Fińska firma przewozowa Kaukokiito wprowadziła na rynek nową usługę Kaukokiito BIO, która pozwala klientom zmniejszyć ślad węglowy ich przewozu nawet o 90%. To konkretny, szybki i opłacalny sposób na osiągnięcie celów klimatycznych. Oferowane równocześnie raportowanie emisji ułatwia monitorowanie rozwoju emisji.

Usługa Kaukokiito BIO bazuje na wykorzystaniu przez pojazdy odnawialnego oleju napędowego. Paliwo to jest wykonane w 100% z surowców nadających się do ponownego wykorzystania i zmniejsza ślad węglowy transportu nawet o 90% w porównaniu z wykorzystaniem kopalnego oleju napędowego. Atutem odnawialnego diesla jest duża rodzima fińska sieć dystrybucji, dzięki czemu można go stosować we wszystkich przewozach krajowych.

W transporcie towarowym trudno jest zapewnić, aby dana przesyłka była przemieszczana samochodem zasilanym odnawialnym olejem napędowym. Wybierając usługę Kaukokiito BIO, przewoźnik tankuje w naszej sieci transportowej ilość odnawialnego oleju napędowego, która odpowiada celowi redukcji emisji dla przesyłek. Do tego nabywcy usługi proponuje przejrzyste raportowanie emisji oparte na rzeczywistych danych klienta, co ułatwia monitorowanie realizacji celów redukcji emisji. Usługa Kaukokiito BIO jest odpowiednia dla wszystkich potrzeb transportowych, takich jak: transport paczek, towarów jednostkowych oraz ładunków częściowych i całopojazdowych.

Dlaczego opracowano usługę Kaukokiito BIO?

W sektorze transportu udział emisji dwutlenku węgla jest tradycyjnie duży, a podmiot pozostaje zaangażowany w promowanie logistyki odpornej na zmiany klimatu w Finlandii. Dzięki usłudze Kaukokiito BIO chce zaoferować swoim klientom możliwość konkretnych i szybkich aktów odpowiedzialności. Jednocześnie to krok w kierunku jego celu, jakim jest w przyszłości transport przesyłek neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Cena usługi Kaukokiito BIO bazuje na objętości i rozkładzie objętościowym przesyłek, z których obliczane jest szacunkowe zużycie paliwa dla danego przewozu. Poza tym ma na to wpływ różnica w kosztach między odnawialnym olejem napędowym a zwykłym olejem napędowym.  Użytkownikom usługi jest oferowane przejrzyste raportowanie emisji oparte na rzeczywistych danych klienta, co ułatwia monitorowanie realizacji celów redukcji emisji.

  • DLACZEGO WARTO SPACE LAUNCH BIO?
  • Korzystając z usługi zmniejsza się ślad węglowy własnego transportu o 90%. Pozytywny wpływ na środowisko jest znaczący! Efekty wykonania usługi można zobaczyć w raporcie emisji, który klient każdorazowo otrzymuje.
  • Odnawialny diesel ma rozległą sieć dystrybucji w Finlandii.
  • Korzystanie z usługi Kaukokiito BIO jest łatwe, szybkie i ekonomiczne oraz nie wymaga żadnych zmian w codziennych czynnościach.
  • Możliwe jest korzystanie z usługi w ramach komunikacji odpowiedzialności.

Ogólnie Kaukokiido zainwestowało w inne przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe i obsługę nieruchomości. Ponadto zestawy HCT z hybrydowymi ciężarówkami zmniejszają emisje z dostaw dzięki lepszej wydajności. Nie bez znaczenia jest również przyjazność dla środowiska własnych terminali. Duża część z nich korzysta z ciepła geotermalnego i energii słonecznej, a ich udział będzie tylko wzrastał w przyszłości.

Kombinacja HCT zabiera więcej na raz

W styczniu 2019 roku maksymalna dozwolona długość kombinacji wzrosła z 25,25 metra do 34,5 metra. Kaukokiido miało już kilka zestawów HCT (High Capacity Transport), które działały z wyjątkowym zezwoleniem, ale wraz z liberalizacją praktyki zezwoleń więcej z nich zostało zakupionych i zbudowanych z istniejących modułów. Podobnie Kuljetusliike Ilmari Lehtonen, która działa w północnej Finlandii i obecnie ma w eksploatacji dziesiątki jednostek pojazdów, które wcześniej wymagałyby zezwolenia na wyłączenie. Liberalizacja zezwoleń doprowadziła do tego, że dziś coraz trudniej jest określić, co jest HCT, a co nie. Istnieje wiele różnych odmian ruchu drogowego – nie wszystkie są ciągnięte jako długie kombinacje, ale są używane na przykład jako przyczepa za ciężarówką,. Kombinacje HCT zmniejszają emisje charakterystyczne dla przesyłek, gdy jesteśmy w stanie przewieźć więcej na raz. Jednocześnie zmniejszyła się liczba jednostek w ruchu i redukuje to również obciążenie na drodze. Jednak kalkulacja nie jest uniwersalna: głównie w północnej Finlandii wyzwaniem jest to, że dostawy często przemieszczają się z południa na północ częściej niż z północy na południe. Wahania wolumenu wymagają ciągłej optymalizacji, tak aby stopień zapełnienia floty był jak najwyższy, a ślad węglowy przesyłek jak najmniejszy.

Oprócz ładunku na zużycie paliwa wpływają np. trasa jazdy, warunki jazdy, pojazd i kierowca.

  Tekst: Jarosław Brach

  Zdjęcia: Producent