Omniplus On Uptime pro i Omniplus On monitor poprawiają efektywność ekonomiczną i zrównoważony rozwój. Firmy transportowe są na bieżąco informowane o stanie wszystkich pojazdów. Omniplus On monitor zapewnia lepszy przegląd zużycia

Usługa Omniplus On Uptime pro skierowana jest w szczególności do firm transportowych posiadających własny warsztat. To cyfrowe rozwiązanie w czasie rzeczywistym zapewnia zarówno zarządowi floty, jak i warsztatowi ważne informacje diagnostyczne. Omniplus On Uptime pro stale monitoruje wszystkie istotne systemy pojazdu w autobusach Mercedes-Benz i Setra oraz autokarach turystycznych. Wszystkie modele od 2018 roku można zintegrować z Omniplus On Uptime pro.

Usługa Omniplus On Uptime pro dostarcza firmowemu warsztatowi szczegółowe dane diagnostyczne oprócz widocznych danych i analiz, co pomaga warsztatowi przygotować się do nadchodzących zadań, połączyć naprawy i konserwację oraz zoptymalizować czas serwisowania. W internetowym Omniplus On Portal warsztat ma dostęp do pełnej zdalnej diagnostyki ze wszystkimi aktywnymi i zapisanymi usterkami oraz danymi z zamrożonych ramek, bez konieczności fizycznego łączenia się z urządzeniem diagnostycznym pojazdu, jak dotychczas. Ponadto dyspozytorzy w czasie rzeczywistym mają dostęp do informacji na temat każdego komunikatu na wyświetlaczu kierowcy oraz do krytycznych wartości stanu w danym pojeździe – co wyklucza nieporozumienia między kierowcami a dyspozytorami.

Firmy transportowe są na bieżąco informowane o stanie wszystkich pojazdów

Przejrzysty wyświetlacz w portalu Omniplus On Portal nadaje priorytet danym analitycznym dla całej floty posortowanym według pilności i zawiera konkretne zalecenia dotyczące działań. Z jednej strony pomaga to uniknąć konieczności skomplikowanej, kosztownej wymiany pojazdu podczas bieżącej eksploatacji w przypadku niekrytycznych usterek. Z drugiej system ten może też zapobiegać szkodom następczym i zmniejszać ich rozmiary. Poza tym personel warsztatu może korzystać ze zdalnego zapytania w celu wykrywania usterek i skracania czasu serwisowania. W przypadku komunikatu o usterce nie ma już potrzeby podchodzenia do pojazdu i przeprowadzania ręcznej diagnostyki.

Eksperci ds. diagnostyki autobusów i autokarów turystycznych oraz doświadczeni specjaliści ds. oprogramowania z Daimler Buses opracowali Omniplus On Uptime pro w ścisłej współpracy z dużymi firmami transportowymi, takimi jak Hamburger Hochbahn. Omniplus On Uptime pro jest stale optymalizowany dzięki szeroko zakrojonym testom w terenie. Cyfrowe interfejsy pakietów danych Omniplus On umożliwiają przewoźnikom importowanie danych z Omniplus On Uptime pro do ich własnych systemów i wykorzystywanie tych danych według własnego uznania.

Omniplus On monitor zapewnia lepszy przegląd zużycia

Omniplus On monitor, usługa cyfrowa do monitorowania i optymalizacji wartości zużycia, oferuje ulepszone opcje optymalizacji efektywności ekonomicznej i zrównoważonego rozwoju flot autobusów i autokarów turystycznych. Najnowsza wersja potrafi nie tylko rejestrować i analizować zużycie paliwa przez autobusy i autokary turystyczne z silnikami spalinowymi. Omniplus On monitor może teraz precyzyjnie oceniać zużycie energii przez Mercedes-Benz eCitaro i wyświetlać je w portalu internetowym. Analiza ta uwzględnia zarówno energię pobieraną z akumulatorów, jak i energię odzyskiwaną, czyli energię odzyskiwaną podczas hamowania lub zjeżdżania ze wzniesienia.

Omniplus dodał również ważne nowe funkcje do kategorii Na monitorze. W przypadku wszystkich typów napędów zużycie można teraz oceniać oddzielnie w zależności od odbiorników trakcyjnych i pomocniczych, takich jak system ogrzewania lub klimatyzacji. Pozwala to na lepsze porównanie poszczególnych pojazdów i w razie potrzeby wprowadzenie odpowiednich działań w celu zmniejszenia zużycia energii, np. poprzez ukierunkowane szkolenia kierowców. Kolejnym pomocnym narzędziem monitora Omniplus On jest funkcja dziennika. W rezultacie wszystkie dane pojazdu, w tym zużycie, można przyporządkować zarówno według czasu, jak i trasy. Analizy te zapewniają szybki przegląd stanu floty przez cały czas i mogą także służyć jako podstawa do dalszej optymalizacji, np. w zakresie przyszłego zarządzania linią lub przygotowania rozkładu jazdy.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent