produkt w pełni polski, zaprojektowany przez
polskich specjalistów przy wsparciu czołowych polskich wyższych uczelni, instytutów
badawczych i firm, produkowany w Polsce oraz z założenia w układzie
eksploatacyjnym całkowicie odpowiadający wymogom i potrzebom naszego rynku na
tego rodzaju środki transportu.
Podwozie
Nysa Zakład Pojazdów S.A. stworzyła rodzinę kompletnych, jeżdżących i w pełni
funkcjonalnych podwozi do pojazdów elektrycznych o szerokiej gamie zastosowań.
Oparta na ramie modułowa konstrukcja nośna zapewnia możliwość montażu
dowolnej zabudowy, a dzięki wariantom o różnych rozstawach osi świetnie sprawdzi
się w najróżniejszych warunkach eksploatacyjnych. Modułowość zapewnia możliwość
dowolnej konfiguracji ilości zamontowanych pakietów baterii w zależności od
indywidualnych potrzeb klienta. Zastosowane przednie zawieszenie dwuwahaczowe z
resorem poprzecznym i amortyzatorami zamontowanymi do podłużnic ramy
umożliwia łatwą i szybką integrację podwozia z kabiną, której konstrukcja nie musi
zawierać mocowań dla elementów układu zawieszenia. Homologowane podwozie
posiada kompletną instalację elektryczną oraz nowoczesny, w pełni funkcjonalny
system infotainment wyposażony w ciekłokrystaliczny zestaw wskaźników.
Informacje o usługach dodatkowych
Centrum badań napędów, baterii i innych komponentów
Laboratorium badawcze Nysa to będące komorą klimatyczną, nowoczesne centrum
badań napędów, baterii i komponentów do pojazdów elektrycznych. W laboratorium
na uwagę zasługuje przede wszystkim nowatorska konstrukcja hamowni. Pozwala
ona bowiem na testowanie i tworzenie charakterystyk kompletnych zespołów
napędowych wyposażonych w skrzynie biegów i półosie, tym samym wiernie oddając
prawdziwe warunki pracy poprzez symulację podjazdu pod górę, jazdy w zakręcie,
czy zjazdu z góry w trybie hamowania regeneracyjnego. Specjalistyczne urządzenia
pomiarowe umożliwiają monitorowanie i rejestrację w czasie rzeczywistym prędkości
obrotowych i momentów skręcających występujących w półosiach napędu. Sieć
czujników stale monitoruje temperatury w poszczególnych punktach komory,
umożliwiając badanie występowania i dokładnej lokalizacji stref narażonych na wpływ
ciepła z testowanych komponentów. Nowoczesne inteligentne rozdzielnie
wysokonapięciowe mierzą w czasie rzeczywistym wartości przepływu prądu w
poszczególnych punktach instalacji wysokiego napięcia – wartości prądów
pobieranych i oddawanych przez poszczególne badane komponenty. Poza tym
laboratorium umożliwia uruchomienie pojazdu elektrycznego rozłożonego na
poszczególne komponenty i zbadanie jego parametrów pracy w temperaturach od –

30 °C do + 30 °C. Wysokowydajny agregat chłodniczy pozwala mianowicie na
badanie odporności układów bateryjnych na zmienne warunki termiczne poprzez
pomiar ich parametrów pracy. Laboratorium zostało także wyposażone w system
pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy biegunami instalacji wysokiego napięcia, a
elementami zewnętrznymi dostępnymi dla użytkownika.
Usługi – integracje systemowe
Firma Nysa Zakład Pojazdów S.A. bazując na wieloletnim doświadczeniu zespołu
inżynierów, popartym praktyką w badaniach i rozwoju rozwiązań dla elektromobilności
oferuje usługi związane z integracją systemów do pojazdów elektrycznych. Pod
pojęciem tym kryją się:
• opracowywanie kompletnej architektury systemu pojazdu elektrycznego.
• projektowanie instalacji elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia.
• oprogramowywanie jednostek sterujących.
• opracowywanie elementów nośnych i układów przeniesienia napędu.
• prototypowanie, testowanie i walidacja.
• pomoc w przebyciu procesu homologacji.
Cechą szczególną wyróżniającą firmę Nysa na tle konkurencji jest doświadczony
zespół inżynierów napędzanych pasją, wyposażonych w najnowocześniejsze
narzędzia i stale rozszerzających kompetencje.
Uniepalniacze
Nysa Zakład Pojazdów S.A. oferuje kompleksowe, holistyczne podejście do
bezpieczeństwa pożarowego otaczających Nas materiałów. Nasza wiedza,
doświadczenie oraz indywidualne podejście do problemu zmniejszenia palności
pozwalają na opracowanie nowych, innowacyjnych ogniobezpiecznych rozwiązań
materiałowych mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Nasza oferta
obejmuje pełen typoszereg związków zmniejszających palność tworzyw sztucznych,
kompozytów, klejów, farb i lakierów oraz produktów przemysłu drzewnego. Jesteśmy
dystrybutorem zaufanych, światowych producentów związków zmniejszających
palność oraz prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie.
Oferujemy usługi i współpracę w zakresie:
• usług konsultingowych w zmniejszeniu palności materiałów;
• realizacji wspólnych projektów R&D;
• wdrożenia rozwiązań na linii technologicznej klienta;
• „tailor made solution” rozwiązania dedykowane;
• pomocy w certyfikacji wyrobów.
Nysa Zakład Pojazdów S.A. – polska wiedza, kompetencje i produkcja dla
zrównoważonego ekorozwoju polskich miast. Nysa Zakład Pojazdów S.A. –
gracz wart zaufania.
Informacje o współpracy
W ramach prowadzonych prac Nysa Zakład Pojazdów S.A. współdziała także z
renomowanymi krajowymi dostawcami kluczowych komponentów. W zakresie
magazynowania energii elektrycznej 4en S.A., a w zakresie stacji ładowania Arex sp.
z o.o., wchodzące w skład polskiej Grupy WB.
For Energy.
Spółka 4en S.A. została powołana aby zaoferować klientom unikatowe rozwiązania z
zakresu technologii zarządzania oraz magazynowania energii. Opracowane
technologie FlexPower oraz FlexMobility gwarantują elastyczną konfigurację w
odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz wieloletnią bezawaryjną pracę.
FlexPower
Technologia FlexPower powstała w ramach prac prowadzonych nad rozwojem
systemów energetycznych przez interdyscyplinarny zespół doświadczonych polskich

inżynierów i specjalistów. Ich doświadczenie i entuzjazm doprowadziły do
opracowania szeregu innowacyjnych rozwiązań technicznych i programowych, które
w połączeniu stworzyły uniwersalne i elastyczne technologie dostępne na rynku
nowoczesnej energetyki pod marką FlexPower (FP). Dzięki temu użytkownik
systemów magazynowych w ramach technologii FP uzyskuje dostęp do unikatowych
rozwiązań dostosowanych do realizowania odpowiedzialnych zadań na polu
energetyki przemysłowej . Technologia FP oferuje elastyczne podejście do zagadnień
magazynowania i przetwarzania energii, budowania i eksploatacji systemów
bateryjnych oraz zaspokajania oczekiwań i potrzeb użytkowników.
FlexMobility
Technologia FlexMobility jest najbardziej zaawansowaną grupą produktów w zakresie
dostosowania do warunków środowiskowych i specyfiki funkcjonowania w szeroko
rozumianym świecie „Elektromobilności”. Produkty wchodzące w skład FlexMobility
cechują się zdolnością do pracy w trudnych warunkach przemysłowych, morskich
(ang. „seaside”) oraz kopalnianych. Cieczowe kondycjonowanie termiczne, wysoka
odporność na drgania, odporność na narażenia EMC (ElectroMagnetic Compatibility)
oraz wytrzymałe obudowy zaprojektowane zgodnie z doświadczeniami stosowanymi
w lotniczych konstrukcjach półskorupowych, gwarantują wieloletnią bezawaryjną
pracę. Ponadto stabilne i bezpieczne oprogramowanie BMS (Battery Management
System) zarządzające baterią oraz wielopoziomowe systemy zabezpieczeń oferują
bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.
W zakresie technologii FlexPower oraz FlexMobility zostały opracowane systemy
modułowe, konfigurowalne ukierunkowane na wymagające aplikacje.
FPA + ABSCU (FPA 13-30VDC + ABSCU) – system bateryjny
System bateryjny FPA z komputerem sterującym ABSCU (Automotive Battery System
Control Unit) stanowi zestaw bazowy do wykorzystania w systemach bateryjnych
dedykowanych do pojazdów roboczych i urzytkowych. Produkt został opracowany z
myślą o ciężkich warunkach pracy w środowisku kopalnianym, przemysłowym oraz
transportu publicznego. System umożliwia łączenie kolejnych modułów równolegle do
wspólnej szyny DC co gwarantuje wysoką elastyczność w skalowaniu mocy i
pojemności docelowych rozwiązań. Podstawowy moduł bateryjny posiada pojemność
13 kWh oraz moc 30 kW. Moduły bateryjne FPA są przystosowane
do pracy w środowiskach agresywnych i morskich (C5 oraz IP67), posiadają
zintegrowaną izolację termiczną oraz cieczowy układ kondycjonowania termicznego.
Dzięki modułowej budowie system umożliwia swobodne budowanie magazynów
energii do pojemności 500 kWh. W trakcie eksploatacji każdy moduł jest zarządzany
niezależnie oraz może być dołączany i odłączany od magistrali prądowej
automatycznie według potrzeb.
SPECYFIKACJA
FPA
Moc: 30 kW DC Pojemność: 13 kWh Podłączenie: 300 ÷ 400DC Wymiary: 0.1 x 0.7 x
1.0 m
Masa: 100 kg
ABSCU
3x CAN 2.0B 1x RS-485 2x Ethernet 100BASE – T 2x PWM 8x AI 2x AO 10x DI 8x
DO

Tekst: Producent

Zdjęcia: Producent