Umowa ramowa ma wartość całkowitą 693 mln EUR i przewiduje dostawę ok. 3000 pojazdów logistycznych różnych typów i klas na przestrzeni siedmiu lat. Firma Veho Trucks, skandynawski przedstawiciel firmy Mercedes-Benz, ma dostarczyć pojazdy o masie do 5 ton, z kolei ciężarówki o większej ładowności dostarczą Volvo Eesti i Scania Eesti. Pierwsze pojazdy mają dotrzeć do użytkowników w przyszłym roku, a w pierwszym etapie współpracujące ze sobą rządy zamierzają kupić prawie 400 różnych aut.

W zależności od potrzeb umowa może być przedłużona o trzy lata. Ma ona też pozwolić na zapewnienie stabilnego funkcjonowania łańcucha logistycznego służb mundurowych Łotwy i Estonii, gdyż wspólny zakup powinien ułatwić dostęp do części zamiennych, obniżyć koszty utrzymania flot pojazdów oraz zwiększyć efektywność transportu realizowanego na rzecz służb. Zamówione pojazdy trafią do: sił zbrojnych, policji, straży granicznej czy formacji zmilitaryzowanych o charakterze pomocniczym (np. Łotewska Liga Obronna) obydwu państw. Co ważne, sam kontrakt spowoduje duże zmiany w logistyce obu krajów także na innym polu ‒ po raz pierwszy większość środków transportowych stanowić będą bowiem samochody nowozakupione, a nie ”odziedziczone” po ZSRS lub otrzymane od sojuszników jako dary. Powyższe bezpośrednio wpłynie na koszty eksploatacji w początkowym okresie służby ‒ nowe auta są mniej awaryjne, niż te, które mają za sobą lata mniej lub bardziej intensywnego użytkowania.

Nie wiadomo, jakie dokładnie typy samochodów kupują Łotwa i Estonia. Veho i Scania nie podały mianowicie, jakie pojazdy miałyby dostarczyć w ramach umowy ramowej. Jedynie Volvo przekazało, że Volvo Defence, jednostka biznesowa należąca do Volvo Trucks, zawarła umowę ramową z Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych i Ministerstwem Obrony Republiki Łotewskiej na dostawę ciężarówek logistycznych. Volvo zostało wybrane jako jeden z dwóch dostawców, którzy łącznie dostarczą do 3000 pojazdów w ciągu 7 lat. Wybrany model Volvo FMX stanowi podstawę oferty produktów Volvo Defence i jest dostępny w różnych konfiguracjach.
Począwszy od 2024 roku Volvo Defence zamierza rozpocząć dostawy ciężarówek logistycznych do Estonii i Łotwy w ramach umowy ramowej, w ramach której est jednym z dwóch wybranych dostawców. Całkowite zapotrzebowanie obu krajów wynosi do 3000 pojazdów o łącznej wartości około 440 milionów EUR. Umowa obejmuje okres 7 lat z możliwością przedłużenia w razie potrzeby o 3 lata.
Umowa została podpisana podczas ceremonii w Tallinie w Estonii, która odbyła się w środę 4 października, w której uczestniczyli przedstawiciele rządów Estonii i Szwecji.
Samo Volvo przekaże pięć konfiguracji zmilitaryzowanych ciężarówek opartych na cywilnym typie FMX. Umowa obejmuje również kompleksowy program konserwacji i części zamiennych. Pojazdy będą produkowane w fabryce Volvo Trucks Tuve w Göteborgu.
Andreas Svenungsson, prezes Volvo Defence, stwietdził „To znacząca transakcja dla Volvo Defence i dowód niezawodności naszych produktów oraz Volvo jako długoterminowego partnera biznesowego”.
Nowa umowa opiera się na długich stosunkach pomiędzy Volvo Defence a estońskimi siłami zbrojnymi, dla których pierwsze dostawy miały miejsce w 2014 roku. Estonia i Łotwa to rynki o ugruntowanej pozycji dla Volvo Trucks ze stabilną infrastrukturą sprzedaży i usług posprzedażowych. Erko Sepri, menedżer ds. kategorii strategicznej (pojazdy, maszyny i logistyka) w Estońskim Centrum Inwestycji Obronnych, wskazał „Ten kontrakt ma ogromne znaczenie dla Estonii, gdyż oferuje nam wyjątkową okazję nabycia pojazdów zbudowanych na zamówienie, dostosowanych do konkretnych potrzeb naszych sił obronnych. Jesteśmy zachwyceni zawarciem kontraktu z Volvo, ponieważ ich pojazdy niezmiennie wykazywały swoje przydatność dla estońskiego klimatu i środowiska na przestrzeni lat użytkowania”.
Volvo Defence, jednostka biznesowa należąca do Volvo Trucks, ma swoją siedzibę w Göteborgu w Szwecji. Oferuje szeroką gamę szytych na miarę ciężarówek logistycznych, maszyn inżynieryjnych do zastosowań morskich i przemysłowych oraz silników dla klientów na całym świecie z branży obronności i ochrony ludności.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent